Učionica
DVODNEVNA RADIONICA URBAN DEVELOPMENT NETWORK

Raspravljali o trendovima u urbanom razvoju gradova u Bugarskoj, Rumunjskoj i Hrvatskoj
Objavljeno 14. listopada, 2019.

Na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek dana 12. i 13. rujna 2019. održana je dvodnevna radionica Urban Development Network u organizaciji Europske komisije Uprave za regionalnu i urbanu politiku (DG Regio) u okviru Mreže za urbani razvoj.

Mrežu za urbani razvoj čini više od 500 gradova/urbanih područja diljem Europske unije odgovornih za provedbu integriranih radnji temeljenih na strategijama održivog urbanog razvoja koje su financirane iz EFRR-a u razdoblju 2014. – 2020.

Tema je radionice bila: „Ulaganje u održivi urbani razvoj. Priprema za budućnost u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj.“ Radionica je organizirana u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Gradom Osijekom, Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Građevinskim i arhitektonskim fakultetom. Radionica je okupila predstavnike nacionalnih i lokalnih vlasti iz Hrvatske, Bugarske i Rumunjske kao i donositelje politika i stručnjake s područja Europske unije. Sudionicima se pružila prilika za pregled dosadašnjih dostignuća te razgovor o zajedničkim izazovima, prilikama i konkretnim rješenjima za održiv urbani razvoj. Bila je to platforma za razmjenu ideja i dobrih praksi s obzirom na pripremu za sljedeću generaciju urbanih strategija u kohezijskoj politici 2021. – 2027. Održana su plenarna i panel-zasjedanja, uključujući i studije slučaja iz triju država članica i iz inozemstva.

Na radionici se razgovaralo o sljedećim temama:

Glavni trendovi i izazovi u bugarskim, hrvatskim i rumunjskim gradovima u pogledu održivog teritorijalnog i urbanog razvoja;

Što smo do sada postigli?;

Što je novo u prijedlogu Komisije za kohezijsku politiku 2021. – 2027. o teritorijalnim i urbanim pitanjima?;

Odakle početi? Kratak pregled smjernica Komisije o ulaganjima za 2021. – 2027.;

Kakva je vizija za budući razvoj mojega grada – tri grada iz Bugarske, Hrvatske i Rumunjske predstavljaju svoju viziju;

Što čini dobru strategiju održivoga urbanog razvoja?;

Dobro upravljanje i administrativni kapacitet: koje su potrebe?;

Integrirana socijalna ulaganja, politike i usluge kao preduvjet atraktivnosti gradova;

Kako naše gradove učiniti održivijima: ulaganja u urbanu mobilnost;

Gradovi kao generatori rasta.

Također, na ovoj je radionici Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek ukratko predstavio tri projekta sufinancirana sredstvima Europske unije od kojih je jedan uspješno završen, a dva su u provedbi.
Jurko ZOVKIĆ
Misija Mreže za urbani razvoj

pratiti kako se europski fondovi provode na terenu u europskim gradovima;

potpora razmjeni informacija među gradovima uključenim u integrirani održivi urbani razvoj i urbane inovativne radnje;

promicati izravan dijalog između Komisije i gradova o održivom urbanom razvoju.