Osijek
OPTUŽNI PRIJEDLOG PROTIV FAKULTETA

Dobra za oksfordsku knjižnicu, ali ne i za knjižnicu Fakulteta za dentalnu medicinu?
Objavljeno 21. listopada, 2019.
Državni inspektorat sumnja u nepravilnosti pri zapošljavanju voditeljice

Osječki je Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo natječaj za stalno radno mjesto I. vrste - voditelj knjižnice raspisao 30. svibnja 2019. U užem su krugu bile dvije kandidatkinje. Jedna koja udovoljava svim uvjetima te druga, s tri mjeseca staža u knjižnici, bez odrađenog pripravništva, samim time i bez položenog stručnog ispita za diplomiranog knjižničara, nužnog za dolazak na funkciju voditeljice. Fakultet se odlučio za drugu osobu. Kako doznajemo, sve je prijavljeno resornim ministarstvima i inspekciji rada, pa je Državni inspektorat tijekom rujna obavio inspekcijski nadzor te zbog sumnje u nepravilnosti pri zapošljavanju podnio optužni prijedlog protiv Fakulteta Prekršajnom sudu u Osijeku. Neslužbeno nam je rečeno, u slučaj se uključila i pučka pravobraniteljica i tražila da se situacija raščisti u roku od mjesec dana.

Inspekcijski nadzor
- Na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u navedenom inspekcijskom nadzoru, inspektor rada je protiv poslodavca pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi podnio optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu zbog osnovane sumnje na povredu odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14 i 127/17), što je kažnjivo po članku 228. stavku 1. točki 2. i stavku 2. toga zakona, tj. zbog sumnje da su sklopili ugovor o radu s radnikom koji ne udovoljava posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa propisanim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu - potvrdio nam je Državni inspektorat. Napominju, odluku u navedenom prekršajnom postupku donosi nadležni prekršajni sud. Odnosno, optužni prijedlog može biti prihvaćen ili odbačen. Prema navedenim odredbama zakona za koje se sumnja da ih je prilikom zapošljavanja Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo prekršio - prijeti mu novčana kazna od 31.000 do 60.000 kuna u kategoriji za teže povrede poslodavca ili tek ona u visini od četiri do šest tisuća kuna.

U tekstu natječaja za voditelja knjižnice na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo ključni uvjeti prijave bili su završen sveučilišni diplomski studij knjižničarstva ili sveučilišni diplomski studij informatologije te ispunjavanje uvjeta određenih Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnikom o uvjetima i stjecanju zvanja u knjižničarskoj struci - koji se ponajprije odnose na položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara. Uz to trebalo je imati i pet godina radnog iskustva u struci te poznavati rad na računalu. Navedeno je u natječaju - s kandidatima će se provesti pisano testiranje u prvom krugu te potom i razgovor, odnosno intervju pred povjerenstvom. I to je učinjeno premda na kraju zaposlena zapravo nije ispunjavala uvjete za pristupanje testiranju.

Što kaže dekan
Prema dokumentima objavljenima na službenim stranicama Fakulteta uz rezultate natječaja - zaposlena osoba je profesorica pedagogije i diplomirani knjižničar. Radila je deset godina kao stručni suradnik pedagog u jednoj osnovnoj školi u Vukovarsko-srijemskoj županiji (od prosinca 2008. do 17. siječnja 2019.). Potom 18. siječnja počinje raditi kao diplomirani knjižničar na poziciji voditeljice knjižnice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo (kao zamjena u vrijeme rodiljnog dopusta tadašnje voditeljice) i taj je posao obavljala do 14. travnja. Bez prethodnog iskustva rada u bilo kojoj vrsti knjižnice. Nedugo zatim isti fakultet zapošljava je novim natječajem na neodređeno (na koji se dotadašnja voditeljica nije prijavila, nap.a.). U poprilično siromašnom životopisu novozaposlene voditeljice knjižnice objavljenom na stranicama Fakulteta razvidno je kako joj je jedini doticaj s radom u knjižnici, do spomenute zamjene, bio za vrijeme studentske prakse.

S druge strane, protukandidatkinja, koju Fakultet nije želio zaposliti, magistra je informatologije s devet godina iskustva rada upravo u fakultetskoj knjižnici. Od studentskih dana do danas kontinuirano je napredovala i stručno se usavršavala. Uz položeni stručni ispit za diplomiranog knjižničara stekla je i zvanje višeg knjižničara. A još prije stekla je i pedagoške kompetencije kroz program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe. Izlagala je na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, seminarima, konferencijama, suautor je nekoliko stručnih radova... Sudjelovala je i u programima mobilnosti nenastavnog osoblja, pa je između ostaloga stekla iskustvo rada i u jednoj od najcjenjenijih knjižnica na svijetu, onoj prestižnog Sveučilišta u Oxfordu. No sve to nije bilo dovoljno da bi je zaposlili. Jer povjerenstvo Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo odlučilo je zaposliti drugu osobu, bez dana radnog staža u knjižnici... Ne računajući, dakako, ona tri mjeseca koja je stekla upravo kod njih na zamjeni, prije raspisivanja natječaja "za stalno". U rezultatima natječaja navodi se da je osoba koju su zaposlili ostvarila veći broj bodova na testiranju. Točnije, u pismenom dijelu, dok su na razgovoru obje kandidatkinje imale maksimalnih 30 bodova.

Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, nije nam želio komentirati detalje o slučaju. Poručio je tek: “Naš odvjetnik na tu je tužbu podnio podnesak, u kojemu se očituje na navode inspektora. Više ne mogu reći. Kad budemo na sudu, vidjet ćemo što će biti.”

Jasenka Pejaković
na sudu
DRŽAVNI INSPEKTORAT PODNIO JE TUŽBU
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev,

dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo

Naš odvjetnik na tu je tužbu podnio podnesak, u kojemu se očituje na navode inspektora. Kad budemo na sudu, vidjet ćemo što će biti.
ŠTO KAŽE ZAKON
Prema stavku 9. članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti - ravnateljem, odnosno voditeljem javne knjižnice može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane statutom.
IZNIMNE SITUACIJE
“Iznimno od stavka 9. ovoga članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja javne knjižnice (što se odnosi i na voditelja, nap. a.), može se imenovati osoba koja ima završen diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od imenovanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom”, stoji u stavku 10. članka 20. Zakona o knjižnicama. A u kojemu se, dakle, jasno navodi da “voditelj javne knjižnice u sastavu pravne osobe kojoj je osnivač ili suosnivač RH ili pravna osoba u njezinu pretežitom vlasništvu mora ispunjavati iste uvjete kao ravnatelj javne knjižnice, a voditelj knjižnice u sastavu pravne osobe kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne samouprave (...) može biti osoba koja ima obrazovanje propisano člankom 20. stavka 10. te ispunjava druge uvjete propisane statutom (...).”
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

POTEŠKOĆE U PRODUŽENOM BORAVKU

Škole su premale i nemaju dovoljno učitelja

2

UDRUGA SV. VINKA PAULSKOG IZ PAZINA:

Omogućite Katici Nožina
Balić dostojanstven život

3

SREDIŠNJA MANIFESTACIJA UKRAJINACA U OSIJEKU

Koncert folkloraša nije
mogla omesti ni korona