Tehno

Hrvatska među prvim članicama EU-a spremna za pametni tahograf
Objavljeno 22. ožujka, 2019.
Uspješnom uspostavom sustava za izdavanje kartica za drugu generaciju pametnog (smart) tahografa, a na temelju provedenih testova sigurnosti, funkcionalnosti i interoperabilnosti, AKD je zadovoljio zahtjevne propise koje je Europska komisija postavila nacionalnim nositeljima javne ovlasti u pojedinim zemljama članicama. „Uspostavom novog sustava Hrvatska se pozicionirala među prve četiri zemlje članice EU-a koje su u zadanom roku uspjele završiti tehnološku migraciju na drugu generaciju sustava tahografa, a AKD se još jednom potvrdio u području kreiranja i zaštite elektroničkog identiteta te implementacije relevantnih standarda kvalitete, funkcionalnosti i sigurnosti, ovaj put u specifičnom području nadzora nad cestovnim prometom“, istaknuo je ministar Oleg Butković. Provedba svih zahtjeva postavljenih provedbenim uredbama Komisije potvrđena je od Joint Research Centre iz Ispre, vodećeg centra u EU-u, zaduženog za neovisna testiranja, savjetovanja i podršku Europskoj komisiji u području nuklearnih i nenuklearnih istraživanja.Sustav tahografa kojem je svrha bilježenje brzine i vremena vožnje te vremena obveznih odmora vozača sastoji se od uređaja ugrađenog u vozilo, tahografske kartice, uređaja za kalibriranje i nadzornih uređaja. Osim unaprijeđene razine kriptografskih zaštita, novost koju druga generacija tahografa donosi je olakšavanje nadzora nad provedbom EU Regulativa i nacionalnog Zakona korištenjem globalnog satelitskog navigacijskog sustava (GNSS) i vanjskog uređaja za rano otkrivanje na daljinu. Na ovaj način bit će omogućeno pozicioniranje i praćenje vozila GPS sustavom. Nadzornicima će biti omogućeno bežično skeniranje podataka iz jedince ugrađene u vozilo, kao i kontrola težine vozila/tereta, odnosno nadzor na daljinu bez potrebe za zaustavljanjem vozila. Ulogom nacionalnog certifikacijskog tijela, zaduženog za uspostavu PKI infrastrukture i izdavanje digitalnih certifikata, generiranje privatnih ključeva, personalizaciju i izdavanje kartica, provedbu upravnog postupka te praćenja životnog ciklusa kartica, uspješno smo objedinili cjelokupni proces pod nadzorom nacionalnog nadzornog tijela - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture“, zaključio je glavni direktor AKD-a Jure Sertić.
Jasminka Knežević