Osijek
ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Sva će kućanstva dobiti četiri kante za razvrstavanje
Objavljeno 11. srpnja, 2018.
Uspješno su prijavljeni projekti za gradnju dvaju reciklažnih dvorišta kao i za izobrazno-edukativne aktivnosti

Grad Osijek uspješno se prijavio na tri javna poziva Fonda za zaštitu okoliša te Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Riječ je o prijavama za sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta na području grada, nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te prijavu na javni poziv za provedbu izobrazno-edukativnih aktivnosti u gospodarenju otpadom. Pojašnjeno je to jučer na konferenciji za novinare u Gradu Osijeku, kada je Sonja Kovač, stručna suradnica u Upravnom odjelu za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša Grada Osijeka, pojasnila da je Grad Osijek prošli tjedan zaprimio odobrenje Fonda za prijavu koja je poslana početkom svibnja za nabavu ukupno 31.600 spremnika, od čega 15.500 za plastiku te 16.100 za biorazgradivi otpad.


Grad je uspješno prijavio dva projekta za gradnju reciklažnog dvorišta, u iznosu od 7,8 milijuna kuna - u Gornjem gradu (u blizini Našičkog bajera) te u Retfali (u blizini zavoja za Višnjevac). Očekuju se i rezultati za treće reciklažno dvorište, pokraj Autoslavonije, gdje je u postupku rješavanje imovinskopravnih odnosa. Važna je i prijava za izobrazno-edukativne aktivnosti, za što je gradovima osigurano više od 47 milijuna kuna. Gradovi i općine podijeljeni su u kategorije te je Grad Osijek u četvrtoj. Omogućena je prijava aktivnosti, gdje je ukupan iznos 2,3 milijuna kuna, dok će Grad izdvojiti 374 tisuće kuna – pojasnila je Kovač. Dodaje kako će odgovor za izobrazno-edukativne aktivnosti Grad dobiti odgovor za oko mjesec i pol dana, a ta će aktivnost trajati 20 mjeseci.
"Kao lokalno komunalno poduzeće koje svakodnevno obavlja odvoz otpada", rekao je direktor Unikoma Davor Vić, "Unikom najbolje zna što je potrebno za završetak procesa izgradnje sustava odvojenog prikupljanja otpada. Natječaj za zabavu više od 30 tisuća spremnika, u iznosu od osam milijuna kuna, bio je potreban za završetak procesa, a to konkretno znači da će domaćinstva uz plavu, dobiti i žutu posudu za plastiku". Do sada se to odrađivalo preko vrećica, no Vić kaže kako su građani iskazali velik interes za posude, napose zbog toga što su se vrećice od 120 litara pokazale nedostatne za odvoz na mjesečnoj bazi.
"Svako domaćinstvo dobit će i plastičnu posudu za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, što se također sad obavlja preko vrećica. U konačnici, svako će domaćinstvo imati četiri posude – za papir, plastiku, biorazgradivi te miješani komunalni otpad", pojasnio je Vić.
Zadovoljstvo je iskazao i dogradonačelnik Boris Piližota, koji je rekao da tri prijavljena projekta u iznosu od 18,1 milijun kuna pokazuju dobru suradnju između Grada i Unikoma. Osijek je prvi među velikim gradovima za nabavu spremnika, istaknuo je Piližota, ali i prvi veliki grad u Hrvatskoj koji je dobio obavijest o odobrenju potreba, koje su uvažene u cijelosti. Podsjetio je i da je Osijek prvi grad u Hrvatskoj koji je donio plan gospodarenja otpadom koji je aktualan do 2022. godine, a što je preduvjet da se može prijaviti na pozive. "Nastojat ćemo ostvariti sve ciljeve zadane tim planom", poručio je Piližota. n
Marija Mihelić
NEĆE SE SVI GRAĐANI SVRSTAVATI U ISTI KOŠ
Izjave o načinu korištenja javne usluge Unikoma ovih dana dobivaju i građani u kolektivnim stanovanjima, odnosno zgradama. Vić kaže da građani ne potpisuju ništa što nije promjenjivo, već je to način upoznavanja na koji će način Unikom obavljati usluge odvoza otpada. “Napokon nećemo svrstavati sve građane u isti koš, nego prema tome koliko žele odvajati otpad. Novi će obračun ići od 1. studenoga”, najavio je Vić.
spremnici
STIŽE 31.600 POSUDA ZA OTPAD
Možda ste propustili...