Učionica

6. sjednica Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
U skladu s Uputama o postupanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 13. ožujka 2020. godine (KLASA: 602-04/20-01/2 URBROJ: 2158-60-01-20-52) i Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja od 19. ožujka 2020. (KLASA: 602-04/20-10/00024 URBROJ: 533-04-20-0003) te u skladu s člankom 7. stavkom 4. Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 6. sjednica Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2019./2020. godini održana je 29. travnja 2020. godine u elektroničkom obliku kako slijedi:

Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora:

Senat je potvrdio izbor triju redovitih profesora u prvom izboru i jednoga u naslovnom zvanju kako slijedi:

Izv. prof. dr. sc. Marija Ham iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (prvi izbor)

Izv. prof. dr. sc. Davor Dujak iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek

Izv. prof. dr. sc. Doris Peručić iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (naslovno zvanje – prvi izbor)

Dodjela Rektorove nagrade

Senat je donio Odluku o dodjeli Rektorove nagrade za akademsku 2018./2019. godinu kako slijedi:

Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nagrađuje za prethodnu akademsku godinu 2018./2019. po dva studenta sa znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Rektorova se nagrada dodjeljuje za najbolje seminarske radove, stručne radove ili umjetnička djela studenata radi promicanja studentskog stvaralaštva te kao poticaj u daljnjem studiranju. Rektorova se nagrada dodjeljuje studentima koji imaju prosječnu ocjenu 4,5 ili višu ako se na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama ne izrađuju seminarski radovi, stručni radovi ili umjetnička djela.

Rektorova se nagrada sastoji od novčane nagrade u iznosu od 2.000,00 kuna i priznanja. U slučaju da je nagrađeni rad djelo više studenata, novčani iznos nagrade dijeli se na jednake dijelove.

Godišnja izvješća dekana o radu i poslovanju za akademsku 2018./2019. godinu Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u 22. travnja 2020. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Dekana Fakulteta u akademskoj 2018./2019. godini i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Senat je razmatrao Godišnje izvješće Dekana Fakulteta i donio pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi bolonjskoga procesa na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu u akademskoj 2018./2019. godini. Godišnje izvješće rektora Sveučilišta o radu i poslovanju za akademsku 2018./2019. godinu

Senat je prihvatio godišnje izvješće prof. dr. sc. Vlade Guberca, rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2018./2019. godinu.

Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uputio je Senatu Godišnje izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2018./2019. godini. Senat je razmatrao Godišnje izvješće Rektora Sveučilišta i donio pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi bolonjskoga procesa i realizaciji II. faze izgradnje Sveučilišnoga kampusa u akademskoj 2018./2019. godini na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Upisna kvota za dislocirani preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Slatini

Senat je utvrdio upisnu kvotu za 30 upisnih mjesta za upis izvanrednih studenata na dislociranom preddiplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Slatini za akademsku 2020./2021. godinu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Produljenje roka provedbe znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata UNIOS ZuP 2018.

Odlukom Senata o produljenju roka provedbe znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata UNIOS – ZUP 2018. znanstveno-nastavnih sastavnica i umjetničko-nastavne/znanstvene sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku utvrđeno je da znanstvenoistraživačkim i umjetničkim projektima UNIOS – ZUP 2018. koji su odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera na 1. sjednici u akademskoj godini 2018./2019. održanoj 30. listopada 2018. godine pod točkom 7. dnevnog reda prihvaćeni za financiranje produljuje se rok provedbe aktivnosti i realizacije ciljeva projekta do 31. prosinca 2020. godine.

Rok je za podnošenje Završnoga izvješća o realizaciji projekata 31. siječnja 2021.

Produljenje roka provedbe projekata ne uključuje dodatna financijska sredstva. Iznos i dinamika financiranja projekata iz točke I. ove Odluke ostaju kako je navedeno u Odluci Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera od 30. listopada 2018. godine i njezinu prilogu.