Učionica

Sudjelovanje autora na 27. Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu OTO 2018.
Objavljeno 14. siječnja, 2018.

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) Osijek u studenom 2017. objavio je prvu obavijest i poziv autorima za predaju sažetaka za 27. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja” (OTO) koji će se održati 13. travnja 2018. u prostorijama FERIT-a.

Nakon predanih naslova i sažetaka radova, izabrani su autori do 7. siječnja 2018. obaviješteni o prihvaćanju sažetaka radova koji trebaju biti završeni i predani do 14. veljače 2018. Znanstveno-stručni skupovi OTO predstavljaju prigodu za neposrednom razmjenom iskustava stručnjaka iz svih područja održavanja u cilju istraživanja i analize primjene novih metoda i postupaka. Skup, koji se redovito održava od 1990., nastoji podići razinu znanja o održavanju uzimajući u obzir neprekidni napredak tehnike i tehnologije u svim sferama gospodarstva, infrastrukture i javnih službi. Detaljne informacije o povijesti skupa dostupne su na internetskoj stranici http://oto2017.ferit.hr, a vijesti o skupu OTO 2018. mogu se pratiti na internetskoj stranici http://oto2018.ferit.hr. Izabrani radovi prezentirani na OTO 2018 bit će pozvani za objavu u proširenom obliku na engleskom jeziku u časopisima International Journal of Electricaland Computer Engineering Systems (www.etfos.unios.hr/ijeces/) i Journal of Energy (http://journalofenergy.com/). Službeni su jezici skupa hrvatski i engleski.

(Hrvoje Glavaš)