Ekonomija
HRVATSKE ŠUME

Na prodaji je više od 260 tisuća tona drvne sječke
Objavljeno 14. veljače, 2019.
Prednost imaju tvrtke u statusu povlaštenog proizvođača električne energije HERA-e

Nakon što je prije desetak dana Uprava Hrvatskih šuma objavila kako 20 ugovora za prodaju drvne sječke i ogrjevnog drva zbog neispunjavanja ugovornih obveza smatra raskinutima, ovih dana, 12. veljače objavljen je i Javni poziv za prodaju čak 265 tisuća tona drvne sječke koja, više u Europi, a manje u Hrvatskoj, postaje sve važnija strateška sirovina.Na poziv se mogu javiti kogeneracijska postrojenja koja mogu dokazati visoku učinkovitost svojih sustava, minimalno 60 posto. Bodovi će se dodjeljivati, podsjećaju u Hrvatskim šumama, i prema planiranom broju novozaposlenih djelatnika po jedinici kapaciteta za koju će se koristiti ova vrijedna sirovina i indeksu razvijenosti područja, dok će prednost imati tvrtke koje su ishodile uporabnu dozvolu, imaju rješenje o statusu povlaštenog proizvođača električne energije Hrvatske energetske regulatorne agencije, potvrdu HEP-a koja dokazuje da su tvrtke stekle pravo na trajno priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu te potvrdu da su utrošile najmanje 75 posto planiranih investicijskih troškova u gradnju postrojenja. Novi ugovori sklopit će se s tvrtkama koje će u prijavi dokazati da njihova kogeneracijska postrojenja mogu započeti s radom najkasnije do kraja 2019.
Osim što će tvrtke morati dokazati kako će koristiti otpadnu toplinu, bodovat će se tražena količina sirovine u odnosu prema instaliranoj snazi električne energije. U prednosti će biti postrojenja koja će tražiti manji postotak sirovine, maksimalno do 80 posto kapaciteta, čime se želi aktivirati potencijal privatnih proizvođača. Cijene su utvrđene na temelju podataka europskog statističkog ureda EUROSTAT, a usklađivat će se prema Indeksu cijene drvne sječke. Cijene sječke bit će varijabilne tijekom ugovornog razdoblja, ovisno o kretanjima na tržištu. Javni poziv otvoren je do 28. veljače, a svi detalji objavljeni su na web-stranici Hrvatskih šuma nadmetanja.hrsume.hr. Sječka se koristi kao gorivo u postrojenjima za proizvodnju električne i toplinske energije. Miroslav Flego

Drvna biomasa strateški je energent među obnovljivim izvorima
- Upravljanje nacionalnim resursom s pažnjom dobrog gospodara naša je zakonska obaveza zbog čega kod prodaje strateške sirovine moramo voditi računa kakvu će novu vrijednost ona stvoriti. Stoga se u novim ugovorima obvezujemo kontrolirati učinkovitost postrojenja i distribuciju energije prema drugim proizvođačima, vrtićima, školama ili stambenim zgradama. Drvna biomasa je strateški energent među obnovljivim izvorima i zato je naglasak ovog Javnog poziva na učinkovitoj upotrebi sirovine i energije u svim fazama energetskog lanca – ističe predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić. Hrvatske šume su krajem prošle godine predstavile tehnološki najsuvremeniji samohodni iverač - stroj koji granje i druge drvne ostatake pretvara u biomasu.
Možda ste propustili...