Učionica

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa
Objavljeno 3. veljače, 2021.
Renata BALIČEVIĆ, Marija RASONJA, Dubravka TRAMPUS

Praćenje kvalitete nastavnih aktivnosti izraz je trajne opredijeljenosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za unaprjeđenjem svoje temeljne djelatnosti. Zanimanje svih dionika (Uprave, nastavnika i studenata Sveučilišta) pravodobna je povratna informacija o studentskoj procjeni rada nastavnika na pojedinim kolegijima i studijima u cjelini.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u svrhu vrjednovanja obrazovnog procesa kao osnovnom metodom koristi se anketom za studente. Anketa je jedini način da se dobiju informacije iz pozicije studenata koji kao izravni korisnici mogu najbolje procijeniti neke elemente kvalitete sveučilišnoga obrazovnog procesa.


Osnovna svrha ankete jest povratna informacija nastavniku o kvaliteti njegova rada i unaprjeđivanje kvalitete nastavnog procesa, a cilj uočavanje problema i pronalaženje načina njihova otklanjanja.


Rezultati analiza temelj su za definiranje ili preispitivanje politika u domeni obrazovanja na Sveučilištu u Osijeku.


Jedinstvena sveučilišna studentska anketa provodi se neprekidno od 2006. godine. U godinama koje su slijedile anketa je doživjela promjene i poboljšanja u pogledu sadržaja i izgleda kao i u organizaciji, provedbi, obradi i predstavljanju dobivenih rezultata.


Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja u okviru vrjednovanja nastave provodi jedinstvenu anonimnu studentsku anketu o procjeni kvalitete rada nastavnika na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim i nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Od akademske godine 2015./2016. prema odredbi članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ispunjavanje Jedinstvene sveučilišne studentske ankete postaje obvezno, a potvrda o obavljenoj anketi čini dio dokumentacije za upis u višu godinu studija. Stoga je iste godine uslijedila prilagodba ankete, smanjen je ukupan broj pitanja po nastavniku/suradniku, a po prvi se put tražilo i mišljenje studenata o mogućim slučajevima različitih oblika diskriminacije.


U akademskoj godini 2019./2020., zbog epidemiološke situacije i promijenjenih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, nastala je potreba za prilagodbom pitanja koja bi uključila procjenu kvalitete nastave na daljinu, ponuđenih sadržaja u elektroničkom obliku i kvalitetu komunikacije, a time i izmjenu anketnog obrasca koju je odobrio Odbor za kvalitetu. Preporukom Senata Sveučilišta ponuđen je izvanredan ispitni rok u listopadu čime je produljen rok za upise u višu godinu studija, a time i vrijeme provedbe Ankete (do 31. listopada). Na inicijativu Studentskoga zbora predloženo je uklanjanje pitanja za koja studenti smatraju da nisu relevantna za procjenjivanje rada nastavnika, a ujedno se skraćuje vrijeme koje je potrebno za ispunjavanje Ankete („Jeste li redovito pohađali nastavu kod nastavnika/suradnika, Jesu li predmeti koje izvodi nastavnik/suradnik važni za vašu buduću karijeru?“). Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja proveo je Jedinstvenu sveučilišnu studentsku anketu za akademsku 2019./2020. godinu u suradnji sa studentskim službama znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i informatičkim timom Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Statistička obrada podataka izrađena je u suradnji s Odjelom za matematiku. Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa 17 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica sveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini.


U anketi je od ukupno 14 875 studenata koji su mogli pristupiti anketi sudjelovalo 9 836 studenata, odnosno 66,124 %. Udio ispunjavanja ankete kreće se od 57,297 % (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) do 77,117 % (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo). Evaluirano je 1 967 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 180 868 anketa i time odgovorili na 1 085 208 pitanja. Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike iznosi 4,65.


Dodatno valja istaknuti kako je u akademskoj godini 2019./2020., zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od sredine ožujka 2020. godine organizirana nastava na daljinu. Zbog promijenjenih okolnosti i organizacije nastave, sastavnice su Sveučilišta krajem travnja 2020. godine provele mrežnu anketu za studente preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studijskih programa u cilju analize i dobivanja povratnih informacija o izvođenju nastave na daljinu. Anketa je bila u potpunosti anonimna. Provedenim anketama željelo se utvrditi aktualno stanje nastave iz perspektive studenata, analizirati prednosti i nedostatke te na temelju analize dobivenih podataka primjereno odgovoriti na novonastalu situaciju.


Rezultati ankete pokazali su da provedba nastave na daljinu zahtijeva značajno povećan angažman nastavnika, a i da proces prilagodbe drukčijem nastavnom procesu zahtijeva dodatno vrijeme i organizaciju. Prikupljeni podatci omogućili su upravama sastavnica i Sveučilištu planiranje i poduzimanje mjera koje vode daljnjem unaprjeđenju kvalitete nastave na daljinu i pomažu u promišljanju prilagodbe vrjednovanja ishoda učenja te napredovanja studenata kroz studij.


Kao najveći izazov studenti ističu organizaciju, provedbu i polaganje ispita, a kao prednost ističu fleksibilnost u pohađanju nastave i ispunjavanju njihovih studentskih obveza. Zahvaljujući odgovorima studenata, u provedenom upitniku dobiven je uvid u prednosti nastave na daljinu i moguće nedostatke takvog oblika studiranja, ali i činjenica da nastava na daljinu ne može zamijeniti klasičan oblik astave.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike