Osijek
DANAS U MLU-U

Usmeni esej prof. dr. sc. G. Rema
Objavljeno 11. listopada, 2021.
Izložba Esencija intermedijaliteta – Hikos Mash-up, konvergencija, polilog i teorijska misao otvorena je 7. listopada u sklopu PUnKt: intermedijalnog festivala književnosti. Izložba je otvorena još danas u Muzeju likovnih umjetnosti, gdje će u 10 sati prof. dr. sc. Goran Rem održati usmeni esej. Postav se potom seli na Filozofski fakultet te postaje projektnim zadatkom svih odsjeka Akademije za umjetnost i kulturu. I.R.G.
Najčitanije iz rubrike