Učionica
IZVJEŠĆE S 3. PREDAVANJA OTVORENOGA ČETVRTKA

Bolest je rat ili putovanje?
Objavljeno 23. veljače, 2020.

Dana 19. prosinca 2019. godine održano je treće predavanje u sklopu 8. ciklusa Otvorenoga četvrtka, popularno-znanstvenih predavanja na Filozofskom fakultetu Osijek. Prof. dr. sc. Gorka Vuletić s Odsjeka za psihologiju te izv. dr. sc. Tanja Gradečak s Odsjeka za engleski jezik i književnost govorile su na temu „Bolest je rat ili putovanje? Uloga jezika u komunikaciji liječnik – pacijent.“
Predavanje je proizišlo iz UNIOS-ova projekta „Figurativni jezik u zdravstvenoj komunikaciji“ čiji je nositelj akademik Mario Brdar s Odsjeka za engleski jezik i književnost, a predavačice su predstavile rezultate svojega interdisciplinarnog istraživanja vezanoga uz ulogu i utjecaj slikovitoga jezika u komunikaciji između zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Već su ranija istraživanja o toj temi uputila na to da jezik igra veliku ulogu u posebice teškim zdravstvenim slučajevima kao što su kronične bolesti ili karcinomi, pogotovo kada se govori o simptomima, tretmanima, oporavku i mogućoj smrti pacijenta. Polazeći od psihologijskih istraživanja iskustva doživljavanja nekih kroničnih bolesti i zdravstvene komunikacije na hrvatskom jeziku, pokazalo se da su vrlo česti slikoviti izrazi temeljeni na konceptualnim metaforama kao što su BOLEST JE NEPRIJATELJ ili BOLEST JE PUTOVANJE. Time se postiže različito uokvirivanje iskustva bolesti pri čemu je uporaba jezika i posljedično doživljaja bolesti i komunikacije oboljelih i okoline vrlo individualna i ovisi o kontekstu u kojem oni žive i rade. Zaključak projekta i ovoga predavanja jest da je figurativan jezik itekako prisutan u zdravstvenoj komunikaciji te da može imati i pozitivan i negativan utjecaj na liječenje i ozdravljenje.

Stephanie JUG i Jasna POLJAK REHLICKI

Možda ste propustili...