Autoglas
ZIMSKI UVJETI

Cesta je prohodna i kad je pod snijegom
Objavljeno 19. siječnja, 2019.
U zimskim uvjetima vožnje vozači često budu nepravedni u ocjeni što je to prohodna cesta. Pravilnik o održavanju cesta stoga precizira i taj dio u dijelu zimskog razdoblju koje, u pravilu, traje od 15. studenoga tekuće do 15. travnja sljedeće godine. Zimske službe imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove. Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju određeno je prema razini prednosti koja je utvrđena godišnjim planom, a ovisno o vrsti ceste, gustoći i strukturi prometa, klimatsko-teritorijalnim uvjetima i lokalnim potrebama.

Ceste prve razine prednosti su autoceste i brze ceste - one moraju imati osiguranu prohodnost 24 sata. Ceste druge razine su javne, državne ceste (s više od 4000 vozila prosječnim godišnjim dnevnim prometom), moraju biti prohodne od 5 do 22 sata. Županijske ceste, treća razina prioriteta, od 5 do 20 sati, a ostale lokalne ceste, morale bi biti prohodne od 7 do 20 sati.

No važno je znati da se pod osiguranjem prohodnosti podrazumijeva da je cesta iz I. i II. razine prednosti prohodna, ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama 15 cm i ako je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu.

Dario Kuštro
Možda ste propustili...