Autoglas
PROMETNA SIGURNOST

Tko može bez pojasa
Objavljeno 22. svibnja, 2012.

Da vozač i putnici u automobilu moraju biti vezani sigurnosnim pojasom već i vrapci pjevaju, ali mnogi za to ne mare pa se nevezanje pojasa svrstalo po prekršajima na drugo mjesto, iza prekršaja brzine. Brojke pokazuju da su policajci u nadzoru prometa prošle godine zabilježili ukupno 769.721 prometni prekršaj, od kojih 82.044 za nevezanje pojasa, kojima treba dodati i oko 1315 sudionika u prometnim nesrećama koji također nisu bili vezani.

Iako je Zakon o sigurnosti prometa na cestama odredio obvezu vezanja sigurnosnim pojasom na sjedalima na kojima je pojas ugrađen, ima znatan broj vozača i putnika koji se ne vežu i time čine prekršaj, ali ima i onih koji se ne moraju vezati. Naime, zakon je predvidio iznimku da sigurnosni pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju potvrdu da zbog zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas. Tko i kako dolazi do potvrde?

Ministar zdravlja nedavno je, na temelju zakonskog ovlaštenja donio pravilnik koji propisuju postupak, uvjete i način izdavanja potvrde osobama koje zbog zdravstvenih razloga ne moraju koristiti sigurnosni pojas tijekom vožnje u motornom vozilu i koji je stupio na snagu potkraj travnja. Zdravstvenim razlozima smatraju se kronične bolesti, deformiteti tijela, ozljede ili stanja kod kojih bi korištenje sigurnosnog pojasa tijekom vožnje u motornom vozilu moglo dodatno narušiti zdravlje, odnosno ugroziti život ili oporavak te dovesti do neželjenih komplikacija, prijevremenog porođaja te mogućeg invaliditeta te osobe. Prema pravilniku osoba koja zbog zdravstvenih razloga ne može koristiti sigurnosni pojas podnosi zahtjev izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite da joj izda o tome potvrdu. Zdravstveni razlog koji onemogućava korištenje sigurnosnog pojasa tijekom vožnje u motornom vozilu utvrđuje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite na temelju zdravstvenog pregleda i uvidom u zdravstveni karton osigurane osobe. Ako on to ne može utvrditi, mora zatražiti mišljenje specijalista određene specijalnosti koji je obvezan odgovoriti je li zdravstveno stanje osobe razlog nemogućnosti korištenja sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje u motornom vozilu te navesti je li riječ o privremenom ili trajnom zdravstvenom razlogu.

Ako je razlog privremen, u potvrdi o nemogućnosti korištenja sigurnosnog pojasa obvezno se upisuje rok na koji se ona izdaje.

Dakle, osobe koje se zbog zdravstvenih razloga ne smiju vezati sigurnosnim pojasom, primjerice trudnice, moraju od svog liječnika tražiti da im izda potvrdu, a ne mogu se samo opravdavati da se ne vežu zbog zdravstvenih razloga. (D.R.)

Najčitanije iz rubrike