Osijek
NAKON INVESTICIJE U VODOOPSKRBU U BEKETINCIMA

Rok priključivanja godinu dana - potom slijede kazne i do 5000 kn
Objavljeno 22. ožujka, 2018.

Nakon investicije u vodoopskrbni sustav naselja Beketinci u Općini Čepin, Vodovod je pozvao mještane da ispune svoju zakonsku obvezu i priključe se na novu vodnu građevinu.

Član Uprave i direktor Vodovoda Osijek, mr. sc. Ivan Jukić, podsjeća u pozivu na obvezu priključenja na komunalne vodne građevine, u suprotnom će se morati poduzeti novčane sankcije protiv onih koji to ne naprave nakon što su obaviješteni.

- Obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području naselja Beketinci, a na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine, da su dužni priključiti svoju građevinu najkasnije u roku jedne godine od dana objave ove obavijesti na internetskoj stranici Vodovoda Osijek: www.vodovod.com – kaže Jukić.

Napominje i da će, ako vlasnici odnosno korisnici ne priključe svoju građevinu na komunalne vodne građevine u spomenutom roku, na prijedlog javnog isporučitelja nadležni upravni odjel Općine Čepin donijeti u roku 30 dana rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika, odnosno drugog zakonitog posjednika građevine.

“Upozoravamo da Zakon o vodama u članku 243. stavku 2. propisuje novčanu kaznu u iznosu od 1000 do 5000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne priključi svoju nekretninu na komunalne vodne građevine”, navodi Jukić.

Inače, zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine podnosi se Vodovodu Osijek kao javnom isporučitelju vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, sukladno s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na propisanom obrascu objavljenom na internetskoj stranici Vodovoda Osijek. D. Pejić

Možda ste propustili...

SVEČANOST NA FILOZOFSKOM FAKULTETU

Izložba “Za mađarsku neovisnost 1848./’49.”

KORIZMENE TRIBINE

O otajstvu tijela

NOVOST U KORIŠTENJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Počinje podjela oko 50 tisuća kartica