Učionica
NOVI STUDIJSKI PROGRAM NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Počinje diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije
Objavljeno 15. rujna, 2017.

N a osnovu dugogodišnjeg iskustva i kontinuiranih prilagodbi studijskih programa iz područja elektrotehnike i računarstva, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) Osijek odlučio je od akademske 2017./2018. godine pokrenuti novi studijski program diplomskog sveučilišnog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije.

Novi studij osmišljen je na temelju prethodnih saznanja o potrebama tržišta. Naime, jedan od vodećih europskih poslodavaca, automobilska industrija, stavila je u fokus svojeg zanimanja softver i hardver u automobilu, odnosno programsku podršku i elektroniku te ugrađene računalne sustave. Zbog toga postoji rastuća potreba za inženjerima s odgovarajućim vještinama i ICT tvrtkama koje mogu odgovoriti tim zahtjevima. Studij Automobilsko računarstvo i komunikacije svojim programom pruža studentima mogućnost uže specijalizacije u području osmišljavanja, projektiranja, izrade i testiranja programske podrške i računalnih sustava u automobilskoj industriji. Nakon stjecanja znanja iz područja naprednog programiranja i ugrađenih računalnih sustava, ovaj diplomski studij pruža studentima specifična znanja vezana uz komunikacijske mreže i protokole u automobilu, izradu i testiranje programske podrške u sigurnosno kritičnim sustavima upravljanja (primjerice autonomno vozilo), te sigurnost informacijskih sustava vozila. Dodatna specifična znanja kroz program ovog studija stječu se u području sustava napajanja i pogona vozila, primjene energetske elektronike u vozilu, digitalne obrade slike i videa te u području primjene strojnog učenja u sustavima autonomnih i umreženih vozila.

Ovaj studij prvi je takve vrste u Republici Hrvatskoj te je usklađen europskim sveučilištima koji već duži niz godina provode studijske programe vezane uz automobilsko inženjerstvo, poput onih u Muenchenu, Esslingenu i Chemnitzu (Njemačka), Arnhemu (Nizozemska), Barceloni (Španjolska), Pragu i Ostravi (Češka), te Bretagni (Francuska). Popis i sadržaj predmeta dostupni su na linku:

https://www.ferit.unios.hr/dokumenti/studenti/

dokumenti-o-studijima-i-studiranju/uredi/

Dipl%20sv%20st%20ARK.pdf

(Kruno Miličević)

Upisna kvota – 15 mjesta

Svakako treba naglasiti usku suradnju s tvrtkama koje su dale veliki doprinos usklađenosti programa potrebama tržišta rada (AVL-AST, GlobalLogic, Rimac Automobili, RT-RK Osijek, Xylon, Yazaki), i naglasile potrebu za stručnjacima predloženog profila. Predviđena upisna kvota za ovaj studij iznosi 15 mjesta. Ovaj studij, bez ispita razlike, mogu upisati FERIT-ovi i sveučilišni prvostupnici elektrotehnike i sveučilišni prvostupnici računarstva.