Crna kronika
MLADIĆ TUŽIO DRŽAVU, SUD PRESUDIO U NJEGOVU KORIST

Silovanja nije bilo, dobio je odštetu od 1080 eura za 18 dana boravka u pritvoru
Objavljeno 3. studenog, 2023.

Dvadesetosmogodišnjem Slavoncu Republika Hrvatska mora isplatiti 1080 eura odštete jer je u pritvoru neosnovano proveo 18 dana. Uz to, država mora isplatiti mladiću prouzročeni parnični trošak u iznosu od 540,31 euro. Mladić je u tužbi, podnesenoj preko odvjetnika radi naknade štete zbog neutemeljenog lišavanja slobode, naveo da mu je zbog sumnje da je počinio silovanje bio određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana i da je u njemu neutemeljeno boravio od 17. lipnja 2020. do 3. srpnja 2020., kada je istražni zatvor ukinut.Istraga protiv njega obustavljena je rješenjem nadležnog Županijskog državnog odvjetništva 30. ožujka 2021. S obzirom na težinu i prirodu kaznenog djela, prethodnu nekažnjavanost tužitelja, uvjete boravka u istražnom zatvoru i reakciju njegove životne sredine, odnosno uzimajući u obzir sve konkretne okolnosti predmetnog slučaja, mladić je smatrao da mu radi povrede prava osobnosti kao posljedice neosnovanog pritvaranja i boravka u istražnom zatvoru pripada pravična novčana naknada. Stoga je na ime neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti, i to povrede ugleda, časti i slobode, te prava na duševni mir tražio novčanu naknadu u iznosu od 1990 eura, no sud mu je dosudio nešto manju odštetu. Tužitelj je 3. veljače 2022. podnio državi zahtjev za mirno rješenje spora kojemu država nije udovoljila, već su mu nudili 668,92 odštete.

Sud je odbio prijedlog mladog Slavonca da ga se sasluša kao stranku, nalazeći da je činjenično stanje potpuno utvrđeno i da njegovo saslušanje nije potrebno, jer u tužbi ne navodi nikakve posebne okolnosti koje bi utjecale na dosuđivanje većeg iznosa naknade štete od onoga koji je nužan i opravdan u takvom slučaju neosnovanog lišavanja slobode. Osim toga, sud je odbio i prijedlog tužitelja za saslušanje njegovih članova obitelji kao svjedoka, jer se može očekivati da bi oni svjedočili u njegovu korist, a s obzirom na otprije navedeno, to nije potrebno. Kako tužitelj uz tužbu nije priložio nikakve dokaze da se eventualno liječio po psihologu ili psihijatru, sud je odbio i dokazni prijedlog za provođenje psihološko-psihijatrijskog vještačenja. Sud je odbio i prijedlog tužitelja da se obavi uvid u novinske članke priložene u spis, jer se u njima nigdje ne spominje tužiteljevo ime i prezime, da bi on eventualno zbog toga trpio veću štetu.

Sud u obrazloženju nepravomoćne presude navodi kako je odredbom iz Zakona o kaznenom postupku propisano da osoba koja je neopravdano osuđena za kazneno djelo ili neosnovano uhićena ima pravo na svekoliku rehabilitaciju, pravo na naknadu štete iz sredstava državnog proračuna, te druga prava utvrđena zakonom. Osoba neosnovano lišena slobode ostvaruje pravo na novčanu naknadu neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na slobodu, kao temeljnog ljudskog prava, samom činjenicom neosnovanog pritvaranja. Pri odmjeravanju visine naknade štete sud navodi da valja imati u vidu sve okolnosti slučaja kao što su težina i priroda kaznenog djela, trajanje lišenja slobode, uvjeti boravka u istražnom zatvoru, činjenica izdvajanja iz obitelji i reakcija sredine.

- Neosporno je da je tužitelj uhićen 16. lipnja 2020. zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela silovanja, da je u istražnom zatvoru boravio 18 dana te da je protiv njega obustavljena istraga. Dakle, neosporno je da je tužitelj neosnovano lišen slobode i da kao takav ima pravo na naknadu štete. Iz osobnih podataka navedenih u rješenju suca istrage od 17. lipnja 2020. vidljivo je da je do tada bio neosuđivan i nekažnjavan, da se nije vodio drugi kazneni postupak, da je samim boravkom u istražnom zatvoru bio odvojen od obitelji i prijatelja, da je boravak u istražnom zatvoru zajedno s ostalim zatvorenicima (boravak u istoj zatvorskoj jedinici, zajedničko tuširanje te nedostatak privatnosti) sam po sebi posebna životna situacija. Neizbježno je da je njegov boravak u istražnom zatvoru izazvao reakciju okoline, pa sud nalazi da tužitelju pripada pravična novčana naknada sa zakonskim zateznim kamatama - navodi se u obrazloženju nepravomoćne presude.

Sandra Lacić
Država mu je nudila 669 eura odštete, sud je presudio da ona iznosi - 1080

Možda ste propustili...

TRAGEDIJA U PETLOVCU KOD BELOG MANASTIRA

Muškarac izgorio u automobilu kod mjesnog groblja

KIBERNETIČKI KRIMINAL U RAPIDNOM PORASTU

Kriptovalute im uzele eure

NA ODMORIŠTU AUTOCESTE A3

Oduzeto 1,14 kg kokaina