Kolumne
filipike Piše: Miroslav Filipović
Opasno bezazlena Pahulja
Datum objave: 14. prosinca, 2013.

Otkako se dramatično produbila kriza, Hrvatska je ugazila u razdoblje aktivističkih pokreta i referendumske demokracije. Sam po sebi takav društveni angažman vrijedan je i poželjan, no problematičnim biva njegov sadržaj jer akumulirano nezadovoljstvo građana lako može kliznuti u "ho-ruk" demokraciju, koja složene probleme promatra priprostom crno-bijelom optikom nudeći brzopleta i prijeka rješenja.

Tako je na valu razumljivog nezadovoljstva političkim elitama i stanjem u državi nedavno nastala i Pahulja - virtualna građanska inicijativa iza koje stoji Hamed Bangoura, nekoć popularni TV voditelj i vlasnik modne agencije. Tu inicijativu bezazlena naziva predstavio je kao neideološku, iza koje bi svojim potpisima trebali stati svi oni kojima je stalo da Hrvatska bude pravedna i uređena država. Sve pet! No petica se urušava kada se pročitaju zahtjevi "pahuljica". Između ostaloga, traže da svi dužnosnici u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti stave mandate na raspolaganje narodu. Traže i dobrovoljni (!) moratorij na političko djelovanje svih koji su sudjelovali u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti od 1990. do danas. Traže i poništenje pretvorbe i privatizacije, ograničenje mandata budućim dužnosnicima na samo dva te formiranje "tehničke vlade, sastavljene od poštenih i sposobnih građana". Ušima onih kojima emocije nadjjačavaju razum ti zahtjevi zvuče spasonosno. Ali, bezazlena Pahulja, ma koliko djelovala beskompromisno, nudi već mnogo puta ponuđeni ziheraški populizam i neselektivnu sječu postojeće političke elite mutnom kombinacijom lustracije i akcije tipa "mani pulite". A cijela neartikulirana priča kulminira zahtjevom za dovođenje na vlast "poštenih i sposobnih građana"! Prema kojem se kriteriju oni biraju? I zar "takve" nismo već birali svih proteklih godina? Put do onoga što "pahulje" traže drugi je i duži, a ponajprije podrazumijeva demokratsku prosvijećenost i bar osnovna znanja o demokratskim procesima i akterima. Nije sve u emocijama i peticijama! A kada je nakon samo nekoliko tjedana vidio da izostaje masovni odgovor na njegovu inicijativu, Bangoura je manirom onih koje želi micati uvrijeđeno počeo vrijeđati: sve koji nisu dali potpis da su niškorisni elektronički nepismenjaci, a intelektualce koji su mu uskratili podršku nazvao je – seronjama! Usput je, hvaleći organizacijsko umijeće Željke Markić, previdio da mu je upravo ona pokazala da kampanja mobilizacije ovdašnjih građana još uvijek ne ide preko virtualnih atara, već staromodnim putem: na štandovima i od vrata do vrata. Na kraju, vrijeme je adventa i pahuljama je očito mjesto u božićnim pjesmama i dječjim bajkama.