Učionica
U OKVIRU PROJEKTA RAZVOJ I USPOSTAVA INTERDISCIPLINARNOGA STUDIJA „BIOTEHNOLOGIJA“ NA ENGLESKOM JEZIKU

Dvadeset studenata PTFOS-a I MEFOS-a na 5. studentskoj konferenciji Cholnoky Symposium u Pečuhu
Objavljeno 17. lipnja, 2019.
U okviru projekta Razvoj i uspostava interdisciplinarnoga diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku, koji se financira iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, deset studenata preddiplomskoga studija Prehrambene tehnologije s Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek te deset studenata Preddiplomskoga sveučilišnog studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike s Medicinskoga fakulteta Osijek od 24. do 26. travnja 2019. sudjelovalo je na 5. studentskoj međunarodnoj konferenciji Cholnoky Symposium u Pečuhu.

Tu studentsku konferenciju tradicionalno organizira Zavod za farmacijsku biotehnologiju Farmaceutskoga fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. Tijekom trodnevnog boravka na toj međunarodnoj konferenciji, koja okuplja studente koji studiraju na studijskim programima u tzv. STEM području, studenti su predstavili rezultate znanstvenoga rada i razmijenili iskustva sa studija s kolegama iz inozemstva. Aktivnostima u okviru toga projekta oba osječka fakulteta pokušavaju zainteresirati strane i domaće studente za nov diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku, a ujedno i pojačati suradnju u znanstveno-istraživačkom radu i edukaciji u visokom obrazovanju između Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Pečuhu. Jednako tako, nastoji se pridonijeti većoj međunarodnoj vidljivosti i konkurentnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Stela JOKIĆ, Ljubica GLAVAŠ-OBROVAC
Možda ste propustili...