Učionica
FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

"Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća"
Objavljeno 18. lipnja, 2021.
Trenutačna se situacija u društvu na svim razinama – od lokalne do globalne – može opisati kao krizna – u gospodarskom, političkom, ekološkom, migracijskom i, naravno, zdravstvenom smislu. Štoviše, s obzirom na univerzalnost krize i njenu svevremenost u okviru povijesti ljudske vrste, fenomen je to koji se u svom najširem značenju i oblicima može promatrati i kao antropološka konstanta. Osim što je javna komunikacija u službenim i neslužbenim informativnim medijima koji manje-više objektivno bilježe svakodnevicu naše zbilje prožeta riječju “kriza”, taj fenomen izvire i iz svjetova stvorenih u okviru književnih djela: u suvremenoj se književnosti tematiziraju disfunkcionalne obitelji (uključujući brak i ljubavne veze), propituje se funkcioniranje odnosa pojedinac – društvo, prikazuju se nedostatci političkih odnosno društvenih sustava… Upravo uslijed navedenih opservacija u veljači je 2020. godine Hrvatskoj zakladi za znanost i prijavljen uspostavni istraživački projekt UIP-2020-02-3695 “Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća” koji je Zaklada odlučila financijski i podržati.

Projekt akronima ASKiNS21 provodi istraživačka grupa koju čine mlade znanstvenice s dviju osječkih sveučilišnih sastavnica u suradnji s mladom znanstvenicom sa zadarskog sveučilišnog odjela. Voditeljica je projekta doc. dr. sc. Sonja Novak, voditeljica Katedre za njemačku književnost Odsjeka za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a provodi ga u suradnji s doc. dr. sc. Katarinom Žeravicom s osječke Akademije za umjetnost i kulturu i doc. dr. sc. Marijanom Jeleč s Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru. Jedan je od ciljeva projekta i širenje istraživačke grupe pa je tako u tijeku proces zapošljavanja doktoranda na matičnoj instituciji voditeljice. Provedba je projekta započela 1. veljače 2021. godine, a projektne će se aktivnosti provoditi do 31. siječnja 2026. godine za što je Hrvatska zaklada za znanost odobrila financiranje u iznosu nešto manjem od 1,3 milijuna kuna za petogodišnje razdoblje.

U sklopu projekta ASKiNS21 analizira se suvremena književnost engleskog, njemačkog i hrvatskog govornog područja s posebnim naglaskom na sustave u krizi gdje su ti sustavi definirani kao mikro- i makrosociološke jedinice: obitelj, lokalna zajednica, grad, država, regija, planet. U istraživanju se polazi od pretpostavke da suvremena književnost ima dominantno subverzivan odnos prema krizi i sustavu u krizi te uočiti promjene u ljudskoj svijesti koja na pragu novog tisućljeća treba prihvatiti promjene koje dolaze naglo i pomiču nam – i doslovce i figurativno – tlo pod nogama. Književnost je, naime, jedna od temeljnih aktivnosti koje omogućavaju ljudski razvoj; ona nas od malih nogu uči “bez učenja”; ona je refleksija našeg svijeta, prostor za ispunjavanje želja i idealiziranje, ali i lupa koja autorovim odabirom i usmjeravanjem na detalje postaje i prostor za kritiku, distanciranje, uočavanje problema, a počesto nudi i scenarije za njihovo rješavanje. Projektne aktivnosti obuhvaćaju intervjue sa suvremenim autorima njemačkog, engleskog i hrvatskog govornog područja, izradu korpusa književnih djela napisanih navedenim trima jezicima od 2000. godine pa sve do danas te analizu odabranih reprezentativnih književnih djela. S obzirom na to da će se u istraživanju primijeniti i računalni program za kvalitativnu analiza sadržaja, projekt se smješta u područje digitalne humanistike. Aktualnost teme i velik geografski raspon istraživanja projektu daju globalni(ji) značaj čineći ga međunarodno kompetitivnim, a hrvatsku književnost komparativnim pristupom smješta rame uz rame svjetskoj književnosti.

Književnost nije “samo fikcija”, ona nas može mijenjati i može nam olakšati snalaženje u nepoznatim situacijama i biti “ispušni ventil” – i za autore i za čitatelje, a blagotvornost njezina djelovanja na naše mentalno i fizičko zdravlje i znanstveno je dokazana. Stoga je važno proučiti upravo kako se književnost 21. stoljeća hvata ukoštac s različitim oblicima i fenomenima konstantne krize suvremenog društva i njegovih dijelova te vidjeti kako nam književnost može objasniti i/ili olakšati situacije u kojima se nalazimo.

Projekt je interdisciplinarnog karaktera i usko povezuje znanost o književnost s ostalim znanstvenim granama poput ekonomije, političkih znanosti, sociologije i dr. te omogućuje geografsko, psihosocijalno i povijesno kontekstualiziranje fenomena krize koji se iz stvarnog svijeta prelijeva u književni. Uspostavom kritičkog dijaloga sa živom književnom praksom i produkcijom ima potencijal otkriti neke od važnih tekstova i autora današnjice, korak je k sustavnijem pregledu suvremene književnosti na velikim svjetskim jezicima, a također je doprinos znanosti o nacionalnoj književnosti jer pozornost posvećuje suvremenim autorima na hrvatskom jeziku i njihova djela stavlja uz bok velikim svjetskim književnostima.

Sveučilišni glasnik

Nositelj projekta: Filozofski fakultet Osijek

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Sonja Novak

Trajanje projekta: 5 godina (1. 2. 2021.-31. 1. 2026.)

Iznos financiranja: 1.293.341,21 kuna

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ); Uspostavni istraživački projekt: UIP-2020-02-3695Možda ste propustili...