Učionica

Zajednica prijatelja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
Osim redovitih članova još su dvije kategorije članova: počasni članovi i članovi podupiratelji koje na prijedlog Upravnoga odbora bira Skupština Zajednice.

Osnivačka skupština Zajednice prijatelja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu održana je na inicijativu tadašnjega dekana KBF-a prof. dr. sc. Pere Aračića 21. lipnja 2010. godine. Osnovni su ciljevi Zajednice održavanje povezanosti članova s matičnim fakultetom, pomaganje u stručnom djelovanju Zajednice i KBF-a, pružanje svakovrsne pomoći u radu studentima i Fakultetu te produbljivanje aktualnih teoloških i društvenih tema. Na temelju Pravilnika Zajednice, Zajednica okuplja redovite članove, a redoviti član može, na osobni zahtjev, odnosno ispunjavanjem pristupnice, postati bivši student Fakulteta koji je studirao na KBF-u najmanje jedan semestar. Uz redovite članove tu su i redoviti članovi posebno zaslužni, u ovoj kategoriji članova okupljeni su umirovljeni nastavnici Fakulteta.


Osim redovitih članova još su dvije kategorije članova: počasni članovi i članovi podupiratelji koje na prijedlog Upravnoga odbora bira Skupština Zajednice. Trenutačno Zajednica prijatelja KBF-a broji 179 redovitih članova, šest redovitih članova posebno zaslužnih, deset počasnih te 28 članova podupiratelja.


Osim susreta na skupštini Zajednice, članovima se šalje studentski list Teofil te se pozivaju jednom godišnje na Večer studentskoga stvaralaštva koje priređuju studenti KBF-a u Đakovu. Sudjelovali su i na studijskim putovanjima koje je organizirao Fakultet za redovite studente, a od prošle akademske godine sudjeluju i na Tjednu karijera te tako pokazuju mogućnosti zaposlenja na različitim područjima društvenoga i javnoga života hrvatskoga društva. U idejnoj fazi daljnjega razvoja Zajednice planiraju se susreti na razini studijskih godina jer „kolegice i kolege s kojima smo proveli studijske godine trebaju biti i dio naše ljudske i kršćanske brige i pažnje. Iskustva govore da je to nešto lijepo i potrebno, duboko ljudsko i kršćansko.“ (iz osnivačkoga govora P. Aračića).


Alumniji KBF-a u Đakovu u svojem profesionalnom životu ostvarili su se u prvomu redu kao svećenici te kao vjeroučitelji. Uz ta dva smjera svakako želimo istaknuti i članove koji su unutar svojega poslanja preuzeli odgovorne i aktivne uloge u društvenoj zajednici. Ponajprije su to područja pomaganja potrebitima kroz osnivanje različitih udruga te područja humanitarnoga karaktera u socijalno osjetljivim institucijama poput Crvenoga križa i Caritasa (Mišo Lukačević, pomoćnik ravnatelja Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije). Svakako je za spomenuti i područje javnih službi i političkoga nastojanja u organizacijama na lokalnoj i županijskoj razini (ravnatelji škola, zatvora, službe unutar županija, gradova i općina). Među njima možemo istaknuti Sanju Matičić koja je nedavno postala v. d. ravnateljice srednje Ekonomske škole u Vukovaru, a uskoro će i završiti doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Hrvatska kultura, kao i Marka Kapulara koji je predsjednik Savjeta mladih Osječko-baranjske županije. Neki naši članovi ostvarili su se radom u sredstvima društvenoga priopćavanja, ponajviše crkvenim medijima, ali i u raznim pastoralnim djelatnostima poput bračnih savjetovališta.


Svakako je važno izdvojiti nekoliko javno istaknutih i zaslužnih bivših studenata Fakulteta. U prvomu redu tu su kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanske nadbiskupije, te mons. dr. sc. Marin Srakić, prvi nadbiskup Đakovačko-osječke nadbiskupije. Možemo se pohvaliti da je desetak svećenika koji su studirali u Đakovu imenovano biskupima. Osim toga, brojni su članovi vjeroučitelji u svojem pozivu napredovali u mentore i savjetnike u zvanju (Nataša Šantić) ili se pak dodatno usavršavali u raznim područjima, poput knjižničarstva (knjižničarka savjetnica Tihonija Zovko i viša knjižničarka Ankica Landeka) i arhivistike (Vlatko Dolančić). Na koncu, vrijedno je izdvojiti i idejnoga začetnika Zajednice prijatelja prof. dr. sc. Peru Aračića, prijašnjeg dekana Fakulteta koji, kao član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), trenutačno obnaša službu upravitelja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu HAZU-a.

Antonija Pranjković