Učionica
2. MEĐUNARODNA UMJETNIČKA I ZNANSTVENA KONFERENCIJA

Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju
Objavljeno 29. siječnja, 2022.

U organizaciji Akademije za umjetnosti i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana je 2. i 3. prosinca 2021. druga međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju. Suorganizatori su konferencije bili Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Muzička akademija Univerziteta Crne Gore, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu. Održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo kulture i medija te Osječko-baranjske županije. Partneri su bili Agencija za odgoj i obrazovanje, UNIMA Education, Development and Therapy Commission, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske te Grad Osijek. Središnja je tema bila Inkluzivne politike i prakse, a podteme Implicitne i eksplicitne politike i prakse inkluzije, Politike i prakse inkluzije u umjetnosti. Politike i prakse inkluzije u kulturi, Politike i prakse inkluzije u umjetničkom obrazovanju, Politike i prakse inkluzije u općem odgoju i obrazovanju, Politike i prakse kreativnih terapijskih djelovanja, Politike i prakse inkluzije u digitalnim medijima, Politike i prakse inkluzije u različitim aspektima društva potakle su na sudjelovanje sudionike iz 12 zemalja (Amerika, Australija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Litva, Mađarska, Nizozemska, Republika Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija). Inauguracijom teme konferencije željelo se potaknuti umjetnike i znanstvenike na razmišljanje i djelovanje o politikama u najširem značenju te riječi: kakve su, koliko su dobre, koliko su upotrebljive i kako se mogu poboljšati da bi osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju imala okvire prema kojima mogu ostvarivati svoja prava, uključivati se aktivno u sva područja ljudskih djelovanja, imati kvalitetno i dostupno opće i umjetničko obrazovanje te cjelokupno uključivo življenje. Također, konferencijom se htio potaknuti dijalog znanstvenika i umjetnika, rasprava o aktualnim, prošlim ili budućim inkluzivnim praksama. Tražila su se rješenja, fokusiralo se na činjenice, znanstvene spoznaje, a prikazani su različiti umjetnički izričaji i istraživanja koja su vezana uz inkluziju, politike i prakse u suvremenom društvu te su anticipirani mogući izazovi, moguća rješenja i situacije u kojima se možemo kao pojedinci i društvo u cjelini prilagođavati ili mijenjati sukladno potrebama osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Zbog pandemije i nepovoljne epidemiološke situacije, cjelokupna konferencija održana je u elektroničkom obliku. No unatoč virtualnom prostoru, nije izostalo ni svečano otvorenje konferencije. Njega su svojom nazočnošću na platformi ZOOM, putem koje je realizirana konferencija, uveličali: prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku red. prof. dr. art. Robert Raponja koji je uputio na važnost visokoškolskog obrazovanja osoba s invaliditetom, važnost korištenja različitih vidova umjetnosti kao medija za izričaj osoba s invaliditetom, potrebu prilagođavanja kulturnih programa kako bi bili dostupni osobama s invaliditetom te na potrebu jačanja kompetentnosti nastavnika općeobrazovnih i umjetničkih škola te visokoškolskih institucija za rad s djecom s teškoćama u razvoju i studentima s invaliditetom. Profesorica dr. sc. Anica Bilić uime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iskazala je nadu da će se tijekom konferencije verbaliziranjem potreba, artikuliranjem problema, ponuđenim mogućnostima djelovati na ostvarenje kvalitetnih pomaka u društvu te da će se ostvarivanjem ciljeva i zadataka konferencije stvarati i razvijati empatijska kultura i društvo. Uvažene goste, sudionike i konferenciju uime Akademije za umjetnost i kulturu pozdravio je izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar, prodekan za znanost i projekte, ističući da je ova konferencija i njezina tematika jedinstvena u nacionalnom i međunarodnom prostoru. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak-Stamać naglasila je da Agencija nastoji odgovoriti na potrebe educiranja odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s učenicima s teškoćama i naglasila potrebu daljnjeg razvoja kompetencija za ostvarivanje inkluzivnog odgojno-obrazovnog sustava. Izaslanica ministrice kulture i medija dr. sc. Nine Obuljen Koržinek, ravnateljica Uprave za razvoj kulture i umjetnosti Nevena Tudor Perković istaknula je da se adresiranjem problema i uključivanjem osoba s invaliditetom u sve aspekte socijalnog života može napraviti napredak i postići pravednije, naprednije te socijalno osjetljivije društvo pri čemu je izrazila nadu da će konferencija uspostaviti kontinuitet koji će uključivati akademsku, obrazovnu i kulturnu zajednicu u raspravi o važnosti sudjelovanja osoba s invaliditetom u kulturnom i društvenom životu zajednice. Župan Osječko-baranjske županije, gospodin Ivan Anušić obraćanjem je organizatorima čestitao na održavanju konferencije, posebno pohvaljujući i ističući brojnost sudionika iz različitih zemalja te zahtjevnu, ali odličnu organizaciju konferencije u virtualnom obliku. Župan je iskazao i potporu Županije za ovu i buduće konferencije te istaknuo njezinu važnost u promicanju prava jedne od najranjivijih skupina društva uz iskazane želje da se sljedeća održi u Osijeku. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak u svojem je govoru uputila osobne i poruke podrške Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom konferenciji te istaknula važnost daljnjeg promicanja prava osoba s invaliditetom na obrazovanje, na korištenje umjetnosti kao vida izričaja osoba s invaliditetom. Pravobraniteljica je istaknula i da postoji još mnoštvo prostora za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom, mogućnost većih i boljih prostornih prilagodbi te senzibilizacije cijeloga društva, a posebno ističući nužnost kreiranja zakonodavnog okvira koji će unaprijediti visokoškolsko i cjeloživotno obrazovanje osoba s invaliditetom.Rad konferencije započeo je plenarnim predavanjima koja su obuhvatila različite razine i vrste obrazovanja. Prof. dr.sc. Dejana Bouillet s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izlagala je na temu Rani i predškolski odgoj i obrazovanje kao resurs socijalne inkluzije djece. Izv. prof. dr. sc. Jereneja Herzog (Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija) iznijela je Analitički prikaz razvoja umjetničkih sposobnosti djece iz različitih skupina u inkluzivnim školama. Profesorica dr. sc. Aldona Vilkeliene s Vytautas Magnus University, Academy of Education, Litva, predstavila je koncept uključivanja i sjedinjavanja različitih vidova umjetnosti kao podršku inkluziji, a predstavljen temom Slobodno integrirana perspektiva inkluzivnog umjetničkog obrazovanja: vrijednosti i načela. Nakon tri predavanja vezanih uz rani odgoj, opće i umjetničko obrazovanje, posljednje plenarno predavanje dr. sc. Tihomira Žiljka sa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku referiralo se na cjeloživotno učenje, a održano je pod naslovom Inkluzivna dimenzija cjeloživotnog učenja. U radu konferencije sudjelovalo je nešto manje od 400 sudionika, s 19 sveučilišta, nekoliko veleučilišta kao i iz različitih kulturnih i drugih institucija. Sveukupno je bilo 87 sudjelovanja koja su uključivala i projekciju nagrađivanog dokumentarnog filma Two and Twenty Troubless, režisera Victora Ilyukhina (New York, USA) koji je po projekciji razgovarao sa sudionicima konferencije. Uz konferenciju kao dodatni sadržaj bilo je nekoliko posebnih predavanja te promocija knjige dr. sc. Aleksandre Kardum Čekam te ovdje koju su promovirale prof. dr. sc. Snježana Dobrota sa Sveučilišta u Splitu, Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Anka Jurčević Lozančić s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te doc. dr. sc. Vedrana Marković s Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore. Promovirana publikacija izrazito je pogodna za rad s djecom iz autističnog spektra, a primjenjiva je i kao nastavni materijal za rad u predškolskom i primarnom obrazovanju te roditeljima djece te dobi. Multimedijalna i suvremena publikacija rezultat je znanstvenog rada i dugogodišnje glazbenopedagoške prakse autorice s djecom iz spektra autizma.

Bogatstvo sadržaja, zastupljenost brojnih područja znanosti i umjetnosti kao i popratni sadržaji druge konferencije bili su dva dana i platforma stručnog usavršavanja za 200 odgojitelja i nastavnika umjetničkih i općeobrazovnih škola koji su u ovoj konferenciji sudjelovali zahvaljujući izvrsnoj suradnji Akademije i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku organizacijom je ove konferencije još jednom pokazala da je respektabilna umjetničko-znanstvena sastavnica Sveučilišta. A upravo zahvaljujući suživotu znanosti i umjetnosti na instituciji stvorio se prostor nastavnicima promišljati i još važnije djelovati i pokretati znanstveni i umjetnički dijalog o važnim društvenim i obrazovnim temama, a umjetnost i umjetničke izričaje propitivati u novim oblicima i formama. Predvođeni dekanicom prof. dr. sc. Helenom Sablić Tomić i Upravom nastavnici i svi djelatnici Akademije njeguju na instituciji uključivost, interdisciplinarnost i međusobno uvažavanje koje se održanom konferencijom projiciralo prema akademskoj, ali i široj društvenoj, nacionalnoj i međunarodnoj zajednici.

Mirna SABLJAR
Možda ste propustili...