Osijek
PRIPREME ZA “KVARTOVSKE” IZBORE U PUNOM JEKU

Na biračkom popisu 4000 birača manje nego 2018.?
Objavljeno 21. studenog, 2022.
Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti u GIP-u najkasnije u ponoć 23. studenoga

Iako su dosadašnji izbori za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora pokazali slabu zainteresiranost građana s obzirom na to da je, primjerice, 2018. godine na njih izišlo samo 16,2 posto, a četiri godine prije 20 posto, odnosno svaki peti s popisa birača, valja naglasiti kako je njihovo značenje veliko jer se na njima biraju osobe s kojima građani mogu direktno komunicirati o svim problemima i potrebama vezanim uz svoje kvartove, trgove, parkove, ulice... Izbori za mjesnu samoupravu važni su i političkim strankama jer su dobra prilika za predstavljanje novih, mlađih i još neafirmiranih članova i simpatizera, te za njihovo uključivanje u izborne procese. Ništa manje važni nisu ni njihovi rezultati jer strankama mogu poslužiti kao pouzdana anketa koja pokazuje kako stoje u gradu na polovini mandata.133 člana vijeća


S obzirom na to da je prošlogodišnji popis stanovništva pokazao pad broja stanovnika, ovi će izbori poslužiti i za obnavljanje popisa birača u Osijeku. Na izborima 2014. godine na popisu su bila 92.983 birača, četiri godine poslije bilo ih je 2449 manje, odnosno 90.534 osobe s pravom glasa, a očekivanja su da bi ovogodišnji popis birača s pravom glasa imao oko 86 tisuća osoba.

Upravni odjel za opću upravu Osječko-baranjske županije zaključit će registar birača deset dana prije provedbe izbora kada će se znati točan broj birača upisanih u Popis birača, rekla nam je Ivana Jurkić, predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva (GIP).

Gradonačelnik Ivan Radić raspisao je izbore za 11. prosinca ove godine, na kojima se biraju članovi 15 vijeća, i to osam vijeća mjesnih odbora i sedam vijeća gradskih četvrti. Ukupno se biraju 133 člana vijeća - 56 u mjesnim odborima (po sedam članova vijeća u svakom) i 77 u gradskim četvrtima (sa po 11 članova vijeća).

Onima koji se planiraju natjecati za članove vijeća pravila su već sigurno dobro poznata, no za one koji se još predomišljaju dobro je reći kako kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka koje su registrirane u Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kandidacijsku listu mogu predložiti i birači. Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti najmanje 30 potpisa birača za listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora, odnosno 50 potpisa birača za listu gradske četvrti. Prijedlog kandidature za izbor članova vijeća s kandidacijske liste grupe birača mogu pravovaljano podržati samo birači s prebivalištem na području gradske četvrti čije se vijeće bira.

U prijedlogu kandidacijske liste za svakog se kandidata obvezatno navodi: ime i prezime, nacionalnost, prebivalište (mjesto i adresa), datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol. Uz prijedlog kandidacijske liste za svakog predloženog kandidata na listi mora se priložiti ovjereno očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature.

Prema riječima Ivane Jurkić, prijedlozi kandidacijskih lista za članove vijeća moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije do 23. studenoga 2022. do 24 sata.

Jednaki uvjeti


- Gradsko će izborno povjerenstvo u roku od 72 sata od isteka roka za kandidiranje istoga dana objaviti u lokalnom dnevnom listu, na internetskim stranicama Grada i oglasnoj ploči mjesnog odbora ili gradske četvrti za čije se vijeće izbori provode sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća, dakle 26. studenoga 2022. do 24 sata - kaže Jurkić, dodajući kako izborna promidžba počinje teći danom objave pravovaljano predloženih kandidacijskih lista i zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 9. prosinca 2022. do 24 sata.

Ističe kako svi kandidati s lista imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima što znači da imaju pravo pod jednakim uvjetima koristiti se prostorijama mjesnog odbora ili gradske četvrti za iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu.

Kaže, također, kako se planira odrediti 42 biračka mjesta, i to 13 na području mjesnih odbora i 29 na području gradskih četvrti.

- Gradsko će izborno povjerenstvo objaviti koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasati na pojedinim mjestima, najkasnije 15 dana prije izbora, dakle 25. studenoga 2022. do 24 sata - kaže predsjednica GIP-a.

Na kraju Jurkić ističe da postupak izbora teče sukladno propisanim rokovima te da je u tijeku postupak kandidiranja, gdje ne očekuje probleme, kao što ih, kaže, nije bilo ni na dosad provedenim izborima.

Tomislav Prusina
ODREĐIVANJE ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA
Što se pak tiče biračkih odbora, čine ih predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi zamjenici.

- GIP će biračke odbore imenovati najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, odnosno 30. studenoga 2022. do 24 sata. Po jednog člana i zamjenika člana u biračkom odboru određuje većinska politička stranka/kandidacijska lista grupe birača ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke/kandidacijske liste grupe birača ili koalicije sukladno stranačkom sastavu vijeća mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti. Političke su stranke dužne odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena GIP-u najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 28. studenoga 2022. do 24 sata - poručuje Jurkić, napominjući kako će u slučaju da ih ne odrede, GIP samostalno odrediti članove biračkih odbora.

Možda ste propustili...

NEVJEROJATNIH 1500 PREKORAČENJA BRZINE U ERNESTINOVU

“Prošišao” selom sa 152 km/h u vrijeme kada se djeca vraćaju iz škole

TJEDAN ZNANOSTI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU

Pod motom “Znanost ni/je dječja igra”

Najčitanije iz rubrike