Ekonomija
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Krediti za žene poduzetnice i mlade poduzetnike s kamatom od 0%
Objavljeno 16. listopada, 2018.

Osječko-baranjska županija uključila se u Program kreditiranja poduzetništva žena i Program kreditiranja poduzetništva mladih Hrvatske banke za obnovu i razvitak sa subvencijom kamate na poduzetničke kredite s dva postotna poena, te kamata za krajnje korisnike iznosi 0%.


Program kreditiranja poduzetništva žena

- korisnici kredita   - trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove koji ulažu na područje  Županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu u kojima jedna ili više  žena posjeduju najmanje 51% kapitala ili su žene registrirane vlasnice i  čiju upravu vodi žena
- krediti su namijenjeni za ulaganja u:
osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)
trajna obrtna sredstva
- iznos kredita: najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši iznos 7000.000,00 kuna
- poček: do 2 godine
- rok otplate: do 12 godina uključujući i poček
- kamatna stopa: 2% godišnje, promjenjiva, uz subvenciju 0%


Program kreditiranja poduzetništva mladih

- korisnici kredita   - trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove koji ulažu na područje  Županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu u kojima jedna ili više  osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51%  kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani  vlasnici i osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi upravu
- krediti su namijenjeni za ulaganja u:
osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)
trajna obrtna sredstva
iznos kredita: najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši iznos 7000.000,00 kuna
- poček: do 2 godine
- rok otplate: do 12 godina uključujući i poček
- kamatna stopa: 2% godišnje, promjenjiva, uz subvenciju 0%

 

 Dodatne informacije:

Upravni odjel za gospodarstvo Osječko-baranjske županije
Stjepana Radića 4, Osijek
Tel: 031 221 881
E-mail: gospodarstvo@obz.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Područni ured za Slavoniju i Baranju
Gajev trg 3, Osijek
Tel: 031 251 015
E-mail: hbor-osijek@hbor.hr

Najčitanije iz rubrike