Čestitamo roditeljima
31. 1. 2017.

Patrik Momić, Tena Kuharić, Lara Babić
Objavljeno 31. siječnja, 2017.

Patrik Momić (3280/50), sin Branislave i Roberta

Tena Kuharić (3240/51), kći Marine i Bojana

Lara Babić (2810/47), kći Katarine i Dalibora