Regija
PROJEKT VRIJEDAN 3,3 MILIJUNA KUNA U OPĆINI NUŠTAR

Gradnja reciklažnog dvorišta pri kraju
Objavljeno 15. prosinca, 2018.
NUŠTAR

Na lokaciji između Nuštra i Marinaca privode se kraju radovi na izgradnja reciklažnog dvorišta za Općinu Nuštar u kojemu su osim Nuštra, i mjesta Cerić i Marinci. Projekt koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. vrijedan je 3,3 milijuna kuna i sa 85-postotnim nepovratnim iznosom sufinanciran je iz fondova Europske unije. Na taj način, kada početkom 2019. bude završen, Nuštarci, Marinčani i Cerićanci će riješiti pitanje otpada u skladu s propisima EU. U budućem dvorištu sav dopremljeni otpad će se razvrstavati prema vrsti i transportirati na preradu i stvaranje novih proizvoda.

Načelnik općine Nuštar, Hrvoje Drinovac podsjeća stanovnike sva tri općinska mjesta na čije je kućne adrese dostavljen informativni letak sa svim podacima o projektu, dinamici radova, namjeni dvorišta i vrstama otpada, kako je u studenom 2015. Općina izradila projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, u travnju 2016. na temelju projektne dokumentacije dobivena je građevinska dozvola, a tijekom 2017. Općina je podnijela prijavu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga. U siječnju je sklopljen Ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike kao posredničkim tijelom razine 1 i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao posredničkim tijelom razine 2, i to je peti potpisani ugovor u Vukovarsko-srijemskoj županiji za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Kako se približava 17. siječnja, za kada je planiran završetak radova, podsjeća načelnik Drinovac, krenule su i planirane informativno-obrazovne aktivnosti usmjerene na informiranje o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom za javnost na području Općine Nuštar.

- Projekt reciklažnog dvorišta u našoj općini pridonosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Ciljevi projekta vezani su uz predviđanja Planom gospodarenja otpadom RH o povećanju udjela odvojeno prikupljanog otpada, recikliranje i ponovnu uporabu otpada, prethodnu obradu otpada prije konačnog odlaganja, smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagalištima, smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš, samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Ovim projektom svi se ti ciljevi ostvaruju – kaže načelnik Hrvoje Drinovac. M. Flego
Bez deponija na otvorenom
Prema EU planu gospodarenja otpadom, Hrvatska, uostalom, kao i sve ostale zemlje članice, mora do kraja 2020. povećati reciklažu otpada na 50 posto od ukupno prikupljenog otpada te u potpunosti zatvoriti sve deponije na otvorenom. U protivnom prijete joj novčane kazne Europske komisije koje su vrlo visoke. Hrvatska je 2016. reciklirala 27 posto otpada, a u 2017. taj je postotak povećan.
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana