Čestitamo roditeljima
5. 1. 2017.

David Vujasin, Nikol Smoljkić, Tinea Mihaljević, Stjepan Međugorac, Marko Kovač, Nicol Stojanac
Objavljeno 5. siječnja, 2017.

David Vujasin (3660/51), sin Darije i Gorana

Nikol Smoljkić (3520/50), kći Tanje i Ivana

Tinea Mihaljević (3770/52), kći Silvije i Ivice

Stjepan Međugorac (3850/52), sin Mirele i Vedrana

Marko Kovač (3690/50), sin Melite i Dražena

Nicol Stojanac (3980/52), kći Jasmine i Velibora