Kolumne
Biblijska poruka Piše: Zvonko Pažin
Izmudrene priče
Datum objave: 4. kolovoza, 2023.

U vremenu nastanka Novoga zavjeta u Rimskom Carstvu, posebice u Grčkoj i općenito na Istoku, bilo je mnogo filozofskih pravaca, religioznih pokreta, životnih filozofija, uz već postojeću grčko-rimsku religiju i mitologiju. U tome smislu kršćanstvo je moglo izgledati kao jedan od mnogih pokreta ni boljih ni gorih. Međutim, u Drugoj Petrovoj poslanici apostol veli: "Nismo vam navijestili snagu i dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva." Apostoli nisu bili tek učitelji nekog novog nauka. Oni su u prvom redu očevici, svjedoci onoga što je Isusu učinio, a to je da je umro i uskrsnuo. Veli na drugom mjestu apostol Ivan: "Što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni."Apostoli su, dakle, bili očevici, svjedoci svega što je Isus govorio i činio, bili su svjedoci i njegova uskrsnuća. I to su radosno i hrabro svjedočili i navješćivali po cijenu vlastitog života. Nisu to bile "izmudrene priče". Tako je bilo i kasnije. Na temelju apostolskog svjedočanstva drugi su povjerovali, ali su i sami bili svjedoci. Kako? Jednostavno, doživjeli su, osjetili su, iskusili su - ako baš hoćete - po Božjoj milosti da je Kristov put pravi put, da donosi duboki mir ovdje na zemlji, kao i nadu u vječno drugovanje s njime. To uvjerenje, ta vjera ih je nosila, da su opet sljedeći naraštaj mogli pridobiti za Kristov put.

E, to je danas nevolja nas, nevolja današnjega naraštaja. Vjernik, a i svećenik bi se mogao zapitati, je li moj život svjedočanstvo za ono o čemu govorim i za što se izjašnjavam? Jesam li tek na riječima vjernik, odnosno svećenik, ili ipak svojim životom nastojim biti nalik Kristu koji je prošao svijetom čineći dobro i uvijek vjeran nebeskom Ocu? Kada u Crkvi govorimo o krizi vjere, zapravo govorimo o krizi identiteta, o krizi (ne)svjedočenja. Jednako je i za one koji baš nisu bliski Crkvi. Koliko se ja kao čovjek stvarno zauzimam za ono što je dobro i po tim načelima živim? Uši su nam prepune kitnjastih govora, lijepih riječi i pukih obećanja. I u domovini i u Crkvi treba nam svjedoka, onih koji će riječju i djelom pokazivati što je dobro i plemenito.
Zvonko Pažin - arhiva

23.9.2023.

Posljednji će biti prvi

16.9.2023.

Stane ga daviti

9.9.2023.

Punina zakona

2.9.2023.

Odlazi, sotono!

26.8.2023.

Služba

19.8.2023.

Za sve narode

12.8.2023.

Šapat

4.8.2023.

Izmudrene priče

29.7.2023.

Zakopano blago

22.7.2023.

Bog ne sudi krivo