Osijek
ZAVOD ZA STANOVANJE D.O.O. OSIJEK

Bodražić: Najkvalitetniji smo i najpovoljniji upravitelj u Osijeku
Objavljeno 1. prosinca, 2017.

Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek i u idućem će razdoblju poseban naglasak staviti na obnovu stambeno-poslovnih zgrada na njegovu upravljanju, i to preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Suvlasnicima će i dalje biti omogućena sanacija krovova i pročelja preko kreditne linije, kao i preko spomeničke rente, čime će postizati znatne financijske uštede.

- Sanacijom i obnovom zgrada pridonijet će se na više načina kako samim izgledom zgrade, tako i znatnim financijskim uštedama za suvlasnike kroz bolju toplinsku izolaciju zgrade, ali i povećanu vrijednosti same nekretnine - podsjeća Bojan Bodražić, direktor Zavoda za stanovanje.

Dodaje kako su naročito zadovoljni projektom obnove zgrada preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s obzirom na to da su kao najveći upravitelj na području grada Osijeka prijavili 20 stambenih zgrada na njihovu upravljanju, a što za suvlasnike konkretno znači oko 25 milijuna kuna nepovratnih sredstava od spomenutog fonda.

- Zavod je kao upravitelj na području grada Osijeka zasigurno najkvalitetniji i financijski najpovoljniji upravitelj, kao i u odnosu prema ostalim vodećim upraviteljima na području cijele Hrvatske. U okviru svoje naknade za upravljanje Zavod, za razliku od većine ostalih upravitelja, bez dodatne naknade sa svojim stručnim kadrom obavlja za suvlasnike besplatno poslove izrade troškovnika i nadzora nad radovima (građevinskim, strojarskim, elektro i dr.), besplatno zastupamo suvlasnike pred sudovima te drugim državnim i ostalim tijelima - naglašava Bodražić.

Također, besplatan je kompletan postupak vezan uz prijave i natječajnu dokumentaciju za Fond i Grad Osijek (obnova preko spomeničke rente), kao i prema poslovnim bankama koje kreditiraju suvlasnike. Zavod, naime, to obavlja besplatno preko svojih referenata za kreditne investicije.

U proteklom je mandatu poseban naglasak Bodražić stavio i na aktivniju ulogu Zavoda u udruzi Upravitelj, kao najvećoj udruzi svih upravitelja na području Hrvatske, koja obuhvaća gotovo 90 posto cijelog stambenog fonda kolektivnog stanovanja.

- Kao stalni član Upravnog odbora udruge Upravitelj, aktivno sudjelujemo u njezinu radu, naročito u izradi prijedloga sve dokumentacije koja se odnosi na poslove upravljanja prema raznim ministarstvima, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, poslovnim bankama, osiguravajućim društvima, sudovima i drugim tijelima javne vlasti.

UDRUŽENJE UPRAVLJANJA ZGRADAMA

Polovinom studenoga u HGK-u održana je osnivačka sjednica Udruženja upravljanja zgradama te je na razini cijele Republike Hrvatske u Vijeće izabrano samo njih 11, na osnovi njihove kvalitete i stručnog kadra kojima upravitelj raspolaže. S područja grada Osijeka kandidirana su tri upravitelja, no odabran je samo Zavod za stanovanje.

Možda ste propustili...