Ekonomija
PROJEKTI U PRIPREMI

Uređenje “Otoka ljubavi”
Objavljeno 22. ožujka, 2023.
Uzvodno od ZOO vrta Osijek, na stacionaži rijeke Drave od rkm 22+795 do rkm 23+600 nalazi se “Otok ljubavi”, koji je u posljednjim desetljećima izgubio status otoka zbog zasipavanja starog dravskog rukavca koji je dijelio otok od lijevoobalnog inundacijskog pojasa rijeke Drave. U sklopu regulacijskih radova sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća izvedeno je pregrađivanje rukavca kamenom pregradom, a vremenom se rukavac zapunio sedimentom. Nedavno izvedeni regulacijski radovi uzvodno na rijeci Dravi za potrebe zaštite profila mosta osječke Zapadne obilaznice ubrzali su erozijske procese na samom “Otoku ljubavi” i u posljednjih nekoliko godina ubrzale gubitke dijela otoka na uzvodnom potezu. Stoga je cilj revitalizacije zaustavljanje daljnje degradacije prostora otoka osiguranjem protočnosti rukavca i zaustavljanje erozijskih procesa gradnjom prirodne “zelene obaloutvrde”. Projektom uređenja “Otoka ljubavi” predviđeno je čišćenje rukavca s uređenjem obale, zaustavljanje erozijskih procesa na uzvodnom dijelu izgradnjom “zelene obaloutvrde u više razina koja bi ujedno služila za potrebe pristupa ‘Otoku ljubavi’ vodenim putem, uređenje pristupa kopnenim putem izgradnjom obalnog koridora s pješačkom i biciklističkom stazom”. Izrada projektne dokumentacije je u tijeku, a nakon ishođenja potrebnih akata, planira se prijava projekta u NPOO i objava javnog nadmetanja za radove koje se planira završiti do kraja 2025. godine.

Područje Petrijevačke bare predstavlja stari rukavac rijeke Vučice koji je regulacijskim radovima ostao odsječen od glavnog toka. Vode s okolnog poljoprivrednog zemljišta opterećene su nanosom koji se odlaže u rukavcu. Okolna vegetacija svake godine proizvodi veliku količinu lišća koje se nakon razgradnje pretvara u mulj. Mulj se taloži na dno rukavca i postaje plodno tlo za barske biljke te je s vremenom došlo do djelomičnog zatrpavanja sedimentom. Tehničko rješenje temeljeno je na oporavku rukavca nakon sukcesije. Nastoji se povećati prostor izmuljivanjem sa svrhom kontrole hranjivih tvari, uklanjanja viška mulja. Izrada projektne dokumentacije je u tijeku, a nakon ishođenja potrebnih akata planira se prijava projekta u NPOO-u te objava javnog nadmetanja za radove koje se planira završiti do kraja 2025. godine.

Dario Kuštro
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

EUROPSKA UDRUGA TRGOVACA ŽITARICAMA:

Poljoprivrednici neće smjeti izvoziti proizvode uzgojene na iskrčenim površinama

2

JOSIP DABRO, MINISTAR POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede za sada neće biti u Osijeku

3

UŠTEDA OD 125 MILIJUNA DO 175 MILIJUNA DOLARA GODIŠNJE

FedEx gasi 2000 radnih mjesta u Europi