Ekonomija
MARIO TURALIJA, ČLAN UPRAVE HAMAG-BICRO-A

HAMAG-BICRO prva je i prava adresa za svakog poduzetnika
Objavljeno 16. listopada, 2018.
Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Slavoniji 686,5 milijuna kuna

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao jedna od najvažnijih institucija za poduzetnike podupire jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz financiranje njihovog poslovanja i razvoja izdavanjem jamstava za odobrene kredite, dodjelom nepovratnih sredstava, mikrokreditiranjem te poticanjem investicija, a također i pružanjem financijske potpore inovativnim i tehnološki usmjerenim tvrtkama u Republici Hrvatskoj kroz inovacijske programe. Razgovarali smo s članom Uprave Mariom Turalijom koji je na tu funkciju imenovan u rujnu 2017. godine.

Možete li nam za početak reći nešto općenito o provedenim mjerama Agencije do danas?
- HAMAG-BICRO bilježi konstantno rapidan rast plasmana financijskih sredstava plasirajući više od 329 milijuna kuna zajmova, čime su potaknute investicije od približno 382 milijuna kuna te više od 2,5 milijarde kuna nepovratnih sredstava ukupne vrijednosti projekata većih od 6,5 mlrd. kuna. Naša Agencija je institucija s bogatim iskustvom u provedbi financijskih instrumenata, posebice u brzoj apsorpciji sredstava predviđenih za ESIF zajmove. Implementirala je svoje znanje i iskustvo u kreiranje novih, povoljnijih rješenja za sektor ruralnog razvoja. Primjerice, od otvaranja programa ESIF Mikro i Malih zajmova 1.10.2016. do 11.10.2018. godine odobreno je ukupno 1163 Mikro i Malih zajmova (svi programi zajedno), u iznosu od 329.046.306,35 kuna. Ukupna vrijednost projekata (iznos investicija) uz navedene odobrene zajmove iznosi 382.113.809,41 kunu. Od otvaranja programa odobreno je ukupno 149 ESIF jamstava (svi programi zajedno) u iznosu od 618.296.579,34 kune. Ukupna vrijednost projekata (iznos investicija) uz navedena odobrena jamstva iznosi 1.132.152.694,10 kuna. Na temelju navedenog trenutačno je u provedbi više od 1939 potpisanih ugovora, ugovorenog iznosa nepovratnih potpora više od 2.490.456.278,45 kuna, ukupne vrijednosti projekata 6.465.715.699,38 kuna.

Što sve HAMAG-BICRO poduzima za slavonske poduzetnike?
- U skladu s modelom Projekta Slavonija Vlade Republike Hrvatske, HAMAG-BICRO osnažuje rast poduzetništva u Slavoniji kako bi se naši poduzetnici zaduživali prema jednako povoljnim uvjetima kao i poduzetnici u Europskoj uniji, ako ne i povoljnijim, s obzirom na kreditni rejting. Poenta je da povećamo brojčano stanje poduzetnika iz Slavonije kako bismo generirali veću dodanu vrijednost. Cilj nam je da BDP u Slavoniji naraste, kroz nepovratna sredstva i jeftine izvore financiranja kako bi zaposlenici u realnom sektoru dobili veće plaće, čime bismo automatski spriječili iseljavanje ljudi iz Slavonije, negativnom trendu kojem svjedočimo ovih dana. Intencija nam je utjecati na prihodovni i tehnološki rast poduzetnika kako bismo bili što konkurentniji u odnosu na ostale poduzetnike u okruženju. Ove godine realizirat ćemo pet natječaja u sustavu vrednovanja i završit ćemo provedbu projekata za sve natječaje za dostavu projektnih prijava koje raspiše Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) potpisala je u travnju Sporazum o financiranju provedbe financijskih instrumenata s Ministarstvom poljoprivrede u povodu predstavljanja novog oblika financiranja za poljoprivrednike u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.

Povoljniji krediti


Možete li nam reći više detalja o programu te kakve su prve reakcije poljoprivrednika?
- Riječ je o novom obliku financijske podrške kroz koju su ponuđeni ne samo povoljniji krediti, nego i jamstva za nova ulaganja, odnosno modernizaciju postojećih kapaciteta prema uvjetima znatno povoljnijim od onih koje bankarski sektor trenutačno nudi na našem tržištu. Potpisivanje sporazuma rezultat je izmjena Programa ruralnog razvoja kojim se omogućava jednostavnije, brže i lakše kreditiranje njihovih ulaganja. Kroz ove financijske instrumente moguće je financiranje troškova koji nisu bili prihvatljivi za financiranje nepovratnim sredstvima, primjerice kupnja živih životinja, rabljene opreme i jednogodišnjeg bilja.
Potpisanim sporazumima pokrenuti su Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj (kamate 0,5 % i 1,0 %; Mali zajmovi za sektor mljekarstva 0.1 %), za koje su se prijave počele zaprimati 1. 9. 2018. godine te Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj (maksimalni iznos jamstva 1,3 mil. eura), za koje je očekivani početak zaprimanja prijava do kraja 2018. godine.
Inicijativa za pokretanje financijskih instrumenata rezultat je uočenog otežanog pristupa financiranju za poljoprivredni, prerađivački i šumarski sektor. Primijećene su poteškoće s nedostatnim instrumentima osiguranja, visokim kamatnim stopama, nedostatkom vlastitog sudjelovanja u investicijama, nedovoljnog pristupa mikrokreditima te nedostatkom komercijalnih kredita za šumarski sektor.
Osim Programa ruralnog razvoja i nepovratnih potpora, koji su još programi koje HAMAG-BICRO nudi, a koji su atraktivni poduzetnicima?
- Svakako bi bila interesantna B LightGrant Shema kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća (MSP) na pograničnom području Mađarska – Hrvatska. Projekt provodi HAMAG-BICRO u suradnji s regionalnim odnosnom županijskim razvojnim agencijama. Za B Light projekt prijaviti se mogu minimalno dva, a maksimalno četiri mala ili srednja poduzetnika. Jedan mora biti registriran na području Mađarske, dok drugi mora biti registriran u Hrvatskoj. B Light je program nepovratnih potpora, a maksimalni udjel ukupno prihvatljivog troška je 75 %. Suradnja na projektu podrazumijeva razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem korisnika koji djeluju na različitim stranama granice. Na do sada objavljenom javnom pozivu, od ukupno 46 korisnika nefinancijske tehničke pomoći za pripremu projektnih prijedloga, s područja Međimurske županije ukupno je 18 malih i srednjih poduzetnika. Ukupna vrijednost potpore koju su primili iznosi gotovo 135.000 HRK, odnosno oko 40 % ukupnih dodijeljenih sredstava. Osim nefinancijske tehničke pomoći, odabrani projektni prijedlozi financirat će se i direktnom nepovratnom potporom u maksimalnom iznosu većem od 1.000.000 kuna. Važno je napomenuti da vrijednost projekta iznosi gotovo 94.000.000 kuna. Osim B Light Grant Sheme, istaknuo bih SmartFactoryHub. To je projekt kojim se želi unaprijediti istraživanje i razvoj te uvjeti poslovnih politika međunarodne suradnje u prerađivačkoj industriji. Europska unija prepoznaje važnost ulaganja u istraživanje i razvoj kao čimbenika ostvarenja gospodarskog rasta. Ovaj projekt zato je usmjeren na tehnološki visokospecijalizirane male i srednje poduzetnike u prerađivačkoj industriji koje se bave navedenim područjem. Činjenica je da lean proizvodni proces i pametna proizvodnja mogu značajno povećati učinkovitost proizvodnje snižavanjem troškova, ispravnim radom i učinkovitom raspodjelom vremena ukupne proizvodnje uključujući rad strojeva, linija i ljudi. “Lean” je proizvodna filozofija koja kada je implementirana skraćuje vrijeme od narudžbe kupca do isporuke gotovog proizvoda, eliminirajući sve izvore rasipanja (gubitaka) u proizvodnom procesu. Kao glavni rezultat projekta predviđa se poboljšana suradnja između istraživanja i poslovanja u području pametne proizvodnje.

Nepovratna sredstva


Nedavno je HAMAG-BICRO organizirao PPI2Innovate konferenciju u Zagrebu koja je bila medijski popraćena. Možete li nam objasniti o čemu je riječ?
- Da, to je bila druga konferencija PPI2Innovate Days na kojoj su se okupili predstavnici javnog sektora središnje Europe radi poticanja korištenja javne nabave inovativnih rješenja (PPI). Ovakve javne nabave prilika su malim i srednjim poduzećima kako bi lakše pronašli tržište za implementaciju svojih inovativnih rješenja. Inače, javna nabava inovativnih rješenja predstavlja snažan generator poticanja inovacija. Kupnjom inovativnih rješenja u javnim tijelima na državnoj i lokalnoj razini omogućuje se učinkovitija isporuka javnih usluga i dugoročno smanjenje troškova. Istovremeno, nabavom inovacija nude se prilike inovativnim MSP-ovima koji su dovoljno spretni i fleksibilni da udovolje specifičnim potrebama javnih dobavljača. Na konferenciji smo ugostili direktora Agencije za inovacije u srednjem Podunavlju - ÁkosSzépvölgyi, koji je vodeći partner projekta PPI2Innovate iz Mađarske te goste iz Slovenije i Velike Britanije koji su nam prenijeli svoja dragocjena iskustva te nam približili prednosti ovog projekta.

Kada govorimo o projektima koji uključuju prekograničnu suradnju, postoje li još neki projekti koji bi našim poduzetnicima omogućili više informacija i povezivanje s tržištima izvan granica Hrvatske?
- Izdvojio bih projekt Open Data for European Open iNovation (ODEON) koji je tek počeo s provedbom, a bavi se iskorištavanjem Otvorenih Podataka i ima za cilj jačanje odnosa između digitalnog rasporeda, strategije e-vlade, platformama otvorenih podataka implementiranih na više razina i dostupnosti Otvorenih Podataka da pruži potporu inovacijskom procesu unutar područja InterregMediterran. Glavni je cilj projekta uspostavljanje i testiranje modela i instrumenta povezanog s ovim modelom koji je potreban za izgradnju inovativnog klastera podataka, izrađenog od malih i srednjih poduzetnika, start-upova i istraživačkih instituta. Cilj je ovog klastera razviti poduzetničke, tržišne i društvene vrijednosti Otvorenih Podataka. Uspostavljeni klasteri podržat će lokalne održive pružatelje usluga (eng. Data HUBs), koji imaju sposobnost utjecanja na javne institucije, da objave otvorene podatke dobre kvalitete. Time će pomoći malim i srednjim poduzetnicima i start-upovima. Zauzvrat, razvijeni proizvodi i usluge razvit će se izvan regionalnih granica i imati utjecaj na podatkovnu ekonomiju, koji će tada oblikovati održivi rast mediteranskog područja. ODEON projekt će kroz svoje aktivnosti obuhvatiti lokalne, regionalne i nacionalne vlasti da provodi kvalitetnije e-vlada zakonodavstvo. Također će obuhvatiti postojeće klastere i male i srednje poduzetnike u području Otvorenih Podataka u digitalnim tehnologijama s ciljem poticanja poduzetništva.

U zadnje vrijeme smo svjedoci pozitivnog trenda otvaranja ureda ICT tvrtki u Slavoniji. Ima li HAMAG-BICRO neke izvore financiranja koji su na raspolaganju za poduzetnike koji su bave razvojem inovacija?
- Dosad je u okviru Javnog poziva Inovacije novoosnovanih MSP-a ugovoreno ukupno 62 projekta sa 66,7 milijuna kuna nepovratnih sredstava te 79 projekata u okviru Javnog poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja sa 611,02 milijuna kuna nepovratnih sredstava. U tijeku je postupak odabira projekata u sklopu programa ProofofConcept gdje imamo 117 punih prijava koje se natječu za nepovratna sredstva u iznosu 16,3 mil kuna.

Trenutačno je otvoren poziv za Inovacijske vaučere ukupne vrijednosti 50 milijuna kuna gdje poduzetnici mogu koristiti usluge istraživačko-razvojnih institucija u svrhu razvoja novog proizvoda. U skoro vrijeme očekuje se objava poziva za Inovacije novoosnovanih MSP-a (Faza II) ukupne vrijednosti 150 milijuna kuna za komercijalizaciju inovacija poduzeća do tri godine starosti. U pripremi su još tri poziva: GS Integrator ukupne vrijednosti 150 milijuna kuna u svrhu povezivanja MSP u lanac vrijednosti većih tvrtki kroz primjenu inovacija, Inovacije u područjima S3 ukupne vrijednosti 631 milijun kuna za aktivnosti komercijalizacije inovacija te novi natječaj za Razvoj novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja Faza II ukupne vrijednosti 548 milijuna kuna za istraživačko-razvojne aktivnosti tvrtki. Osim ovih programa HAMAG-BICRO provodi i programe EUREKA i Eurostars poticanja istraživačko-razvojnih aktivnosti u sklopu suradnje s međunarodnim partnerima.
Zdenka Rupčić
Od 1939 projekata koji su sada u provedbi 14 % dolazi iz Slavonije
Kada spominjete nepovratna sredstva, možete li nam reći kakvi su rezultati po iskorištenju istih u Slavoniji? - Ukupna vrijednost projekata ugovorenih u Slavoniji iznosi 686.504.370,21 kunu. Pritom je najviše zastupljena Osječko-baranjska županija s ugovorenim nepovratnim sredstvima koja iznose nešto više od 231 milijun kuna. Potom slijedi Vukovarsko-srijemska županija s 182,6 milijuna kuna vrijednosti projekata, Brodsko-posavska županija sa 105,8 milijuna kuna, Požeško-slavonska županija s 80,9 milijuna kuna te Virovitičko-srijemska s 85,9 milijuna kuna. Od 1939 projekata koji su trenutačno u provedbi njih 14 % dolazi iz Slavonije, što je svakako dobar pokazatelj da se stvari pokreću nabolje. I za kraj, želite li poslati neku poruku poduzetnicima? - HAMAG-BICRO stoji na usluzi slavonskim poduzetnicima te želimo da nam se obrate s punim povjerenjem. Ovim putem sve ih pozivam na susret s predstavnicima HAMAG-BICRO-a koji organiziramo danas (utorak, 16. listopada), u 11 sati, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Osijeku.
Možda ste propustili...