Novosti
TRŽIŠNA INSPEKCIJA

Potrošači inspektorima lani prijavili 1861 trgovca
Objavljeno 14. ožujka, 2018.

Tržišni inspektori Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2017. godini, u okviru djelokruga određenog Zakonom o inspekcijama u gospodarstvu, obavili su ukupno 15.594 inspekcijskih nadzora, a prema prijavama potrošača bio je 1861 nadzor. Najviše je kontroliran rad trgovaca te unutar toga sektora kupnja preko interneta.

- Ukupno je utvrđeno 3515 povreda propisa koji se odnose na područje zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda. Zbog utvrđenih povreda propisa podneseno je 130 optužnih prijedloga nadležnim prekršajnim sudovima te izdano 75 prekršajnih naloga. Za lakše prekršaje, koje su nadzirani gospodarski subjekti otklonili tijekom inspekcijskog nadzora ili u određenom roku, ako se ne radi o povratu u počinjenju prekršaja u roku od godinu dana, sukladno odredbama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu neće se pokrenuti prekršajni postupak. U pogledu poduzetih upravnih mjera doneseno je ukupno 312 upravnih rješenja - izvještavaju iz Ministarstva gospodarstva.

Nepoštena praksa

U području zaštite ekonomskih interesa potrošača prošle godine naglasak je stavljen na kontrolu sklapanja ugovora na daljinu (internet-trgovinu), nepoštenu poslovnu praksu trgovca te općenito poštovanje obveza trgovaca u poslovanju s potrošačima.

- Najčešće utvrđene povrede propisa u poslovanju trgovaca su nepoštena poslovna praksa trgovca prema potrošaču, nepropisno isticanje cijena proizvoda i usluga, neispunjenje ugovora od strane trgovca prema potrošačima, nepoštovanje prava potrošača na temelju odgovornosti za nedostatak ili neispravnost prodanog proizvoda, neobavještavanje potrošača o predugovornim obavijestima u slučaju ugovora na daljinu (uključujući internet-trgovinu) te ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija, neodgovaranje na prigovor potrošača u propisanom roku - doznajemo u Ministarstvu.

U području nadzora sigurnosti i sukladnosti proizvoda stavljenih na tržište provedeni su nadzori bili usmjereni na električnu opremu i uređaje, tekstilne proizvode, osobnu zaštitnu opremu, namještaj za vanjsku primjenu i tekuća naftna goriva, a u okviru njih su provedena uzorkovanja te ispitivanje proizvoda s ciljem provjere njihove sukladnosti s propisanim zahtjevima.

- Prema rezultatima ispitivanja provedenih od akreditiranih laboratorija utvrđene su nesukladnosti u kategoriji električne opreme i uređaja kod 26 uzorkovanih proizvoda, u kategoriji tekstilnih proizvoda kod 19 uzorkovanih proizvoda, u kategoriji osobne zaštitne opreme kod četiri proizvoda te u kategoriji dječje opreme i namještaja kod deset uzorkovanih proizvoda. Ovisno o rizicima koje utvrđene nesukladnosti predstavljaju za sigurnost i zdravlje potrošača, poduzete su odgovarajuće mjere, a koje su uključivale otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, zabranu stavljanja proizvoda na tržište ili njihovo povlačenje s tržišta ili uništenje proizvoda - kažu iz Ministarstva.

Posebne akcije

Tržišna je inspekcija u koordinaciji s drugim državama članicama Europske unije i organizacijom PROSAFE (financiranom od strane Europske komisije) sudjelovala u 2017. godini u dva projekta nadzora tržišta - PROSAFE JA2014 i PROSAFE MSTyr15 u sklopu kojih se ispitivala dječja oprema, LED i CFL rasvjeta i električni alati, te je proveden koordinirani nadzor označivanja guma.

- Obavljeno je uzorkovanje sigurnosnih ograda i dječjih vrtića, a rezultati ispitivanja pokazali su nesukladnost s općim sigurnosnim zahtjevima za dva uzorka dječjih vrtića i jednu sigurnosnu ogradicu. Kod LED i CFL rasvjete ispitivanjem za devet uzoraka utvrđene su nesukladnosti, pri čemu su gospodarski subjekti dragovoljno poduzeli odgovarajuće mjere. Kada su u pitanju električni alati, gdje je na tržištu RH obavljeno uzorkovanje kutnih brusilica, a zbog utvrđenih nesukladnosti gospodarski subjekti su poduzeli dragovoljne mjere otklanjanja nesukladnosti, te su tri nesukladna uzorka povučena s tržišta i uništena. U okviru koordiniranog nadzora označivanja guma razreda C1 s podacima o bitnim parametrima (razred učinkovitosti potrošnje goriva, razred i izmjerena vrijednost vanjske buke kotrljanja, razred prianjanja na mokroj podlozi) pregledano je 587 modela guma te je uzorkovano 11 modela guma u svrhu ispitivanja koeficijenta prianjanja na mokroj podlozi te koeficijenta otpora kotrljanja. Kod 43 pregledana modela guma utvrđene su formalne nesukladnosti u vezi označavanja s propisanim podacima, koji su otklonjeni, te je jedan uzorkovani model pokazao nesukladnost u smislu da izmjerena vrijednost ne udovoljava označenom razredu na predmetnoj gumi, te su poduzete daljnje mjere - izvještavaju iz Ministarstva gospodarstva.

Ivana SOLAR
KAKO POSLATI INSPEKTORE NA TEREN

Tržišni će inspektor uzeti u obzir prijavu tek nakon što je potrošač iscrpio postupke podnošenja pisanih prigovora, odnosno podnošenja reklamacije povjerenstvu u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor. Pravilno podnošenje prijave podrazumijeva upućivanje predstavke Ministarstvu koja mora sadržavati: naziv tijela kojemu se upućuje, naznaku predmeta, zahtjev što se prijavom traži (činjenice, odnosno okolnosti koje se prijavljuju), osnovne podatke o subjektu kojega se prijavljuje, presliku prigovora i odgovora prijavljenog subjekta na pisanu pritužbu te presliku računa i naznaku tko prijavu podnosi. Na temelju sadržaja prijave procjenjuje se postoje li uvjeti, odnosno zakonske pretpostavke za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora. Obavijest o rezultatima inspekcijskog nadzora dostavlja se podnositelju pisanim putem.

na daljinu

POD KONTROLOM JE I INTERNETSKA KUPNJA

3515

povreda propisa koji se odnose na područje zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda zabilježeno je u 2017.