Učionica
DIO ODLUKA S 8. SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Poljoprivredni fakultet mijenja naziv u Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Objavljeno 15. lipnja, 2018.

Na 8. sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018., održanoj 5. lipnja 2018., doneseno je mnogo odluka, a izdvajamo najvažnije.

Poljoprivredni fakultet u Osijeku dostavio je 21. svibnja 2018. Senatu zahtjev za promjenom naziva Fakulteta koji se temeljio na Odluci Fakultetskoga vijeća i Elaboratu o promjeni naziva od 26. travnja 2018. godine, a kojim je utvrđeno da Poljoprivredni fakultet u Osijeku mijenja naziv u Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Uvidom u navedeni zahtjev, Odluku Fakultetskoga vijeća i Elaborat o promjeni naziva, Senat je utvrdio da Poljoprivredni fakultet izvodi jedan preddiplomski sveučilišni studij s pet smjerova: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Zootehnika, Hortikultura i Mehanizacija te sedam diplomskih sveučilišnih studija s devet smjerova: Agroekonomika; Bilinogojstvo sa smjerovima: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo i Zaštita bilja; Ekološka poljoprivreda; Mehanizacija; Povrćarstvo i cvjećarstvo; Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo sa smjerovima: Vinogradarstvo i vinarstvo i Voćarstvo; Zootehnika sa smjerovima Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo te Specijalna zootehnika; zatim četiri preddiplomska stručna studija: Agrarno poduzetništvo, Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo, Mehanizacija u poljoprivredi i Zootehnika. Također, Poljoprivredni fakultet izvodi jedan poslijediplomski sveučilišni studij s osam smjerova: Agroekonomika; Agrokemija; Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane; Lovstvo i kinologija; Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo; Stočarstvo; Tehnički sustavi u poljoprivredi i Zaštita bilja te pet poslijediplomskih specijalističkih studija: Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda, Proizvodni sustavi u stočarstvu, Svinjogojstvo, Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvo i Zaštita bilja. Navedeni studiji upisani su u Upisnik studijskih programa Ministarstva znanosti i obrazovanja, a izvode se u znanstvenome području biotehničkih znanosti. Iz Elaborata je vidljivo da je, prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Fakultetsko vijeće prihvatilo i nazive novih studijskih programa koji su u okviru razvoja biljnih i animalnih znanosti, tehnike i tehnologije, tehničkih sustava i obnovljivih izvora energije, poljoprivrede i zaštite okoliša i poljoprivredne biotehnologije.

Osim visokoga obrazovanja, Fakultet obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost i ovlaštena je znanstvena organizacija za provedbu dijela postupka izbora u znanstvena zvanja u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju poljoprivreda i upisan je upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva. Iz Elaborata je vidljivo da se znanstvenoistraživačka djelatnost, osim u znanstvenome polju poljoprivreda, odvija u širem području biotehničkih znanosti u znanstvenim poljima biotehnologija i šumarstvo što upućuje na interdisciplinarno područje znanosti. Isto tako vrlo je značajna znanstvena aktivnost u drugim područjima znanosti: prirodne znanosti, biomedicina i zdravstvo te društvene znanosti što je dijelom zbog studijskih programa Agroekonomike, Mehanizacije u poljoprivredi, dijelom zbog modula i nastavnika iz Kemije, Biokemije i Veterinarske medicine, a dijelom i zbog istraživačke interdisciplinarnosti nastavnika. Uz navedeno, u Elaboratu je također istaknuto da je u Strategiji razvitka Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku za razdoblje od 2013. do 2018. godine jedan od strateških ciljeva moderniziranje postojećih studijskih programa i uvođenje novih studijskih programa usklađenih sa skupovima ishoda učenja kao odgovora na zahtjeve okruženja te potrebe razvoja tržišta u pogledu prilagodbe struke, znanosti i tehnologije.

Navedeni pokazatelji u priloženom Elaboratu i predložena promjena naziva Fakulteta upućuju na bolju prepoznatljivost Fakulteta kao visokog učilišta i znanstvene organizacije u znanstvenom području biotehničkih znanosti s dominantnim prefiksom znanstvenoga polja poljoprivreda, uz tendenciju interdisciplinarnoga povezivanja, u prvom redu s poljima biotehnologije i šumarstva. Slijedom navedenoga, Senat je utvrdio da je zahtjev opravdan i da su ispunjeni uvjeti u skladu sa Zakonom i Statutom Sveučilišta o promjeni naziva Poljoprivredni fakultet u Osijeku u Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Nadalje, Senat je donio odluke o uvjetima upisa u višu godinu studija u akademskoj godini 2018./2019. godini te popis sveučilišnih izbornih kolegija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku. Studenti tako mogu izabrati željene kolegije iz popisa 40 sveučilišnih izbornih kolegija.

Osim toga, proveden je izbor pet članova Sveučilišnoga savjeta iz reda sveučilišnih nastavnika u znanstveno- nastavnom zvanju. Naime, u skladu sa Statutom Sveučilišta, Savjet ima 12 članova, od čega 6 vanjskih članova i 6 članova sa Sveučilišta, među kojima i 5 nastavnika u znanstveno-nastavnome ili umjetničko-nastavnome zvanju te jednoga predstavnika studenata. Dosadašnjim je članovima Savjeta istekao mandat i Senat je 4. travnja 2018. pokrenuo postupak prikupljanja prijedloga kandidata za izbor novih članova iz reda sveučilišnih nastavnika. Nakon provedenoga postupka kandidiranja na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i prikupljenih prijedloga kandidata, Senat je temeljem Izvješća Izbornoga povjerenstva proveo postupak tajnoga glasovanja. Za nove su članove Sveučilišnoga savjeta izabrani:

1. Prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku,

2. Prof. dr. sc. Vlatka Rozman, redovita profesorica u trajnome zvanju Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku,

3. Doc. dr. sc. Šimo Šokčević, docent Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu,

4. Prof. dr. sc. Snježana Rimac Drlje, redovita profesorica u trajnome zvanju Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek,

5. Prof. dr. sc. Antun Stoić, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.

(Sveučilište u Osijeku)

Nastavni kalendar u akademskoj godini 2018./2019.

Senat je donio Nastavni kalendar u akademskoj godini 2018./2019., prema kojemu nastava započinje 1. listopada i u zimskome semestru traje do 21. prosinca 2018. te od 7. siječnja do 25. siječnja 2019. godine. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 24. prosinca 2018. do 4. siječnja 2019., a zimski ispitni rok od 28. siječnja do 22. veljače 2019. Nastava u ljetnome semestru održava se od 25. veljače do 7. lipnja 2019. Ljetni ispitni rok traje od 10. lipnja do 12. srpnja 2019., a jesenski rok od 26. kolovoza do 27. rujna 2019. Akademska je misa na početku akademske godine 14. listopada 2018., a na kraju nastave 9. lipnja 2019. godine.

Dva nova programa cjeloživotnoga učenja

Na 8. sjednici Senata prihvaćena je i odluka o davanju suglasnosti za ustroj i izvedbu još dva programa cjeloživotnoga učenja na Sveučilištu u Osijeku. To su: Matematika u financijskim transakcijama na Odjelu za matematiku te Croatian Studies na Akademiji za umjetnost i kulturu.

Možda ste propustili...

PROF. DR. SC. DRAŽAN KOZAK, PROREKTOR SVEUČILIŠTA U OSIJEKU ZA NASTAVU I STUDENTE:

„Rezultati su ankete vrijedna informacija o kvaliteti provedbe nastavnoga procesa“

RASPISAN NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 MOBILNOST STUDENATA U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

Do 8. ožujka 2019. godine prijave studenata za međunarodnu mobilnost

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

RAZGOVOR: ALICJA AURIGA, DOKTORANDICA S WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN (POLJSKA) NA MEĐUNARODNOJ RAZMJENI U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

Ljudi u Osijeku i na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti uvijek su spremni izići u susret

2

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Studenti atraktivni na tržištu rada najbolji su dokaz kvalitete studija na FERIT-u Osijek

3

VŠMTI

Studirajte na Visokoj školi Virovitica