Regija
U TIJEKU UNUTARNJE UREĐENJE

Obnavlja se crkva sv. Jurja u Svetom Đurđu iz predturskog doba
Objavljeno 6. studenog, 2019.
Crkva je izvorno gotičkoga sloga, a tijekom pet stoljeća doživjela je mnoge preinake i obnove te je i barokizirana
SVETI ĐURAĐ

Na mjesnom groblju u Svetom Đurđu kod Donjeg Miholjca, crkva sv. Jurja je spomenik kulture iz 15. stoljeća.

Ne postoje povijesni zapisi kada je crkva sagrađena, no župa je postojala u prvoj polovini 14. stoljeća, jer se u postojećoj literaturi spominje od 1332. do 1335. godine. Crkva je iz predturskog razdoblja, izvorno je gotičkoga sloga, a tijekom pet stoljeća doživjela je mnoge preinake. Obnovljena je nakon oslobođenja Turaka od Slavonije, a barokizirina u 18. i 19. stoljeću.

Godine 2001. na inicijativu tadašnjeg župnika i upravitelja Župe sv. Martina u Podgajcima Podravskim Froka Zefiqa održan je sastanak o potrebnoj obnovi filijalne crkve sv. Jurja u Svetom Đurđu te uvrštenju u Program zaštite kulturnih dobara Ministarstva kulture, s obzirom na to da je riječ o vrijednom i rijetkom spomeniku kulture. Nakon istražnih radova i izrade projekata obnove i rekonstrukcije crkve, pokrenuta je i dugotrajna fizička obnova građevine. Glavnina građevinskih radova na ovom vrijednom i rijetkom spomeniku kulture, kaže sadašnji župnik Župe sv. Martina u Podgajcima Podravskim, vlč. Siniša Paušić, završena je.

Oltar iz Orebića
U tijeku je unutarnje uređenje, a nakon toga nastavit će se vanjsko uređenje crkve.

- Razlog zbog kojeg obnova još uvijek traje jest novac, jer radove uglavnom financira Ministarstvo kulture koje svake godine pomalo izdvaja, pa se ne može mnogo napraviti. Ostaje nam crkvu iznutra oličiti, postaviti rasvjetu i ozvučenje, zvona elektrificirati, jer smo valjda jedina crkva u Slavoniji bez električnih zvona te urediti fasadu. Ima još tu mnogo posla. No, bez obzira na višegodišnju obnovu pomaci se vide. Ljudi jesu pomalo nestrpljivi, ali kada se kretalo, znalo se da će obnova potrajati – kazao je vlč. Siniša Paušić. Istaknuo je kako je uz dopuštenje konzervatora i crkvenih vlasti postavljen glavni oltar, dar župe i franjevačkog samostana u Orebiću, a nedavno je i pod popločen.

Župnik Paušić nije odgovorio kada će radovi na sanaciji ovog spomenika nulte kategorije završiti, ali se složio da obnova ide ‘puževim korakom’. Nada se pritom kako financijske, stručne i svake druge pomoći neće izostati, a prije svega donacija. S obzirom na to da se radi o spomeniku kulture, nadležno Ministarstvo bi i u nastavku obnove moralo imati istaknutu ulogu.

- Crkva je iz predturskog razdoblja i u ovim krajevima nema baš mnogo takvih sakralnih objekata. Preživjela je tamu turskog doba. Na zidovima su pronađeni dijelovi freski. Sve su to vrlo važne i vrijedne činjenice koje značajno upotpunju spoznaje o nekadašnjoj crkvi sv. Jurja - ističe vlč. Siniša Paušić.

Povijesni spomenik
Po arhitekturi vidi se da je crkva sv. Jurja jednobrodna gotička barokizirana građevina. Građena je ciglom, malih je dimenzija i ima poligonalni zaključak svetišta. Tijekom turskog vladanja crkva nije srušena, ali je bila oštećena i bez krova. Obnova je počela, kako se čini, oko 1738. godine, većim dijelom završena do 1754., a potpuno je dovršena 1782. godine. Toranj je sagrađen 1868. godine, a 1923. su kupljena dva nova zvona. Popravaka i uređenja je bilo od 1926. do 1939. kada je obnovljen oltar. Prvi put nakon Drugog svjetskog rata crkva je obnovljena izvana i iznutra 1985., a tri godine prije saniran je krov. Obnovljenu crkvu blagoslovio je đakovački i srijemski biskup mons. Ćiril Kos, 3. studenoga 1985. godine.

Deset godina kasnije opet je obnovljena crkva izvana. Tadašnji župnik Ilija Aračić navodi da je obnovljena boja na crkvi u Svetom Đurđu i to samo izvana, koja je rađena prije deset godina, ali nekvalitetno, da će se morati uskoro crkva urediti i iznutra, i da je velika šteta što je prije njegovog dolaska crkva obnovljena bez stručnog nadzora, tako da izgleda dosta devastirano, a povijesni je spomenik.

Snježana Fridl
patronat baruna von Prandaua
Župa u Svetom Đurđu u 18. stoljeću bila je pod patronatom baruna Petra Antuna Hillepranda von Prandaua. Naime, od srednjeg vijeka pa do 20. stoljeća vlasnici velikih posjeda bili su pokrovitelji župa, crkava i kapela. Osim što su podizali nove crkve i kapele, oni su darivali svećenstvo materijalnim dobrima, patroni su imali pravo imenovati i premjestiti župnika te osnovati ili ukinuti župu! Patronaštvo je počelo izumirati dokinućem feudalizama te je krajem 19. i počekom 20. stoljeća uvedena praksa otkupa patronata. Patronat nad župom je 1939. otkupilo dioničko društvo Podravina Donji Miholjac.
Pod Pečuhom
Prema vizitaciji, župa u Svetom Đurđu od svoga je utemeljenja, u srednjem vijeku, u 14. stoljeću, pa sve do propasti pod turskom vlašću, a u vrijeme obnove 1782. godine pripala je Pečuškoj biskupiji. Pod upravom pečuških biskupa bila je sve do 1923. godine.
Župa u Sv. Đurđu postojala je sve do 1806. godine, kada je njezino sjediše preneseno u Podgajce Podravske
Možda ste propustili...

POSLJEDNJI MOHIKANCI S PUSTARE JASENOVAC

Zbog straha od visokih režija odbijaju novi stan

DRENJE POMAŽE STARAČKA DOMAĆINSTVA

Kombi i dnevni boravak za starije u svih 11 sela

Najčitanije iz rubrike