Učionica
STIPENDIJE REDOVITIM STUDENTIMA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Sveučilište prema korigiranim kriterijima stipendiralo izvrsne studente, aktivne športaše i studente u stanju socijalne potrebe
Objavljeno 14. svibnja, 2018.
Ukupan je godišnji iznos stipendije 10 800 kuna, odnosno 900 kuna mjesečno

Vezani članci

REZULTATI NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA I POTPORA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Studentima Sveučilišta u Osijeku ponovno dodijeljeno 205 stipendija i potpora

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavilo je 2. veljače 2018. godine Natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018.

U okviru Natječaja dodjeljivalo se ukupno 200 stipendija te 10 potpora, odnosno 130 stipendija za izvrsnost, 10 stipendija studentima aktivnim športašima te 60 stipendija i 10 potpora studentima u stanju socijalne potrebe.

Za dodjelu studentskih stipendija i potpora studenti su se mogli natjecati u sljedećim kategorijama: A. stipendije za izvrsnost, B. stipendije studentima aktivnim športašima, C. stipendije studentima u stanju socijalne potrebe i D. potpore studentima u stanju socijalne potrebe.

Stipendije za izvrsnost i aktivne športaše

A.) Stipendije za izvrsnost dodjeljivale su se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju na studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta, uz sljedeće uvjete:

A1.) za studente viših godina studija koji su stekli 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i ostvarili težinski prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija prema kojem ulaze u 10 % (deset posto) najuspješnijih studenata na studiju sukladno kriterijima matične znanstveno-nastavne sastavnice na kojoj studiraju – ukupno 60 stipendija;

A2.) za studente prve godine preddiplomskoga sveučilišnog i preddiplomskoga stručnog studija te prve godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija uz uvjet da su na rang listi među 10 % (deset posto) najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice (rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka) – ukupno 30 stipendija;

A3.) za studente upisane u prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija i u prvu godinu specijalističkoga diplomskog stručnog studija uz uvjet da su na rang listi među 10 % (deset posto) najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice (rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka) ili težinskom prosjeku ocjena svih položenih ispita na prethodnoj razini studija – ukupno 35 stipendija;

A4.) za studente upisane na više godine preddiplomskoga, diplomskoga ili integriranoga studija te za studente upisane u prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija na umjetničko-nastavnoj sastavnici koji su ostvarili težinski prosjek ocjena viši od 4,0 – ukupno 5 stipendija.

Pri vrjednovanju prednost su imali studenti koji su imali i druga postignuća tijekom studija kao što su Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija, objavljeni radovi (znanstveni ili stručni), kao i uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine, a za umjetničke studije vrjednovani su ostvareni javni umjetnički nastupi i umjetničke izložbe. Broj studentskih stipendija za izvrsnost u kategorijama A1.) – A3.) koji je dodijeljen pojedinoj sastavnici određivao se sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta u Osijeku za svaku sastavnicu zasebno – tako da se predviđen ukupan broj stipendija za izvrsnost množio s postotnim udjelom koji redoviti studenti sastavnice čine u odnosu na ukupan broj redovitih studenata na Sveučilištu.

Ukupno 10 stipendija u kategoriji B.) studentima aktivnim športašima dodjeljivalo se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju na studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u Osijeku, a aktivni su članovi športske udruge/kluba, sveučilišne športske ekipe i(li) nacionalne sveučilišne športske ekipe uz uvjet da im je težinski prosjek svih ocjena na studiju iznosio minimalno 3,5. Uz kriterij uspješnost tijekom studija vrjednovana su i dodatna postignuća: Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja sa športskih natjecanja.

Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe

Stipendije u kategoriji C.) studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljuju se redovitim studentima koji studiraju na studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u Osijeku za jednu od sljedećih kategorija: C1.) studenti slabijega socijalno-ekonomskog stanja, C2.) studenti s invaliditetom i C3.) studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama.

Za dodjelu stipendija u kategoriji C1.) studenti su trebali ispuniti socijalni kriterij, odnosno da im prosječno ostvareni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 70 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Uz socijalni kriterij vrjednovao se i težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća. Za dodjelu stipendija u kategoriji C2.) mogli su se natjecati studenti koji prema rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje imaju utvrđen udio tjelesnoga oštećenja od 60 % ili više. Pri vrjednovanju se uzimao u obzir utvrđeni udio tjelesnoga oštećenja te kriteriji uspješnosti u studiju, težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija, odnosno uspjeh na državnoj maturi te dodatna postignuća. U kategoriji C3.) mogli su se prijaviti redoviti studenti koji žive u obitelji s troje ili više malodobne djece (kojima su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovanja); koji su roditelji; čiji je roditelj hrvatski branitelj 100 %-tni invalid; koji su bez odgovarajuće roditeljske skrbi te koji su korisnici stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb. Uz bodovanu vrijednost socijalnih uvjeta vrjednovali su se težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija, odnosno uspjeh na državnoj maturi te dodatna postignuća. Od ukupno 60 stipendija u kategoriji C.), 40 se stipendija dodjeljivalo u kategoriji C1.), 10 stipendija u kategoriji C2.) te 10 stipendija u kategoriji C3.).

Ukupan iznos stipendije za izvrsnost, stipendija studentima aktivnim športašima te stipendija studentima u stanju socijalne potrebe iznosio je 10 800 kuna, odnosno 900 kuna mjesečno tijekom jedne akademske godine.

Marija RASONJA, Dražan KOZAK
Potpore studentima u stanju socijalne potrebe

Sveučilište je dodjeljivalo u kategoriji D.) 10 potpora studentima u stanju socijalne potrebe redovitim studentima viših godina koji studiraju na studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u Osijeku. Potpore se dodjeljuju studentima za pokriće troškova studija (školarine) u iznosu od 50 % do 100 % iznosa školarine tako da se, prema ukupnomu broju za dodjelu studentskih potpora, 50 % dodjeljuje za iznos od 50 % školarine i 50 % za iznos od 100 % školarine. Za ostvarivanje prava na potporu studenti su trebali ispuniti socijalni kriterij, odnosno da im prosječno ostvareni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 70 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Uz kriterij socijalnih uvjeta vrjednovao se i težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

OSTVARENI DOKTORAT REZULTAT SURADNJE IZMEĐU FERIT-A I SVEUČILIŠTA U OSIJEKU, GHENTU I NOVOM SADU

Dr. sc. Hrvoje Leventić stekao prvi dvojni doktorat na Sveučilištu u Osijeku

2

DR. SC. ISTKHAR ALI IZ INDIJE:

Znanje i iskustvo koje ću ponijeti iz Osijeka značajno će mi pomoći u daljnjem znanstvenom radu

3

DO LJETA OVE GODINE U OSIJEKU ĆE BITI ODRŽANI REDOVNI IZBORI ZA NOVE ČLANOVE VODSTVA KROVNOGA PREDSTAVNIČKOGA TIJELA STUDENATA

Kako se provode izbori predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta u Osijeku?