Učionica
GOSTUJUĆA PREDAVANJA NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U ĐAKOVU

Gostuju doc. dr. sc. Marko Vučetić i prof. dr. sc. Dževad Karahasan
Objavljeno 15. listopada, 2017.

Dva zanimljiva gostujuća predavanja održat će se u listopadu i studenom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

U srijedu, 25. listopada 2017., s početkom u 18 sati gostovat će doc. dr. sc. Marko Vučetić, docent pri Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru. Područja posebnog interesa toga filozofa i saborskog zastupnika filozofija su egzistencije, filozofija politike, nihilizam, apsurd i historijski pesimizam, a naslov predavanja je "Politika i dehumanizirani svijet". Dana 7. studenoga 2017. godine u 18 sati održat će se gostujuće predavanje književnika, dramaturga, esejista, romanopisca i akademika, prof. dr. sc. Dževada Karahasana. Za svoj rad nagrađen je brojnim domaćim i međunarodnim nagradama i priznanjima. "Priroda dijaloga" tema je njegova predavanja, koje je, kao i ono doc. dr. sc. Marka Vučetića, namijenjeno studentima, profesorima i široj društvenoj javnosti.

(Antonija Pranjković)

Možda ste propustili...