Osijek
PROPRIUM – EDUKACIJE, SAVJETOVANJE I USLUGE

Plantak: Želimo poticati kreativnost
Objavljeno 4. kolovoza, 2018.
Dugogodišnje iskustvo sudjelovanja u neprofitnim organizacijama, kako volontiranjem, tako i aktivnim radom, potaknuli su nedavno Lauru Plantak na realizaciju nove poslovne ideje. Naime, ova magistrica kulturalnog menadžmenta tijekom obrazovanja bila je predsjednica lokalnog odbora međunarodne studentske udruge AIESEC Osijek, dok je tri godine bila i predsjednica Savjeta mladih Grada Osijeka, a sada obnaša dužnost predsjednice mlade kreativne udruge KultAkt. Pomoću ovih važnih angažmana, a u suradnji sa stranim i lokalnim studentima, Laura je shvatila kako u Osijeku leži veliki potencijal kreativne i kulturne industrije.
- KultAkt je tako nastao 2016., a od tada smo, kroz suradnju s akademskom zajednicom i brojnim udrugama, počeli razne projekte, poput "Ljetne škole kulture", "Dana kulturalne raznolikosti", "Kulture zdravog života" i "Kulture kritičkog razmišljanja", podsjeća Laura Plantak, koja je shvatila kako sve to može pretočiti u novi poslovni pothvat.
Tako je u travnju ove godine nastao Proprium, obrt za edukacije, savjetovanje i usluge koji ima svrhu poticanja profesionalnog razvoja i porasta učinkovitosti pojedinca, kao i organizacije projekata u sektoru kreativnih industrija.
- Uvidjela sam kako na tržištu, a posebice na području Hrvatske, postoji potreba za ovakvim tipom usluga. Tako se usluge Propriuma upotrebljavaju za unaprjeđenje postojećeg poslovanja, organizaciju projekata i događaja, kao i za stjecanje novih znanja koji ciljano ostvaruju traženi rezultat – objašnjava osnivačica Propriuma koja je ovaj upečatljiv naziv tvrtke preuzela iz latinskog izraza za "vlastitost". Tročlani tim Propriuma, uz osnivačicu, čine Diana Kotrla i Maja Bogdan, također magistrice Kulturalnog menadžmenta, koje su svoje usluge podijelile koordinaciju, organizaciju i edukaciju, a nude ih fizičkim i pravnim osobama kojima je potrebna pomoć pri izvedbi sadržaja u kreativnoj industriji.
"Želimo stvoriti prostor za razvijanje, širenje i poticanje kreativnosti, ali i ukazati na važnost produkata kulture i kreativnosti u zajednici", zaključuje Laura Plantak. M. Mandić
Ima nade za studente Odjela za kulturologiju
"Mladi upisom smjera Kulturalni menadžment mogu biti konkurentni na tržištu rada i postati važan kotačić kreativne i kulturne industrije. Primjerice, velik broj današnjih poslova nije se smatrao potrebnima prije desetak godina. Upravo ono što nas definira jest naš stav prema budućnostii i naš položaj u skladu sa svojim željama i planovima. Mogućnosti su uvijek oko nas i kako bi ih pronašli potrebno je konstantno umrežavanje, rad na sebi, učenje i istraživanje", ukazuje Laura Plantak, ističući kako ima nade za studente Odjela za kulturologiju.
Najčitanije iz rubrike