Učionica
NA PRAVNOM FAKULTETU OSIJEK ODRŽANA RADIONICA „PRAVA DJETETA“

U povodu 30 godina Konvencije o pravima djeteta
Objavljeno 23. veljače, 2020.
Dana 20. studenoga 1989. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o pravima djeteta, temeljni dokument za promicanje i zaštitu prava djece diljem svijeta. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kojom se notifikacijom o sukcesiji Republika Hrvatska smatra strankom Konvencije o pravima djeteta od dana osamostaljenja, 8. listopada 1991. godine.

Na Pravnom fakultetu Osijek u povodu 30 godina Konvencije o pravima djeteta, u suradnji Katedre građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti i Europskoga dokumentacijskog centra, 8. prosinca 2019. godine održana je radionica „Prava djeteta“. Radionicu su pod mentorstvom doc. dr. sc. Nataše Lucić organizirali studenti Valentina Jurić, Antonela Peštanac i Marin Pudić, a uspješnoj provedbi radionice pridonijeli su svi seminaristi iz kolegija Obiteljsko pravo.

U radionici su sudjelovali učenici prvoga razreda OŠ Franje Krežme koje su studenti, na način prilagođen njihovoj dobi i zrelosti, kroz igru i kreativne zadatke upoznali s njihovim pravima. Učenici su posjetili knjižnicu Fakulteta, poslušali prigodnu prezentaciju studenata te sudjelovali u kvizu o dječjim pravima. Aktivnim sudjelovanjem u svim sadržajima radionice kao i uspješnim rješavanjem za njih pripremljenih zadataka učenici su pokazali veliko zanimanje za stjecanje znanja o dječjim pravima.

Uzimajući u obzir zakonsku obvezu odgojno-obrazovnih ustanova da upoznaju učenike sa zaštitom dječjih prava, Pravni fakultet namjerava i ubuduće organizirati slične radionice za učenike različitih dobnih skupina i tako pomoći odgojno-obrazovnim ustanovama u ispunjavanju te zakonske obveze, ali i zainteresiranim studentima omogućiti da i za vrijeme studiranja prenose djeci, kao posebno ranjivoj skupini društva, znanja koja u području zaštite njihovih prava stječu na Pravnom fakultetu.
Mira LULIĆ
Možda ste propustili...