Učionica
DEKAN POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Vlado Guberac
Objavljeno 26. lipnja, 2017.

Rođen je 11. kolovoza 1965. u Donjem Višnjiku, općina Derventa (Bosna i Hercegovina). Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku radi od 1993. godine na Katedri za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 1989. godine, magistrirao 1993. te doktorirao 1996. godine.

Tijekom akademske godine 1987./1988. dobio je priznanje Fakultetskog vijeća za najboljeg studenta generacije. Prosječna ocjena studiranja na dodiplomskom studiju bila mu je 4,5 a na magisteriju 5,0.

Od 2005. obnaša dužnost dekana Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Od 2017. godine član je saborskog Odbora za dodjelu državnih nagrada za znanost te predsjednik Stručnog povjerenstva za dodjelu državnih nagrada za znanost za biotehničko područje. Od 2016. predsjednik je Upravnog vijeća Poljoprivrednog instituta Osijek i član Upravnog vijeća Veleučilišta u Požegi. Također je potpredsjednik Hrvatske agronomske komore od 2015. godine. Od 2013. godine član je Područnog znanstvenog vijeća za biotehničke znanosti, a od 2009. do 2013. član Matičnog odbora za biotehničke znanosti. Od 2006. voditelj je smjera poslijediplomskog doktorskog studija "Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo". Od 2001. do 2005. bio je prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 1997. godine, 2000. u zvanje izvanrednog profesora, 2003. u zvanje redovitog profesora te 2007. u trajno zvanje redovitog profesora. Tijekom 2005. bio je na studijskom boravku na University in Hohenheim (Njemačka), a tijekom 2004. studijski je boravio na BOKU University u Beču (Austrija). Tijekom 1997. bio je na specijalizaciji u sjemenskoj kući SUET-Saat und Erntetechnik GmbH Eschwege (Njemačka) te na specijalizaciji u Institut für Landwirtschaftliche und Boden Kultur, Freising-München (Njemačka).

U nastavnim programima Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku koordinator je nekoliko obveznih modula: Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo (preddiplomski studij Hortikultura), Sjemenarstvo ratarskih kultura (diplomski Biljna proizvodnja), Genetski izvori i biodivergentnost (diplomski Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo), Sjemenarstvo u hortikulturi (stručni Hortikultura), Metode proizvodnje sjemena (doktorski studij Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo), te izborni modul Gen banke. Govori engleski i njemački jezik. Od 2016. voditelj je VIP projekta "Povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava maksimalnim iskorištenjem genetskih potencijala domaćeg sortimenta pšenice" Ministarstva poljoprivrede, a od 2007. voditelj projekta "Genotip i stresni učinci u proizvodnji i kvaliteti sjemena pšenice i ječma", projekt br. 079-0259 koji se financirao od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Od 2003. do 2006. godine suradnik je na međunarodnom Tempus projektu "Reform of Agricultural Studies in Croatia" i član Steering Committeea. Od 2002. do 2006. godine bio je voditelj projekta "Sjemenarstvo i proizvodnja kukuruza" Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (broj 0079-016.) te od 2003. do 2004. voditelj projekta "Smanjenje troškova u proizvodnji ozime pšenice sjetvom novopriznatih sorti s različitom normom sjetve" financiranog od strane Osječko-baranjske županije. U razdoblju od 2000. do 2002. bio je voditelj projekta broj 079-318 pod nazivom "Sjemenarstvo kukuruza" Ministarstva. Od 2008. do 2009. godine voditelj je VIP projekta "Sinergija dušika i suše u okolišu i proizvodnji pšenice i ječma" Ministarstva poljoprivrede.

Od 2017. godine dopredsjednik je Akademije poljoprivrednih znanosti. Član je EUCARPIA-e (Europska udruga oplemenjivača bilja), Hrvatskog oplemenjivačkog, sjemenarskog i rasadničarskog društva te Hrvatskog agronomskog društva. Nije član ni jedne političke stranke. Posjeduje vozačke kategorije: A1, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, F, G, M. Hobi su mu slikarstvo i gitara. Po narodnosti je Hrvat, a po vjeroispovijesti katolik. Oženjen je i otac je troje djece.

Autor i mentor niza radova

Objavio je 76 izvornih znanstvenih radova, osam stručnih radova, jedan sveučilišni udžbenik te jednu internu skriptu. U bazi Current ContentsR citiran je 21 izvorni znanstveni rad, a 86 bibliografskih navoda citirano je u bazi CAB AbstractsR. Sudjelovao je na domaćim skupovima gdje su prezentirana 52 bibliografska navoda, a na međunarodnim skupovima prezentirano 45 bibliografskih navoda. Mentor je deset doktorskih disertacija, devet magistarskih radova i 70 diplomskih radova.

Možda ste propustili...