Mozaik
BOŽIĆ 2018.

RASPORED BOGOSLUŽJA
Objavljeno 24. prosinca, 2018.
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Beli Manastir – Sv. Martin, biskup


BADNJAK: 6 i 20 sati, 22 sata – Šumarina, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 10 i 18 sati, 9 sati – Šumarina


SV. STJEPAN: 10 i 18 sati, 9 sati – Šumarina

Belišće – Sv. Josip Radnik


BADNJAK: 18 sati – dječja polnoćka, 22 sata – Bistrinci, 22 sata – Kitišanci, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8, 9.45, 11 i 18 sati, 9 sati – Bistrinci, 10.30 – Kitišanci


SV. STJEPAN: 8, 11 i 18 sati, 9 sati – Bistrinci, 10.30 sati – Kitišanci

Donji Miholjac – Sv. Mihael arkanđeo


BADNJAK: 20 sati – ‘‘mala‘‘ polnoćka, 24 – polnoćka


BOŽIĆ: 9, 11 i 18 sati


SV. STJEPAN: 8, 11 i 18 sati

Đakovo 1– Svi sveti


BADNJAK: 7 i 8 sati, 18.30 – dječji božićni program, 19 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7.30, 9, 10.30 i 18 sati


SV. STJEPAN: 7.30, 9, 10.30 i 18 sati

Đakovo 2 – Dobri Pastir


BADNJAK: 19 sati – dječja polnoćka, 21 sat – polnoćka filijala Pisak, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 10.30 sati – župa i filijala, 18 sati


SV. STJEPAN: 9.30 i 18 sati

Našice – Sv. Antun Padovanski


BADNJAK: 17 sati – misa bdijenja za djecu, 21.30 sati – Zoljan, Seona, Brezik, Donja Motičina, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7, 9, 11 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 7, 9, 11 i 18.30 sati

Našice – Sv. Marko Evanđelist


BADNJAK: 24 sata – Markovac i Jelisavac


BOŽIĆ: 8 sati – Lađanska, 11 sati – Markovac,11 sati – Jelisavac


SV. STJEPAN: 8 – Lađanska, 11 sati – Markovac, 11 sati – Jelisavac

Našice – Gospa Fatimska


BADNJAK: 20 sati – Pribiševci, 22 sata – Lila, 22 sata – Klokočevci, 24 sata – Velimirovac


BOŽIĆ: 8 sati – Pribiševci, 9.30 – Lila, 11 sati – Velimirovac, 9.30 – Klokočevci


SV. STJEPAN: 9.30 – Lipine, 11 sati – Velimirovac

Osijek 1 – Sv. Petar i Pavao, ap.


BADNJAK: 7 sati, 17 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30, 10, 11.30 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 6.30, 7.30, 8,30, 10, 11.30 i 18.30 sati

Osijek 2 – Sv. Mihael, arkanđeo


BADNJAK: 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30, 10.30 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 10.30 sati

Osijek 3 – Preslavno Ime Marijino


BADNJAK: 16.30 – dječja polnoćka, 18.30 – polnoćka za starije i bolesne, 23.30 – meditacija o Božiću, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7, 9, 11 sati i 18.30, 16.30 – misa s blagoslovom trudnica i djece


SV. STJEPAN: 7, 9, 11 i 18.30 sati

Osijek 4 – Sveta Obitelj


BADNJAK: 7,9,11, 18.30 sati – "mala" polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7, 9, 11 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 7, 9, 11 i 18.30 sati

Osijek 5 – Sv. Josip Radnik


BADNJAK: 18 sati misa bdijenja, 24 sata – polnoćka, 22 sata – polnoćka Filipovica


BOŽIĆ: 8.30, 10.30 i 18.30 sati, 8.30 sati – Filipovica


SV. STJEPAN: 10.30 i 18.30 sati, 8.30 sati – Filipovica

Osijek 6 – Uzvišenje svetog Križa


BADNJAK: 18.30 – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7.30, 9, 11 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 9 i 18.30 sati

Osijek 7 – Sv. Leopold Mandić


BADNJAK: 8.30 sati - Briješće, 10 i 18.30 sati, 22 sata – Briješće, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30 sati – Briješće, 10 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 8.30 sati – Briješće, 10 i 18.30 sati

Osijek 9 – Sv. Ćiril i Metod, slavenski apostoli


BADNJAK: 18 sati – ‘‘mala‘‘ polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7.30, 9.30, 11 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 11 i 18.30 sati

Osijek 10 – Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja


BADNJAK: 6 sati,18 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9 i 18 sati


SV. STJEPAN: 9 i 18 sati

Osijek – Franjevačka crkva sv. Antuna


BADNJAK: 6 sati, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7, 9 i 18 sati


SV. STJEPAN: 7, 9 i 18 sati

Osijek – Kapucinska crkva


BADNJAK: 9 sati, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7, 9, 11 i 19 sati


SV. STJEPAN: 7, 9, 11 i 19 sati

Osijek – Rezidencija Presvetog Srca Isusova


BADNJAK: 6, 20 sati – "mala" polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9, 12 i 19.30 sati


SV. STJEPAN: 9 i 19.30 sati

Baptistička crkva


BOŽIĆ: 10 sati

Evanđeosko pentekostna crkva Radosne vijesti


BADNJAK: 10, 19 sati – prigodni koncert


BOŽIĆ: 10 sati

Kršćanska-adventistička crkva


SUBOTA: 10 sati, 15 sati – Zahvalnost

Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH


BADNJAK: 20 sati – Tordinci


BOŽIĆ: 11 sati – Tordinci, 18 sati - Osijek


SV. STJEPAN: 11 sati – Tordinci i Kapelna

Aljmaš – Pohođenje BDM


BADNJAK: 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9.30 sati, 11 sati – Dalj Planina


SV. STJEPAN: 9.30 sati, 11 sati – Dalj Planina

Bilje – Bezgrešno začeće BDM


BADNJAK: 17 sati mala polnoćka, 24 sata – polnoćka Bilje


BOŽIĆ: 9 i 18 sati, 10. sati – Lug


SV. STJEPAN: 9 sati

Čepin 1 – Presveto Trojstvo


BADNJAK: 18 sati – dječja polnoćka, 21 sat – kapela sv. Antuna, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8 sati – kapela sv. Antuna, 10 sati


SV. STJEPAN: 8 sati – kapela sv. Antuna, 10 sati

Čepin 2 – Uskrsnuće Kristovo


BADNJAK: 10 sati, 18 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 10 i 17 sati


SV. STJEPAN: 10 i 17 sati

Čepin 3 – Duh Sveti


BADNJAK: 7.15, 18 sati – ‘‘mala‘‘ polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9 i 11 sati


SV. STJEPAN: 9 i 11 sati

Josipovac – Sv. Josip


BADNJAK: 6.30, 20 sati – "mala" polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30 i 18 sati


SV. STJEPAN: 8.30 sati

Josipovac 2 – Sv. Luka, ev.


BADNJAK: 18. sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9, 11 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 9 i 11 sati

Sarvaš – Rođenje sv. Ivana Krstitelja


BADNJAK: 20 sati – "mala" polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8 i 11 sati


SV. STJEPAN: 11 sati

Tenja – Sv. Ana


BADNJAK: 18. sati – "mala" polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9, 11 i 18 sati


SV. STJEPAN: 9 i 11 i 18 sati

Višnjevac – Rođenje BDM


BADNJAK: 20 sati – misa bdijenja, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9, 10.30 i 19 sati


SV. STJEPAN: 9, 10.30 i 19 sati

Valpovo – Bezgrešno Začeće BDM


BADNJAK: 6.30, 19 sati – "mala" polnoćka, 24 sata - polnoćka,


21 sat – Šag, 22.30 – Nard, 21. Vinogradci, 22.30 Bocanjevci


BOŽIĆ: 8, 9.30 i 18.30 sati, 9.30 sati –Nard i Vinogradci, 10.30 sati – Šag i Bocanjevci


SV. STJEPAN: 8, 9.30 i 18.30 sati, 9.30 sati –Šag i Gorica, 10.30 sati –Nard i Vinogradci
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ilok – Sv. Ivan Kapistran


BADNJAK: 18 sati – ‘‘mala‘‘ polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7, 10 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 7, 10 i 18.30 sati

Otok – Sv. Antun Padovanski


BADNJAK: 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8, 10 i 18 sati


SV. STJEPAN: 10 i 18 sati

Vinkovci 1 – Sv. Euzebije i Polion, mč.


BADNJAK: zornica 6.15, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7.30, 9, 10.30 i 18 sati


SV. STJEPAN: 7.30, 9, 10.30 i 18 sati

Vinkovci 2 – Sv. Nikola, biskup


BADNJAK: 23 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30 i 10.30 sati


SV. STJEPAN: 8.30 sati

Vinkovci 3 – Bezgrešno Srce Marijino


BADNJAK: 6 sati – zornica, 19 sati – dječja polnoćka, 24 sata - polnoćka


BOŽIĆ: 9, 11 i 19 sati


SV. STJEPAN: 9, 11 i 19 sati

Vinkovci 4 – Sv. Vinko Pallotti


BADNJAK: 6.15 sati, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7, 10, 11.30 i 19 sati


SV. STJEPAN: 7, 10 i 19 sati

Vinkovci 5 – Sv. Ćiril i Metod, sl. ap.


BADNJAK: 18 sati – "mala" polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 10 i 18 sati


SV. STJEPAN: 10 sati i 18 sati

Vinkovci 6 – Presveto Srce Isusovo


BADNJAK: 19 sati – "mala" polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9, 11 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 11 i 18.30 sati

Vinkovci 7 – Bl. Alojzija Stepinca, b. i mč.


BADNJAK: 22 sata – crkva sv. Josipa, 24 sata – crkva bl. A. Stepinca


BOŽIĆ: 8.30 sati – crkva sv. Josipa, 11.30 sati – crkva bl. A. Stepinca


SV. STJEPAN: 8.30 sati – crkva sv. Josipa, 11.30 sati – crkva bl. A. Stepinca

Vukovar 1 – Sv. Filip i Jakov, ap.


BADNJAK: 17 sati – dječja polnoćka i doček betlehemskog svjetla, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7.30 sati – Sveti Rok, 8 sati – Mitnica, 9, 11 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 7.30 sati – Sveti Rok, 9, 11 i 18.30 sati

Vukovar 2 – Borovo naselje – Sv. Josip Radnik


BADNJAK: 7 sati – zornica, 18 sati – doček Betlhemskog svjetla, 18.30 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8 sati, 11 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 8 sati, 11 i 18.30 sati

Vukovar 3 – BDM Kraljica mučenika


BADNJAK: 24 sata – polnoćka, 24 sata – Bogdanovci


BOŽIĆ: 9 sati - Bogdanovci, 10.30 sati


SV. STJEPAN: 9 sati - Bogdanovci, 10.30 sati

Županja 1 – Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja


BADNJAK: 6 sati zornica, 20 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7, 8.30, 10.30, 18.30


SV. STJEPAN: 8.30, 10.30, 18.30

Županja 2 – Sv. Nikola Tavelić


BADNJAK: 6 sati – zornica, 19 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30, 10.30 i 18 sati, 15 sati misa za djecu i blagoslov kod jaslica


SV. STJEPAN: 8.30, 10.30 i 18 sati
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Slavonski Brod 1 – Gospa Brze Pomoći


BADNJAK: 17 i 18.30 sati, 20 sati – Dom umirovljenika, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30, 10.30, 17 i 18.30 sati, 9.30 sati – Dom umirovljenika


SV. STJEPAN: 8.30, 10.30 i 18.30 sati, 9.30 sati – Dom umirovljenika

Slavonski Brod 2 – Duh Sveti


BADNJAK: 18.30 sati – dječja polnoćka, 22 sata – M. Ivanić, 24 sata – velika polnoćka


BOŽIĆ: 8, 10, 11.30 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 8, 10 i 18.30 sati

Slavonski Brod 3 – Sv. Josip Radnik


BADNJAK: 17 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 10 sati, 16 sati – blagoslov djece


SV. STJEPAN: 10 sati

Slavonski Brod 4 – Sv. Nikola Tavelić


BADNJAK: 18.30 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30 i 11.30 sati, 17 sati – blagoslov djece


SV. STJEPAN


8.30 i 11.30 sati

Slavonski Brod 5 – Sveta Obitelj


BADNJAK: 20 sati, 21 sat – dječja polnoćka i 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30, 11 i 20 sati


SV. STJEPAN: 8.30, 11 i 20 sati

Slavonski Brod 6 – Sv. Leopold Mandić


BADNJAK: 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9, 11 i 18 sati


SV. STJEPAN: 11 sati

Slavonski Brod 7 – Sv. Dominik Savio


BADNJAK: 20 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8, 10.30 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 8, 10.30 i 18.30 sati

Slavonski Brod 8 – Uznesenje BDM


BADNJAK: 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9 i 11 sati


SV. STJEPAN: 9 i 11 sati

Slavonski Brod 9 – Bezgrešno Srce Marijino


BADNJAK: 20 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30 i 10.30 sati


SV. STJEPAN: 8.30 i 10.30 sati

Slavonski Brod 10 – Bl. Alojzija Stepinca


BADNJAK: 18.30 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9 i 11 sati, 18.30 sati – blagoslov djece i trudnica


SV. STJEPAN: 9 i 11 sati

Brodski Varoš – Krist Kralj


BADNJAK: 22 sata – Gromačnik, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30 sati – Gromačnik, 10 sati


SV. STJEPAN: 8.30 sati – Gromačnik, 10 sati

Nova Gradiška – Bezgrješno začeće BDM


BADNJAK: 19 sati – "mala" polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9, 11 i 18 sati


SV. STJEPAN: 7, 9, 11 i 18 sati

Nova Gradiška – Kraljica Sv. Krunice


BADNJAK: 22 sata – Ljupina, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8 i 11 sati, 9.30 sati – Ljupina


SV. STJEPAN: 8 i 11 sati, 9.30 sati – Ljupina
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Kutjevo – Rođenje BDM


BADNJAK: 22 sata – Bektež, 22 sata – Kula, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8 i 11 sati, 8 sati – Bektež, 9.30 sati – Kula


SV. STJEPAN: 8 i 11 sati, 8 sati – Bektež, 9.30 sati – Kula

Lipik – Sv. Franjo Asiški


BADNJAK: 20 sati – dječja polnoćka, 22 sata – polnoćka Čaglić, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8 sati – Čaglić, 9 i 11 sati


SV. STJEPAN: 9.30 sati – Dobrovac, 11 sati

Pakrac – Uznesenje BDM


BADNJAK: 20 sati – "mala" polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9.30 i 11 sati


SV. STJEPAN: 9.30 i 11 sati

Pleternica – Sv. Nikola Biskup


BADNJAK: 6 sati – zornica, 20 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8, 9.30, 11 i 17 sati


SV. STJEPAN: 8, i 11 sati

Požega – Sv. Terezija Avilska


BADNJAK: 6 sati – zornica, 20 sati – misa bdijenja za djecu, 22 sati – misa bdijenja Mihaljevci, 24 sata – misa bdijenja


BOŽIĆ: 7, 9, 11 i 18.30 sati, 9 sati – Mihaljevci


SV. STJEPAN: 7, 9, 11 i 18.30 sati, 9 sati – Mihaljevci

Požega – Sv. Leopold Mandić


BADNJAK: 6 sati – zornica, 20 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9, 11 i 18 sati, 16 sati – blagoslov djece


SV. STJEPAN: 9, 11 i 18 sati

Požega – Duh Sveti


BADNJAK: 18 sati – "mala" polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7.30, 9, 11.30 i 18 sati


SV. STJEPAN: 7.30, 9, 11.30 i 18 sati

Požega – Sv. Ivan Krstitelj


BADNJAK: 20 sati – "mala" polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8 i 11 sati


SV. STJEPAN: 8 i 11 sati
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Orahovica – Našašće Sv. Križa


BADNJAK: 22 sata – Zdenci, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 9 i 11 sati, 11 sati – Zdenci


SV. STJEPAN: 11 sati, 9 sati – Dolci, 10 sati – Nova Jošava, 11 sati – Zdenci

Slatina – Sv. Josip


BADNJAK: 20 sati – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8.30, 10.30 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 8.30, 10.30 i 18.30 sati

Slatina – BI. Ivan Merz


BADNJAK: 6 sati – zornica, 21 sat – N. Senkovac, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 8 i 11.30 sati, 9.30 – N. Senkovac


SV. STJEPAN: 8 i 18 sati, 9.30 sati – Grabić, 14 sati – Ivanbrijeg

Virovitica – Sv. Rok


BADNJAK: 18.30 – dječja polnoćka, 24 sata – polnoćka


BOŽIĆ: 7.30, 9, 10.30 i 18.30 sati


SV. STJEPAN: 7.30, 9, 10.30 i 18.30 sati

Virovitica – Sv. Leopold Mandić


BADNJAK: 22 sata – Rezovac, 24 sata – polnoćka Taborište


BOŽIĆ: 8 sati – Čemernica, 9.30 – R. Krčevine, 9:30 – Rezovac, 11 sati – Taborište


SV. STJEPAN: 9.30 – Rezovac, 11 sati – Taborište

Virovitica – BI. Alojzije Stepinac


BADNJAK: 5.55 – zornica, 20 sati – Sv. Đurađ, 21.30 – Podgorje, 24 sata – Milanovac


BOŽIĆ: 8 sati – Sv. Đurađ, 9 sati – Podgorje, 11 i 18.30 – Milanovac


SV. STJEPAN: 9 sati – Podgorje, 11 sati – Milanovac
Marina Krivić
Možda ste propustili...

ZA ULOGU U “KOJA JE OVO DRŽAVA”

Za najbolju sporednu ulogu nagrađen Kühn

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

MIA DIMŠIĆ O NOVOM ALBUMU “SRETAN PUT”, KONCERTIMA I PLANOVIMA

Album govori o doslovnim, ali i o životnim putovanjima

2

FESTIVAL PUTNIKA KOFER U SLATINI: IVONA LOZIĆ O ČERNOBILU

Vrijedilo je posjetiti mjesto tragedije o kojoj se pričalo za vrijeme mog odrastanja

3

MANIFESTACIJA ‘’PROSINAC U GRADU’’

Diva Tereza u Virovitici