Ekonomija
INDUSTRIJA TEHNOLOGIJA

Rad u tehnološkom sektoru privlači sve više mladih žena
Objavljeno 15. listopada, 2018.
Za mnoge je žene dobivanje posla u tehnološkom sektoru jednako poslu iz snova

Istraživanje koje je tvrtka Booking.com provela među ženama koje rade u tehnologiji, studenticama i učenicama zainteresiranima za karijeru u tom području otkriva da žene diljem svijeta smatraju tehnološki sektor privlačnim i imaju vrlo pozitivnu sliku o potencijalu koji nudi.


Cilj tog globalnog istraživanja bio je bolje razumijevanje i dalje postojeće neravnopravnosti spolova u tehnološkom sektoru, kao i percepcije, iskustva i ambicije žena diljem svijeta što se tiče poslovnih prilika u tehnologiji.
Naime, kako dodaju iz te tvrtke, pristranost pri zapošljavanju, trenutačna zastupljenost spolova i manjak žena na vodećim položajima, kao i postojanje uzora, glavni su izazovi s kojima se susreću.
"Diljem svijeta 64 % žena koje rade u tehnološkom sektoru, i studentice zainteresirane za takve karijere, tvrdi da njihov spol pozitivno utječe na njihovu sposobnost razvijanja karijere u tehnologiji. Za taj pozitivni trend može se zahvaliti prije svega prepoznavanju problema trenutačnog manjka žena u tom sektoru (34 %), što posebno zastupaju studentice na preddiplomskom studiju (43 %) i učenice u srednjoj školi (37 %). Rad u tehnološkom sektoru privlači žene diljem svijeta zbog mnogo razloga: smatraju ga inovativnim (50 %), kreativnim (44 %) i nadahnjujućim (26 %), a istodobno čini profesionalni izazov (34 %). Za mnoge je dobivanje posla u tehnološkom sektoru jednako "poslu iz snova" ili idealnoj karijeri. Na pitanje o kriterijima koje bi žene diljem svijeta postavile za definiranje svog "posla iz snova" 84 % ispitanica navelo je raditi posao koji ih nadahnjuje, a zatim posao koji odgovara njihovim prirodnim sposobnostima (83 %) te posao koji im omogućuje da odrede vlastiti put (81 %), navode iz Booking.coma.
No unatoč privlačnosti tehnološkog sektora i prividnim prilikama istraživanje Booking.coma pokazuje kako su žene diljem svijeta i dalje suzdržane i da u određenim ključnim trenutcima dok grade karijeru u tehnološkom sektoru smatraju da im činjenica što su žene ipak škodi. Za njih više od polovine (52 %) razlog za to jest muška dominacija među zaposlenima u tehnološkom sektoru, a gotovo trećina (32 %) kao prepreku navodi neravnopravnost spolova pri zapošljavanju.
Pokretanje promjena

Zanimljivo je, navode, kako percepcija neravnopravnosti spolova pri zapošljavanju uvelike varira ovisno o tržištu.
- U Brazilu polovina žena (50 %) smatra da neravnopravnost spolova pri zapošljavanju negativno utječe na prilike da ostvare karijeru u sektoru tehnologije, što je ujedno najveći postotak među ispitanicima, pri čemu se znatno manji broj žena tako osjeća u europskim zemljama (18 % u Nizozemskoj i 22 % u Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj). Osim toga, gotovo trećina žena (33 %) smatra da manjak žena na pozicijama na kojima se donose odluke utječe na potencijal ostvarivanja karijere u tehnološkom sektoru, a to je mišljenje u najvećoj mjeri zastupljeno među polaznicama srednjih škola (40 %). Svi ti faktori vjerojatno pridonose tome da više od tri četvrtine žena diljem svijeta smatra da je pred njima više izazova za ulazak (78 %), napredak i uspjeh (77 %) u određenom sektoru u odnosu prema muškarcima, ističu iz Booking.coma.
"I dalje bilježimo znatan manjak žena u tehnološkom sektoru. Naša trenutačna istraživanja pokazuju gdje žene nailaze na najveće prepreke i gdje se kriju najveće prilike za pokretanje promjena", kaže Gillian Tans, glavna izvršna direktorica Booking.coma.
- Razina optimizma i ambicija koju žene diljem svijeta pokazuju kako bi ostvarile uspjeh u tehnološkom sektoru zaista je inspirativna, posebice među mlađom generacijom, koja vidi izniman potencijal što ga donosi karijera u tehnološkom sektoru, posebice s obzirom na njihova visoka očekivanja. No, kako bismo potaknuli žene da ostvare uspješnu karijeru u tehnološkom sektoru, upravo naš sektor ima priliku učiniti puno više. To uključuje promoviranje većeg broja ženskih uzora, borbu protiv neravnopravnosti spolova, koja počinje u samom procesu zapošljavanja, prije nego što se žena uopće zaposli, te ulaganje u inicijative koje će sektor tehnologije predstaviti kao atraktivan i pristupačan na svim razinama, od početnika do najviših pozicija na samom čelu tvrtke - dodaje Tans.
Istraživanje Booking.coma potvrđuje i atraktivnost tehnološkog sektora za nadolazeću generaciju talentiranih mladih žena te istodobno ističe gdje treba uložiti najveći napor kako bismo započeli borbu protiv neravnopravnosti.
Golem potencijal

- Na globalnoj razini polaznice srednjih škola (43 %) i studentice (40 %) slažu se s time da im karijera u tehnološkom sektoru daje slobodu da budu kreativne u poslu (u odnosu prema globalnom prosjeku od 33 %). Tehnološki sektor posebice privlači polaznice srednjih škola jer im nudi priliku da budu uspješne od rane dobi (29 % u odnosu prema 20 % među iskusnim stručnjacima iz tehnološkog sektora), kao i mogućnost da kroje vlastitu karijeru (30 % u odnosu prema 20 % među iskusnim stručnjacima iz tehnološkog sektora). Najviše od svega studentice žele da ih odabrana karijera inspirira, što navodi 88 % srednjoškolki i 85 % studentica. I premda tehnološki sektor ispunjava očekivanja u svim tim područjima, tehnološke kompanije, pa i sektor u cjelini, imaju iznimnu priliku potaknuti žene koje žele raditi u tom sektoru da se ne fokusiraju samo na svoje ambicije i promoviranje načina na koje mogu ostvariti uspjeh nego i da pokušaju ukloniti prepreke zbog kojih im je manje privlačan, navode iz Booking.coma.

"Industrija tehnologije ima golem potencijal glede kriterija koje su žene sa svih strana svijeta navele pri opisivanju posla iz snova i karijernih težnji, spominje Tans i dodaje: "Probijanje tih barijera i usmjeravanje više žena u područje tehnologije cilj je koji sjedinjuje obrazovanje, društveni razvoj, korporativnu odgovornost i vladine inicijative. Ako se u tehnološkoj industriji želi zadržati uravnotežen pritok talentiranih ljudi, žene moramo neumorno poticati da na svim razinama obrazovanja djeluju kao pozitivni izvori motivacije i utječu na percepciju koju djevojčice imaju o STEM području." Ovi bi rezultati mogli pomoći razjasniti zašto su stope sudjelovanja djevojčica u STEM obrazovnom području, kao i broj diplomiranih žena, načelno više u azijskim zemljama nego na Zapadu te pokazati kako utjecaj u ranoj dobi može pozitivno oblikovati i pridonijeti jednakoj zastupljenosti spolova u području tehnologije.
Zdenka Rupčić
Gillian Tans

direktorica Booking.coma

Razina optimizma i ambicija koju žene diljem svijeta pokazuju kako bi ostvarile uspjeh u tehnološkom sektoru zaista je inspirativna, posebice među mlađom generacijom, koja vidi izniman potencijal što ga donosi karijera u tehnološkom sektoru
VIŠE JE ŽENA U STEM PODRUČJU U AZIJSKIM ZEMLJAMA
Kada je u pitanju karijera, istraživanja su pokazala da rano učenje i obrazovanje znatno utječe na karijerne odabire žena. Na svjetskoj razini gotovo četiri od pet žena koje su sudjelovale u istraživanju smatraju da su na njihove karijerne izbore utjecale vještine naučene u školi i visokoobrazovnim ustanovama (79 %) i predmetima koje su pohađale (77 %). U Indiji i Kini žene u većoj mjeri kreću istim karijernim putovima kojima su išli njihovi roditelji (64 % u Indiji i 52 % u Kini, u odnosu prema svjetskom prosjeku od 40 %). Osim toga, kada je riječ o pronalasku informacija o potencijalnim karijernim opcijama, žene u Kini i Indiji u većoj se mjeri oslanjaju na pomoć tehnoloških organizacija kojima pripadaju, poput Girls Who Code (Djevojke kodiraju) (36 % u Indiji i 27 % u Kini, u odnosu prema svjetskom prosjeku od 20 %).
Najviše od svega studentice žele da ih odabrana karijera inspirira, što navodi 88 % srednjoškolki i 85 % studentica
Možda ste propustili...