Učionica
ERASMUS NA SVEUČILIŠTU J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

Erasmus+ iskustva
Objavljeno 23. veljače, 2020.

Sveučilište u Osijeku aktivno sudjeluje u programu Erasmus+ od 2008., a interes za odlazak na mobilnost, posebice nastavnog i nenastavnog osoblja, sve je veća. U nastavku pročitajte dojmove naših profesora i kolega.

Izv. prof. dr. art Jasmina Pacek, Akademija za umjetnost i kulturu
u Osijeku
l Na Institute of Art, Design and Technology, Dublin, Irska (IADT), predavala sam predmet Introduction to Costume Design for Film and Performance temeljen na mojem doktorskom istraživanju Taksonomija dizajniranja kazališnih kostima. Polaznici su bili studenti različitih smjerova kao što su Filmska i televizijska produkcija, Fotografija, Animacija i dr.

U takvom interdisciplinarnom okruženju analizirane su nove moguće primjene kostimografije izvan tradicionalnih okvira kazališta i filma, televizije, fotografije i videoprodukcije u nove medije kao što su animacija, ilustracija, gaming i live streaming.

ADT je vrlo moderna institucija s velikim brojem kompatibilnih studijskih programa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, stoga je moj posjet bio samo segment ukupne suradnje. U prošlom semestru razmijenili smo šest odlaznih i četiri dolazna studenta studija Design for Set & Screen, a za ljetni semestar dogovoreno je još devet studentskih mobilnosti, od čega čak osam dolaznih. Osijek i AUKOS postaju popularno odredište irskim studentima koji po povratku u Dublin imaju samo riječi hvale za Akademiju, odnosno Odsjek kreativnih tehnologija na kojem su boravile te Osijek kao mjesto studiranja.

Doc. dr. sc. Paula Poretti, Pravni fakultet Osijek
l U svrhu realizacije Erasmus mobilnosti u ak. god. 2019./2020. odabrala sam boravak na Sveučilištu u Perugi gdje sam u okviru Istraživačkoga centra „RIGHTS and SCIENCE“ bila pozvana održati osam predavanja pod nazivom Ostvarenje temeljnih prava istraživača (uključujući postupovna prava) unutar EU-a u vezi s istraživanjem na biomedicinskom području. Ovogodišnji boravak nastavak je suradnje u istraživanju područja temeljnih prava istraživača, započete za vrijeme mojega boravka na prihvatnoj instituciji 2017. godine. Ujedno, ovogodišnji je boravak bio prilika za početak planiranja realizacije projekta N. ID PRJ-1506 UMBRIA BIOBANK: Start up per una Biobanca in Umbria u koji sam uključena s još dvoje kolega s Pravnoga fakulteta Osijek.

U okviru Erasmus razmjene kao mlada nastavnica, kroz izazov izvođenja nastave na engleskom jeziku, uz interdisciplinaran pristup, bila sam u prilici unaprijediti svoje predavačke vještine. Kao mlada istraživačica ojačala sam suradnju s kolegicama i kolegama na Sveučilištu u Perugi koja je do sada rezultirala uključivanjem u istraživačke timove u nekoliko europskih kompetitivnih i jednom nacionalnom (talijanskom) projektu. Stoga je za mene Erasmus mobilnost iznimno vrijedno iskustvo koje bih i preporučila i ponovila!

Prof. dr. sc. Saša Marenjak, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
l Zahvaljujući pozitivnom odazivu na natječaju našega Sveučilišta za program Erasmus+, boravio sam i predavao na Građevinskom fakultetu u Glasgowu, University West of Scotland, od 11. – 30. listopada 2019. Tijekom toga boravka, osim upoznavanja s radom Fakulteta i istraživačkim projektima Sveučilišta, održao sam predavanja na dvama poslijediplomskim studijima: Project Management Module for MSc Civil Engineering te MSc Construction Management with Digital Engineering.

Brz tehnološki napredak, globalizacija i sve veća složenost projekata tijekom posljednjih nekoliko desetljeća zahtijevali su bitne promjene u načinu upravljanja projektima. Fragmentirani pristupi ustupili su mjesto pružanju integriranoga okvira upravljanja projektima koji učinkovitom primjenom digitalnih tehnologija postiže ciljeve među zemljopisno udaljenim dionicima projekta. Složenost projekta, uz tehničku složenost modernog inženjeringa i zahtjeve naručitelja, zahtijeva sve sofisticiraniju uslugu od voditelja projekata. Stoga se ispred današnjih voditelja projekata postavljaju zahtjevi poznavanja naprednih vještina rukovođenja, svijest o ugovornim obvezama, sposobnost konceptualizacije i komunikacije na različitim razinama i dubinsko razumijevanje inherentnih izazova s ​​kojima se suočavaju projektne organizacije.

Na razini infrastrukturnih projekata u javnom sektoru fokus je na učinkovitom planiranju i pripremi projekata, optimiziranom planiranju troškova i vremena projekata te ograničenjima koja utječu na ostvarenje ciljeva projekata s naglaskom na dostizanje „vrijednosti za novac” poreznih obveznika. Isto je danas nemoguće postići ako ne uzmemo u obzir ukupan životni vijek građevina, cjeloživotne troškove te održivost u ekološkom, društvenom i ekonomskom aspektu svih infrastrukturnih projekata.

Erasmus iskustvo bilo je za mene divno i svakako bih preporučio studentima, ali i nastavnom osoblju na Sveučilištu u Osijeku kao i svim profesorima da odu bar na jedan Erasmus budući da takav boravak širi vidike o radu akademske zajednice u drugim državama, omogućava upoznavanje s načinom održavanja nastave i vježbi, daje uvid u istraživačke projekte i programe koji se odvijaju u stranim državama. Također, takav boravak omogućuje upoznavanje divnih osoba koje vas mogu znatno motivirati i potaknuti da pokrenete nove ideje i aktivnosti na vlastitom Sveučilištu.Domagoj Burazin,
mag. iur., univ. spec. publ. admin., Filozofski
fakultet Osijek
l Moja iskustva tijekom Erasmus+ programa razmjene u svrhu stručnoga usavršavanja nenastavnog osoblja počela su 2017. godine kad sam prvi put posjetio Polytechnic Institute of Porto, Portugal. Sljedeće godine (2018.) bio sam u posjetu Faculty of Philosophy and Letters, University of Córdoba, Španjolska, a 2019. godine posjetio sam Pedagogical University of Cracow, Institute of Philosophy and Sociology, Poljska. Sva su tri posjeta neprocjenjiva u smislu stjecanja iskustva.

Osim upoznavanja načela rada prihvatnih institucija u području unaprjeđenja kvalitete obrazovanja, stekao sam uvide u dobru praksu izravnom razmjenom iskustva s osobama iz područja kvalitete. Proširio sam znanja iz domene unaprjeđivanja kvalitete, prenio i primijenio na vlastito poslovanje, poboljšao postojeće i stekao nove kompetencije (generičke i prenosive). Uspostavio sam kontakte radi poticanja odlazne mobilnosti studenata, nastavnoga i nenastavnoga osoblja na matičnoj instituciji i dogovarao uzvratna gostovanja uz poticanje intenzivnijega oblika regionalne međuinstitucijske suradnje u cilju unaprjeđivanja kvalitete. Proširila mi se spoznaja o povećanju i promicanju razvoja kulture kvalitete, ali sam i turistički obišao navedene gradove. Svakomu bih preporučio doživjeti spoj stjecanja radnoga iskustva, prakse i ljepote doživljaja.

Ivana Lauš, dipl. ing., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
l U posljednje četiri akademske godine sudjelovala sam na četirima Erasmus+ programima mobilnosti u svrhu stručnoga usavršavanja. Budući da sam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek zaposlena na radnom mjestu voditelja Odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete, posjetila sam centre i urede za kvalitetu, i to Sveučilišta u Ateni, Valenciji i Parizu te Veleučilišta u Portu.

Cilj mojega stručnog usavršavanja bio je vidjeti i naučiti kako je na određenoj prihvatnoj Instituciji primijenjen sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete te time doprinijeti analizi postojećega stanja osiguranja kvalitete i biti podloga osiguranju i daljnjem unaprjeđenju sustava kvalitete na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.

Također, moja su stručna usavršavanja bila i prilika za stjecanje novih znanja i vještina, stjecanje novih iskustava, razmjena iskustava sa zaposlenicima prihvatnih institucija i druženje s njima te obilazak gradova.

Moja su iskustva s Erasmus+ programom pozitivna, poučna, prekrasna i u svemu neponovljiva, zbilja ću ih pamtiti cijeli život. Svima na Sveučilištu u Osijeku preporučila bih Erasmus+ program.
Tomislav LEVAK
Možda ste propustili...