Čestitamo roditeljima
1. 6. 2017.

Sara Marjanović Zulim, David Pavlović, Leonardo Urban, Rita Čuhor, Borna Černohorski i Niko Sušac
Objavljeno 1. lipnja, 2017.

Sara Marjanović Zulim (3800/53), kći Marijane i Ivana

David Pavlović (4500/54), sin Elme i Mladena

Leonardo Urban (3300/51), sin Klaudije Urban

Rita Čuhor (3800/51), kći Franciske i Igora

Borna Černohorski (3430/51), sin Ivane i Zlatka

Niko Sušac (2500/48), sin Ivane i Damira