Čestitamo roditeljima
9. 6. 2016.

Magdalena Čeč, Petra Srakić, Fran Kedmenec, Miro Moguš
Objavljeno 9. lipnja, 2016.

Magdalena Čeč (3230/52), kći Renate i Zvonimira

Petra Srakić (3200/49), kći Tijane i Borisa

Fran Kedmenec (3980/49), sin Gorane i Darija

Miro Moguš (3340/50), sin Ane i Miroslava