Osijek
PRAVNO SAVJETOVANJE ZA UMIROVLJENIKE

Razlika između uzdržavanja
Objavljeno 1. svibnja, 2021.
Koja je glavna razlika između sklapanja ugovora o doživotnom i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, članovima Matice umirovljenika grada Osijeka na svom je predavanju objasnila pravna savjetnica Veselinka Kastratović. Riječ je o još jednom u nizu edukativnih i korisnih predavanja za umirovljenike koje MUH organizira u okviru svog EU projekta “Pridruži se - Aktivni u mirovini”.

- Ono što je glavna razlika između ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju jest stjecanje prava vlasništva. Znači, glavna je razlika pitanje kada vlasništvo primatelja uzdržavanja prelazi na davatelja. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju to je trenutak smrti, a kod dosmrtnog to je trenutak koji se ugovori u ugovoru, a obično je to odmah nakon sklapanja ugovora. To znači da umirovljenik istog trenutka može ostati bez nekretnine

ako se ne stavi klauzula o pravu na doživotno korištenje nekretnine. No i tada to ne znači da se uzdržavatelj, koji je sada novi vlasnik vaše kuće ili stana, neće useliti k vama, pa se ljudima događalo da završe u jednoj sobi ili da nemaju slobodu kretanja po kući. Stoga bi uvijek trebalo izbjegavati sklapanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, a to je i preporuka svih pravnih savjetnika - naglašava pravnica Kastratović. N.Z.E.
Možda ste propustili...

GUŽVA ZA UPISE U DJEČJE VRTIĆE U CENTRU GRADA

Za vrtićarce su osigurane i dvije skupine u Jaglencu

VIJENCI I SVIJEĆE ZA DAN OPĆINE ANTUNOVAC

Antunovac je poželjno mjesto za život i takav treba ostati