Impressum

Elektronička publikacija:

www.glas.hr
ISSN 1333-9486

Glavni urednik elektroničke publikacije:

Zoran JAĆIMOVIĆ
zoran.jacimovic@glas-slavonije.hr

Development & design:

Biljana KUMER @Glas Slavonije

Glas Slavonije Facebook stranica:

https://www.facebook.com/Glas.Slavonije

Glavni urednik tiskanog izdanja:

Mario MIHALJEVIĆ

Zamjenica glavnog urednika:

Dijana PAVLOVIĆ
redakcija: (031) 223 200, fax. (031) 223 203

Dežurni telefon gradske rubrike:

(031) 223 222
»Glas Slavonije« sljednik je »Hrvatskog lista«
čiji je prvi broj objavljen 1920. godine u gradu Osijeku.

Osnivač, nakladnik i pružatelj elektroničke publikacije:


31000 Osijek, Ulica Hrvatske Republike 20
e-mail: glas@glas-slavonije.hr
ISSN 0350-3968
OIB: 87192735882

Uredništvo:

Novosti: Dijana PAVLOVIĆ
Regija: Dijana STANIĆ-REŠICKI
Osijek: Ivana RAB-GULJAŠ
Mozaik/Kultura: Tanja KVORKA
Sport: Ivana LIOVIĆ
Crna kronika: Milan BUGARIĆ

Tjedni prilozi:

Magazin: Darko JERKOVIĆ (031) 223 270
TV Obzor: Danijel MIKLIĆ (031) 223 240
Autoglas: Milan BUGARIĆ (031) 223 235
Ekonomija srijedom: Zdenka RUPČIĆ (031) 223 266
Zdravlje danas / Dome, slatki dome:
Jasminka KNEŽEVIĆ (031) 223 125

Uprava:

Bojan DIVJAK (predsjednik)
Ivan ŠIMIĆ (član)
Ivica BOŽAN (član)
uprava: (031) 223 100, fax: (031) 223 111
centrala: (031) 223 223

Marketing:

Marina KRIVIĆ
(031) 223 112, fax. (031) 223 177

Prodaja i pretplata:

Saša BULJUBAŠIĆ
(031) 223 140, fax (031) 223 144

Besplatni mali oglasi:

(031) 223 234

Mali i posmrtni oglasi:

(031) 223 174, fax. (031) 223 175

Poslovni uredi i dopisnici:

BELI MANASTIR: (098) 338 967
ĐAKOVO: (031) 810 659
NAŠICE: (031) 322 432
ŽUPANJA: (032) 493 475
VALPOVO - DONJI MIHOLJAC: (031) 322 317

Grafički dizajn tiskanog izdanja:

Ivana KAINZ
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju.
Broj žiroračuna Hrvatska poštanska banka d.d.
"Glas Slavonije" d.d., 2390001-1101036184
IBAN: HR7123900011101036184