Učionica
PREDSTAVLJAMO SASTAVNICE SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYSERA U OSIJEKU

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Objavljeno 28. ožujka, 2020.

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (PTFOS) moderno je visoko učilište s bogatim znanstvenim i stručnim radom te osam sveučilišnih studija. PTFOS u svojim redovima ima članove najviših državnih tijela, znanstvenih i stručnih organizacija i institucija. Zaposlenici PTFOS-a dobitnici su brojnih domaćih i međunarodnih nagrada. Sva postignuća i uspjesi studenata i zaposlenika rezultat su neprekidnoga rada na poboljšanju uvjeta studiranja i unaprjeđenju kvalitete nastavnoga, znanstvenoga i stručnoga rada na PTFOS-u.

Studiji
Od akademske godine 2005./2006. PTFOS je prilagodio strukturu formalnoga visokoškolskog obrazovanja koje provodi načelima bolonjskoga procesa. Studijski programi organizirani su prema konceptu „3 + 2“. Trogodišnji preddiplomski sveučilišni studij (Prehrambena tehnologija) slijede dvogodišnji diplomski sveučilišni studiji (Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam). Mogućnost poslijediplomskoga obrazovanja PTFOS nudi kroz poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam te tri poslijediplomska specijalistička studija (Sigurnost i kvaliteta hrane; Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda i Nutricionizam).

Svi redoviti i izvanredni studenti PTFOS-a od druge godine studija imaju pravo na stipendiju u iznosu od 10.000,00 kuna godišnje u sklopu projekta Ministarstva poljoprivrede „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“.

Od početka izvođenja studija prehrambene tehnologije u Osijeku, 1970./1971. do danas, 2400 studenata završilo je neki od studijskih programa PTFOS-a, što upućuje na dugu tradiciju u obrazovanju vrhunskih kadrova te velik doprinos znanosti i struci. Sa 108 sadašnjih zaposlenika i oko 860 studenata PTFOS-a oni čine jednu veliku i složnu obitelj osječke škole prehrambene tehnologije koja je svojim angažmanom u struci pridonijela da naša prehrambena industrija uspješno drži korak s onom u Europi.

Osim formalnoga obrazovanja, PTFOS od 2011. godine izvodi i edukacijske programe u okviru koncepta cjeloživotnoga učenja (12 programa) čime se u cjelini ostvaruju sve sastavnice bolonjskoga procesa.

Časopisi, konferencije i popularizacija znanosti
PTFOS publicira od 2009. godine međunarodni znanstveno-stručni časopis Croatian Journal of Food Science and Technology koji je namijenjen znanstvenicima, stručnjacima, studentima i široj društvenoj zajednici. Također, od 2012. godine, s Farmaceutskim i Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli, PTFOS je suizdavač međunarodnoga znanstveno-stručnog časopisa za nutricionizam i dijetetiku Hrana u zdravlju i bolesti.

Organizacija znanstvenih skupova vrlo je bitan segment promocije znanosti i struke kao i same institucije. Posebno smo ponosni na organiziranje ili suorganiziranje međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova: Brašno-Kruh, Ružičkini dani, Voda za sve, Hranom do zdravlja, ISC Green, Dan mladih istraživača.

Također, PTFOS svake godine sudjeluje u organiziranju različitih događanja za opću populaciju (predavanja, tribina i radionica) u sklopu Festivala znanosti, organizira Noć znanosti te Školu kemije. Da je PTFOS atraktivan i da pruža zanimljivo osmišljene radionice i predavanja, svjedoči i više od 1000 posjetitelja svih dobnih skupina koji svake godine zakorače na PTFOS u vrijeme spomenutih događanja. Cilj navedenih aktivnosti jest približiti znanost javnosti, odnosno informirati javnost o aktivnostima i rezultatima u području znanosti, poboljšati javnu percepciju znanstvenika te motivirati mlade ljude za istraživanje i stjecanje novih znanja. Od 2018. godine PTFOS sudjeluje i u međunarodnom projektu Europska noć istraživača. Na PTFOS-u se organiziraju i predavanja u sklopu sveučilišnoga „Tjedna karijera“ kojima je cilj potaknuti studente na napredovanje u razvoju svojih profesionalnih karijera.

Znanstveno-istraživački i stručni rad
Znanstvena i stručna aktivnost PTFOS-a temelji se na kvaliteti visokoobrazovanoga kadra koji predstavlja znanstveni potencijal institucije, a uspješnost znanstvenoga i stručnoga rada ogleda se u velikom broju projekata te kvaliteti publiciranja ostvarenih rezultata. Trenutačno je na PTFOS-u aktivno trinaest znanstvenih projekata čija je ukupna vrijednost 55.197.866,29 kuna, od čega je 15.853.363,61 kuna iznos namijenjen PTFOS-u.

PTFOS je dio Znanstvenoga centra izvrsnosti za bioprospecting Jadranskoga mora BioProCRo čiji je nositelj Institut Ruđer Bošković. Riječ je o jedinstvenom transdisciplinarnom centru za biotehnološko istraživanje Jadranskoga mora u Republici Hrvatskoj.

PTFOS ima zapaženu suradnju sa znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu koja se temelji na velikom broju potpisanih ugovora o suradnji, a u tijeku je intenziviranje te aktivnosti. U današnje je vrijeme ta suradnja posebice važna jer omogućava usvajanje najnovijih dostignuća u znanosti te prijavu međunarodnih projekata. Na PTFOS-u su boravili brojni nastavnici i studenti s europskih sveučilišta, a nastavnici, suradnici i studenti PTFOS-a redovito odlaze na usavršavanja na znanstvene institucije u inozemstvu.

Velik dio aktivnosti PTFOS-a odvija se u sklopu suradnje s gospodarskim subjektima (gradskim, županijskim te državnim institucijama). U suradnji s gospodarstvom i javnim institucijama na PTFOS-u se trenutačno provodi 12 stručnih projekata ukupne vrijednosti 290.761,00 kuna. Osim toga, PTFOS je partner u projektu izgradnje Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica koji je financiran sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj. Na PTFOS-u djeluju tri laboratorija koji provode uslužne analize za gospodarske subjekte „Laboratorij za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda“, „Centar za kvalitetu mesa“ te „Laboratorij za analizu vina“.

Gospodarski i javni subjekti u lokalnoj zajednici prepoznali su nastojanja PTFOS-a u prijenosu znanja i tehnologija te aktivno podupiru aktivnosti PTFOS-a: provođenje projekata, organizacija kongresa, objavljivanje različitih vrsta publikacija, stručno osposobljavanje, studentske susrete (Tehnologijada), pomoć pri nabavci različite znanstvene opreme.

Razvoj novih
studijskih programa
U partnerstvu s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskom gospodarskom komorom i Maticom umirovljenika Hrvatske, PTFOS sudjeluje i u provedbi projekta „Razvoj programa cjeloživotnog učenja u području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma primjenom HKO-a“. Svrha je projekta unaprijediti obrazovanje stručnjaka u podsektoru prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma razvojem relevantnih visokoškolskih obrazovnih programa cjeloživotnoga učenja.

PTFOS je u postupku ustroja novoga integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Farmacija u suradnji s Medicinskim fakultetom Osijek. Nadalje, PTFOS je nositelj projekta „Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija Biotehnologija na engleskom jeziku“ kojemu je cilj razviti kurikul novoga, jedinstvenog diplomskoga studija budući da u Hrvatskoj ne postoji studij biotehnologije koji se u cijelosti izvodi na engleskom jeziku. Očekuje se da će se pokretanjem toga zajedničkoga studijskog programa, ali i umrežavanjem s inozemnim institucijama planiranim u okviru rada na tome projektu, doprinijeti dolaznoj mobilnosti nastavnika i studenata iz inozemstva kao i većoj međunarodnoj vidljivosti, kompetitivnosti i konkurentnosti.

U odnosu na prethodnih deset godina ostvarena je snažnija povezanost nastavnoga procesa i realnoga sektora u cilju boljega praćenja potreba tržišta rada što je vidljivo kroz terensku nastavu, stručnu praksu, sklapanje ugovora s gospodarskim subjektima kao nastavnim bazama (više od deset gospodarskih subjekata) te provođenje i razvijanje programa cjeloživotnoga obrazovanja.

PTFOS sutra
U vremenu koje dolazi PTFOS će i nadalje usmjeravati svoje aktivnosti k ostvarenju strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja PTFOS-a, a u cilju učvršćivanja pozicije jedne od vodećih nastavnih i znanstvenih institucija ovoga dijela Hrvatske i šire regije, usmjerene na provedbu međunarodno prepoznatih znanstvenih, razvojnih i stručnih istraživanja iz područja biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti. PTFOS će i dalje obrazovati međunarodno priznate stručnjake i biti pouzdan partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima. Posebna pozornost u vremenu koje dolazi bit će posvećena praćenju potreba tržišta rada te, sukladno tomu, i uvođenju novih studijskih programa, prije svega interdisciplinarnih, u suradnji s drugim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku kao i kraćih oblika edukacija u okviru koncepta cjeloživotnoga učenja.
Ivana LAUŠ
Možda ste propustili...