Učionica
NA SVEUČILIŠTU J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU PRVA OBRANA NA STRANOM JEZIKU

Prvi diplomski radovi na engleskom jeziku
Objavljeno 23. veljače, 2020.
Krajem prošle akademske godine po prvi put na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, ali i na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, obranjena su dva diplomska rada napisana na engleskom jeziku.


Bivše studentice Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek, danas magistre inženjerke procesnog inženjerstva, Ana Tutić i Anđela Zeko-Pivač eksperimentalni dio svojih diplomskih radova izradile su na prestižnom međunarodnom Norveškom sveučilištu za znanost i tehnologiju (NTNU) gdje su, uz financijsku potporu programa ERASMUS+ KA1 mobilnost studenata, boravile tijekom 2019. godine na Katedri za inženjerstvo voda i otpadnih voda. Teme obaju diplomskih radova vezane su uz inovacije u području tehnologije vode i mogućnost oporabe nutrijenata tijekom pročišćavanja otpadnih voda.


Ana Tutić i Anđela Zeko-Pivač bile su prve studentice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a ujedno i prve studentice iz Hrvatske koje su boravile i radile na NTNU-u. Navedene diplomske radove Ana i Anđela izradile su u sklopu suradnje znanstveno-istraživačkoga tima prof. dr. Sveinunga Sægrova s Norveškoga sveučilišta za znanost i tehnologiju u Trondheimu i izv. prof. dr. sc. Mirne Habuda-Stanić s Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek koja je ujedno i mentorica obaju diplomskih radova. Započeta suradnja Norveškoga sveučilišta za znanost i tehnologiju i Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek planira se nastaviti i dalje prijavom zajedničkih projekata iz područja pročišćavanja otpadnih voda te daljnjom razmjenom studenata i znanstveno-nastavnoga osoblja.


Prema listi World University Rankings za 2019. godinu, časopisa Times Higher Education, Norveško sveučilište za znanost i tehnologiju nalazi se među 400 najboljih sveučilišta u svijetu.
Mirna Habuda-Stanić
Možda ste propustili...