Ekonomija
PAD PROMETA TERETA

U zračnim lukama u siječnju 257 tisuća putnika
Objavljeno 18. ožujka, 2019.
Hrvatske zračne luke u siječnju ove godine zabilježile su ukupno 257,2 tisuće putnika, što je 2,1 % više nego u siječnju 2018., a broj operacija zrakoplova u tim lukama povećan je za gotovo 4 %, na 4700 operacija, pokazuju podatci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Za razliku od porasta broja putnika, u zračnim lukama je u siječnju ove godine zabilježen pad prometa tereta, od 13,4 %, sa 712 tona tereta. Svi ti podaci odnose se na osam zračnih luka od ukupno devet, koliko ih je u Hrvatskoj, jer na Braču u siječnju na zračnoj luci nije bilo prometa. Najviše putnika bilo je na zagrebačkoj zračnoj luci, 189,1 tisuća, što je blagi pad od 0,8 % u odnosu prema siječnju 2018., dok je splitska zračna luka s puno manje putnika, ili 35 tisuća, u plusu od 8,4 %. Još veći porast broja putnika, od 18,6 %, sa njih 26,3 tisuće, imala je zračna luka Dubrovnik, a najveće poraste, od 42,6 posto i od 37,1 %, zabilježile su zračne luke Rijeka i Zadar, ali na malim bazama sa samo nešto malo više od po 1800 putnika. U osječkoj zračnoj luci putnika je bilo više, oko 2600, ali je to 19,2 % manje nego u siječnju 2018., a najveći pad, od 36 %, imala je zračna luka Pula s 898 putnika, dok je na Mali Lošinj sletjelo ili poletjelo tri putnika, što je isto kao u lanjskom siječnju. H