Učionica

Na Medicinskom fakultetu Osijek održani 3. Dani mladih istraživača
Objavljeno 24. prosinca, 2021.

Znanstveni skup „Dan mladih istraživača” organiziran je treći put u cilju okupljanja mladih znanstvenika i istraživača Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz područja prirodnih, biomedicinskih i biotehničkih znanosti. Na skupu su sudjelovali znanstvenici i istraživači sedam sastavnica Sveučilišta – Medicinskog fakulteta Osijek, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Odjela za kemiju, Odjela za biologiju i Odjela za fiziku. Zajedničku organizaciju Dana mladih istraživača ove godine preuzeo je Medicinski fakultet Osijek uz suorganizaciju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Skup mladih znanstvenika u Osijeku održan je 30. studenog 2021. godine u prostorijama Medicinskog fakulteta Osijek kao hibridni događaj s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju te ga je bilo moguće pratiti putem poveznice na internetskoj stranici skupa: https://istrazivaci-os.com.hr/.Organizacija interdisciplinarnih znanstvenih skupova ciljano namijenjenih mladim istraživačima potiče povezivanje diplomanata, doktoranada i poslijedoktoranada različitih znanstvenih područja našeg Sveučilišta. Na ovom su skupu mladi istraživači imali priliku predstaviti rezultate svojih istraživanja nastalih izradom disertacija ili sudjelovanja na znanstveno-istraživačkim projektima te tako sudjelovati u razmjeni, informiranju, razvoju novih znanja i iskustava te poticanju suradnje. Ciljevi su skupa bili povezivanje mladih istraživača, jačanje njihova potencijala, protok znanja kroz razmjenu rezultata i iskustava, poticanje suradnje među znanstvenim institucijama, promicanje znanosti te jačanje kapaciteta za istraživački i znanstveni rad i interdisciplinarnost te stvaranje temelja za buduću suradnju među sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeka kroz srodna područja znanosti (prirodne znanosti, biotehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo).

Članovi Organizacijskog odbora bili su: prof. dr. sc. Ines Drenjančević – predsjednica, izv. prof. dr. sc. Ana Stupin, Mirna Osmanagić, prof. dr. sc. Martina Smolić, prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prof. dr. sc. Stela Jokić, prof. dr. sc. Đurđica Ačkar, Silvija Šafranko, mag. chem., prof. dr. sc. Zvonko Antunović, prof. dr. sc. Ivana Majić, Maja Novoselec, doc. dr. sc. Igor Lukačević, dr. sc. Matko Mužević, Jelena Stričković, izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, doc. dr.sc. Zorana Katanić, izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović i doc. dr. sc. Anamarija Stanković.

Članovi Znanstvenog odbora bili su: prof. dr. sc. Ines Drenjančević, izv. prof. dr. sc. Ana Stupin, izv.prof.dr.sc. Ines Bilić-Ćurčić, prof. dr. sc. Martina Smolić, prof. dr. sc. Branko Dmitrović, izv. prof. dr. sc. Davor Seifert, prof. dr. sc. Stela Jokić, prof. dr. sc. Đurđica Ačkar, prof. dr. sc. Zvonko Antunović, prof. dr. sc. Ivana Majić, Maja Novoselec, doc. dr. sc. Igor Lukačević, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler, doc. dr. sc. Lidija Begović, doc. dr. sc. Selma Mlinarić, izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović i izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić.

Članovi Počasnog odbora bili su: prof. dr. sc. Vlado Guberac, red. prof. art. Robert Raponja, prof. dr. sc. Sonja Vila, prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prof. dr. sc. Drago Šubarić, prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, prof. dr. sc. Jurislav Babić, prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, i izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer.

U organizaciji skupa značajno je pomogla potpora dekana ovogodišnjeg domaćina skupa Medicinskog fakulteta Osijek prof. dr. sc. Ivice Mihaljevića te pokroviteljstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i tvrtke Jasika d. o. o.. „3. Dane mladih istraživača” također je podržao znanstveni časopis Medicinskog fakulteta u Osijeku „Southeastern European Medical Journal” (SEEMEDJ), znanstveni časopis Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek “Croatian Journal of Food Science and Technology” te znanstveni časopis Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo “Nursing Education and Science” (NES).

Skup je oglašen i promoviran na službenoj mrežnoj stranici „3. Dana mladih istraživača”, dostupnoj na poveznici https://istrazivaci-os.com.hr/ s mogućnošću preuzimanja i pregledavanja promotivnih i službenih materijala Skupa (programa Skupa, knjige sažetaka, fotografija, popisa pokrovitelja) te putem društvenih mreža. Događaj je bio medijski pokriven putem televizijskih i radijskih emisija.

Na „3. Danima mladih istraživača” sudjelovalo je sveukupno 38 mladih istraživača iz različitih znanstvenih područja koji su svoja istraživanja i rezultate predstavili isključivo putem usmenih izlaganja. Sve pristigle radove recenzirali su članovi Znanstvenog odbora Skupa te su oni izabrani zbirno objavljeni u Knjizi sažetaka dostupnoj u digitalnom obliku na službenoj mrežnoj stranici. Izlaganja prijavljenih sudionika ove su godine bila podijeljena u sedam interdisciplinarnih sekcija kojima su predsjedali znanstvenici seniori, članovi Organizacijskog i Znanstvenog odbora, a ukupno je predstavljeno pet radova iz znanstvenog polja biologija (Tamara Đerđ, Viktorija Ergović, Marija Kovačević, Nikolina Bek, Nera Vuić), pet radova iz znanstvenog polja kemija (Iva Pukleš, Marija Terzić, Dominik Goman, Karlo Bubnjar, Ana Plasajec), četiri rada iz znanstvenog polja fizika (Mirjam Pavošević, Ivan Kovač, Jelena Strišković, Matko Mužević), šest radova iz znanstvenog polja poljoprivreda (agronomija) (Mario Ronta, Ida Parčetić-Kostelac, Sunčica Kujundžić, Monika Tkalec Kojić, Domagoj Zimmer, David Kranjac), šest radova iz znanstvenog polja prehrambena tehnologija/biotehnologija (Lidija Šoher, Darijo Šibalić, Marija Banožić, Veronika Barišić, Ivana Buljeta, Marta Ostojčić) te 12 radova iz znanstvenih polja temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti te dentalne medicine (Nika Pavlović, Karla Rožac, Ana Knezović, Mario Gašić, Matej Tomas, Lucija Kuna, Nataša Kozina, Milorad Zjalić, Vjera Ninčević, Maja Jirouš, Mirta Kadivnik, Sonja Vukadin). Osim 38 izlagača, na Skupu je sudjelovalo ukupno 90 sudionika uključujući one koji u skup pratili uživo te one koji su pratili događaj virtualnim putem.

Ovim putem želimo zahvaliti predsjednici i članovima Organizacijskog te članovima Znanstvenog i Počasnog odbora „3. Dana mladih istraživača” koji su uložili velik trud u cjelokupnu i uspješnu organizaciju i realizaciju takvog projekta u izazovnim pandemijskim vremenima. Veliko hvala i brojnim stručnim suradnicima koji su organizacijski i tehnički pomogli održavanje Skupa u cilju povezivanja sastavnica osječkog Sveučilišta. U nadi da će se epidemiološke prilike popraviti, veselimo se okupljanju još većeg broja studenata, doktoranada i poslijedoktoranada na „4. Danima mladih istraživača” čiju organizaciju preuzima Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek radi što kvalitetnije razmjene znanja te razvijanja interdisciplinarnog pristupa u rješavanju problema vezanih za različita područja znanstvenih istraživanja.

Ines BILIĆ-ČURČIĆ, Ana STUPIN