Ekonomija
PREGOVORI

U Croatia Airlinesu potpisan novi kolektivni
Objavljeno 12. veljače, 2019.
Nakon više od dvije godine trajanja kolektivnih pregovora, Croatia Airlines i njezina dva reprezentativna sindikata koji predstavljaju sve grupe radnika, jučer su potpisali novi kolektivni ugovor na razdoblje od pet godina, za razliku od prijašnjih koji su potpisivani na najviše dvije godine. Novi kolektivni ugovor, kako su javili iz te kompanije, u okvirima je realnih financijskih mogućnosti, a dodatan prostor u postizanju dogovora donijele su Izmjene pravila o porezu na dohodak koje su omogućile uvođenje novih neoporezivih primitaka. Ovom prilikom vrijedi podsjetiti kako je prijašnji kolektivni ugovor istekao 31. prosinca 2016. godine, ali ga je Croatia Airlines proteklih 25 mjeseci produženo primjenjivala i tako sačuvala dostignutu razinu socijalnih prava radnika. Zajednički je stav Uprave i sindikata da je novim kolektivnim ugovorom osiguran dugotrajan socijalni mir, što je važna pretpostavka za redovito i stabilno poslovanje.Z.R.