Osijek
NOVA BICIKLISTIČKA STAZA IZMEĐU OSIJEKA I BILJA

Biciklom se može doći od Osijeka do Atlantika
Objavljeno 27. listopada, 2021.
Slavonija je EuroVelo mrežom spojena s cijelom Europom i možete bicklom bilo kamo

Novouređenih 5,8 kilometara biciklističke staze Osijek – Bilje odlično je prihvaćeno ne samo od onih koji ih koriste za dnevne migracije između ta dva mjesta nego i od rekreativaca i cikloturista koji tom dionicom koja, kako je na otvorenju rekao osječko-baranjski župan Ivan Anušić, spaja hrvatsku Slavoniju i hrvatsku Baranju, putuju kroz Europu. A doslovno se biciklom može doći od Osijeka do Atlantika.Europska biciklistička federacija (European Cyclists‘ Federation - ECF) od 1995. godine koordinira razvoj mreže visokokvalitetnih biciklističkih ruta koje povezuju cijelu Europu. Rute se koriste za turistička putovanja biciklom na velike udaljenosti, no, lokalno gledajući, također i za dnevna putovanja lokalnog stanovništva, a Osijek i okolne općine doslovno su umrežene proteklih godina. Upravo se radi staza na dionici Osijek – Erdut, a prethodno su napravljene staze do općina, što omogućuje i razvoj ruralnog turizma i odlaske na manifestacije koje pridonose povećanju broja dolazaka specifične kategorije turista, onih na biciklima, a staze povezuju i turističke atrakcije i povijesno-kulturne lokalitete na području cijele aglomeracije Osijek, a i šire u cijeloj Osječko-baranjskoj županiji. Anušić smatra da mreža staza ima nekoliko benefita od turizma, preko sigurnijeg prometovanja biciklista i olakšanih dnevnih migracija građana prema svojim gradskim središtima, kako je to primjerice Osijek odradio, a posebice je dobro što se za njihovu gradnju i razvoj koriste drugi izvori financiranja, odnosno EU novac uz manji nacionalni ili lokalni financijski udjel.

Rast usluga


Niču specifične bike-usluge, smještajne jedinice za prihvat turista s biciklima, rute se, gdje god je to moguće, vode krajolikom kako bi se uživalo u prirodnim ljepotama Slavonije i Baranje i uz posebne destinacije. Željko Cickaj, načelnik općine Bilje, i dogradonačelnik Osijeka Dragan Vulin ne sumnjaju da će nova staza olakšati i pristup biljskoj općini, koja je posebice atraktivna zbog jedinstvene prirodne oaze - Kopačkog rita, ali i Stare Drave. Sve je, kako smo već spomenuli, nadomak Osijeku, na tek petnaestak minuta bicikliranja.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, čije je ministarstvo donacijom od nešto više od 900.000 kuna s nacionalne razine pomoglo biljskoj općinskoj upravi da umanji svoj dio sufinanciranja u biljskoj stazi, kaže da je ova staza koja spaja Osijek i Bilje dio mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja koji ima smisao i funkciju povezivanja okolnog osječkog područja, dakle jačanja upravo grada Osijeka kao središta svog šireg područja, odnosno jačanja urbane aglomeracije Osijek.

Ustvrdila je ministrica kako je primjer ove biciklističke staze način na koji se Osijek okružio mrežom biciklističkih staza povezujući grad kao središte i svoje okolne općine. Gotovo 39 kilometara biciklističkih staza izgrađeno je preko ITU-a, a to znači da je iz Europske unije povučeno gotovo 40 milijuna kuna, a kada se tu dodaju vlastita sredstva i doprinosi općina u okruženju, govori se o ulaganjima od 60-ak milijuna kuna. Tramišak tvrdi da ovakvi projekti stavljaju Osječko-baranjsku županiju na vrh u Hrvatskoj o pitanju korištenja bicikala kao oblika javnog prijevoza urbane mobilnosti održivog javnog prijevoza, a pritom se može koristiti kao jedan od oblika turističke ponude.

- Što je mreža kvalitetnija, sigurnost je veća za putnike i turiste. Osječko-baranjska županija i Grad Osijek mogu ponuditi i ovo kao kvalitativni oblik aktivnog turizma. Vjerujem da ćemo i kroz novi mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja grada Osijeka razvijati jednako kvalitetne projekte, s obzirom na to da se sama alokacija sredstava povećava i da će biti još dobrih projekata – kazala je ministrica.

Župan Anušić veli da vrijeme koje nadolazi jest vrijeme komunikacija i kretanja kroz prirodu biciklom i pješice, turističkih obilazaka Baranje, praktički se može od Đakova doći biciklom do Kopačkog rita, Bilja, Zmajevca i dalje.

- Može se doći do svih destinacija koje u Baranji želimo i hoćemo posjetiti i koje sve više dobivaju na važnosti i vidljivosti ne samo ovdje kod nas u Osječko-baranjskoj županiji nego i u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Na tome se radi sustavno, planski i zato ova staza od Osijeka do Bilja ima dodatnu vrijednost ne samo kada govorimo o turizmu i spajanju Slavonije i Baranje biciklističkom stazom nego i u sigurnosnom aspektu jer su biciklisti i pješaci sklonuti s prometnih cesta. Fondovi EU-a su tu da ih iskoristimo maksimalno, to je besplatan novac, zbog toga smo i članica EU-a, to je jedan od rijetkih benefita našeg članstva u Uniji i stoga mislim da su svi projekti koji se ovako realiziraju dobrodošli i trebamo ih podržati, zahvaljujući ponajprije ministrici koja je u posljednjih godinu dana potpuno promijenila način funkcioniranja, djelovanja i rada i korištenja fondova EU-a, kako ih intenzivnije koristiti i kako ih kvalitetnije utrošiti. Čestitam i načelniku Cickaju na inicijativi jer, da nema jedinica lokalnih samouprava, ovaj projekt ne bi ni zaživio. Bitno je imati inicijativu s kojom treba ići prema gore, na više razine upravljanja s gotovim projektima i onda se mogu realizirati ovako kvalitetni projekti – tvrdi osječko-baranjski župan Ivan Anušić.

Povezani s Europom


Kako smo spomenuli, mreža biciklističkih ruta Europom naziva se EuroVelo i trenutačno ima ukupno 17 biciklističkih ruta. U tijeku je izrada EuroVelo strategije do 2030., koja se bavi razvojem, koordiniranim upravljanjem, financiranjem i održavanjem mreže europskih ruta. Mapu svih 17 EuroVelo ruta može se pogledati na webstranici: eurovelo.com, a Hrvatska je integrirana u EuroVelo mrežu biciklističkih ruta s 4 EuroVelo rute: EuroVelo 6 Atlantski ocean – Crno more - poznatija kao Dunavska ruta, EuroVelo 13 Ruta Željezne zavjese u Hrvatskoj većim dijelom uz rijeku Dravu, stoga poznatija kao Dravska ruta, EuroVelo 8 Mediteranska ruta je Jadranska ruta od Istre do Dubrovnika te EuroVelo 9 Baltičko – Jadransko more od Slovenije kroz Istru do Pule. U pripremi je i nova Savska ruta od izvora do ušća te rijeke, koja prolazi kroz tri glavna grada triju država: Ljubljanu, Zagreb i Beograd.Darko Pejić
U HRVATSKOJ 1116 KM RUTA

U Hrvatskoj je 1116 kilometara ruta na 20 dionica, 8 UNESCO lokaliteta, 3 nacionalna parka i 4 parka prirode. Za istaknuti je kako je pregršt bike-friendly smještajnih objekata i ostale ponude za cikloturiste u Hrvatskoj. Misli se tu na posebnu ponudu smještaja prilagođenu potrebama biciklista i cikloturista u Hrvatskoj koja zadovoljava gotovo sve uvriježene europske kriterije i standarde za bike-friendly objekte. Najvažniji su mogućnost prihvata cikloturista na jedno noćenje, sigurna prostorija (spremište) za bicikle, stalci za bicikle, biciklistički alat za osnovne popravke na dionicama, prostori za pranje i sušenje biciklističke odjeće i putne opreme, kampovi, Wi-Fi, mogućnost ranijeg doručka, lunch paketa ili mogućnost korištenja kuhinjom, a tu su informativni kutci za bicikliste s kartama, vodičima i brošurama te informacijama o javnom prijevozu, turističkim agencijama i drugim servisnim informacijama o najmu bicikala i e-bicikala, servisi, trgovine opremom i slično, a cikloturistima su na raspolaganju mogućnosti prihvata njih i vozila na brodove, vlakove i autobuse. 

Možda ste propustili...

U BILJE PRIVLAČE PRIRODOM I POVIJEŠĆU

Nakon Titova, na redu za uređenje dvorac Savojskog

VELIKO ZANIMANJE ZA BESPLATNO KLIZANJE

Na ledu, a oko srca toplo

POVRATAK NA STARI CJENIK U DJEČJEM VRTIĆU OSIJEK

Ako dijete izostane iz vrtića duže od 30 dana, roditelj plaća 400 kn

Najčitanije iz rubrike